blog placeholder

Wat is scheidingsangst?

Scheidingsangst wordt ook wel eenkennigheid genoemd. Een kind heeft last van scheidingsangst wanneer het angstig reageert wanneer het van vertrouwde personen wordt gescheiden. Je baby ziet in de eerste maanden elk persoon als iemand die in de behoefte van je baby kan voorzien. Wanneer je kindje eenkennig begint te worden, gaat hij beseffen dat hij voor de verzorging afhankelijk is van zijn directe familie. Je kindje kan dan angstig zijn in het bijzijn van vreemde of onbekende mensen. Verlatingsangst begint vaak bij kinderen rond 8 maanden. Deze angst is het heftigst tussen de 8 en 18 maanden. Er zijn weinig kinderen die er geen last van hebben en bij sommige kinderen is het zo snel weer over dat het niet wordt opgemerkt. De angst die je kind ervaart heeft te maken met de ontwikkeling van je kind. Op deze leeftijd kan het kind nog geen beeld vormen wanneer jij niet in de buurt bent. Je kind moet leren dat mensen en/of dingen blijven bestaan, ook al ziet je kind ze niet. Je kind is daarom angstig wanneer je vertrekt.

Hoe herken ik deze angst en hoe uit het zich?

Deze angst wordt over het algemeen geuit in onrust, huilen, vastklampen, schreeuwen en protesteren bij een scheiding. De reacties van kinderen zijn verschillend bij het weerzien van de ouders. Het ene kind reageert opgelucht en wil knuffelen en een ander kind laat zien dat het juist boos is omdat de ouders weg zijn gegaan.

De angst lijkt voor jou als ouder irreëel, maar de angst is voor het kind echt. Het is dus belangrijk om dit serieus te nemen, maar er niet te veel nadruk op te leggen. Als jij krampachtig met de angst omgaat, dan voelt de kind dit aan en wordt zijn angst alleen maar bevestigd.

Wanneer je weet dat je kind bang wordt wanneer je weggaat en afscheid gaat nemen, kiezen ouders er voor om stiekem weg te gaan wanneer het kind niet kijkt. Dit echter niet de bedoeling en wordt dan ook afgeraden. Daarmee laat je zien dat je ineens weg kan zijn. Beter is om het afscheid kort en met regelmaat te laten verlopen, zo weet je kind wat er te wachten staat. Zeg bijvoorbeeld dat je gaat werken en dat je vanmiddag terug komt. Als je dan ook terug komt, laat je je kind op zo een manier zien dat je te vertrouwen bent en echt terug komt.

 
Je kind voorbereiden

Als je ergens naar toe gaat is het verstandig om bekende spulletjes van je kind zoals een beer of doekje mee te nemen. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Je kind zal moeten leren dat onbekenden niet bedreigend zijn. En dat kan alleen als ze positief benaderd worden. Je kunt je vrienden en familieleden vertellen wat ze kunnen verwachten en dat ze daar rekening mee dienen te houden. Probeer in ieder geval je kind niet te dwingen om contact te maken. Hij moet eerst vertrouwen krijgen.

De fase van eenkennigheid is een lastige fase voor alle ouders. Het is aan de ene kant vertederend dat je baby laat zien dat hij gehecht is aan jullie maar aan de andere kant erg vermoeiend. Deze fase kan gelukkig snel voorbij zijn. Bij andere kind duurt het langer, maar dit is maar een fase die ook voorbij zal zijn.