blog placeholder

Bij een scheiding komen er allerlei zaken kijken die om een oplossing vragen. Emotionele en financiële. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel instanties die hierbij kunnen helpen. Uiteraard heeft u een advocaat nodig maar dat kan ook in de vorm van een scheidingsbemiddelaar of mediator. Zij zijn het aanspreekpunt bij de praktische zaken van een scheiding.

Scheiding

Een scheiding lijkt tegenwoordig de normaalste zaak. Gelukkig worden mensen die besluiten te scheiden niet meer met argusogen aangekeken. Maar een moeilijk besluit blijft het toch. Meestal is er een lange verbintenis met elkaar geweest waardoor je heel vertrouwd en intiem met elkaar bent geraakt. Op een liefdevolle manier maar waarschijnlijk heb je ook van elkaar de onhebbelijkheden leren kennen. Dat is allemaal heel vertrouwd en het kost veel energie dan toch te beslissen om te scheiden. Dat maakt je onzeker terwijl je eigenlijk zeker bent van je beslissing.
Emotioneel is er van alles te verwerken, wanhoop omdat de keuze niet te veranderen is, verdriet door acceptatie van de scheiding, schuld omdat je jezelf verantwoordelijk voelt of omdat de ander dat vindt, misschien zijn er wel kinderen….
En financieel zijn er natuurlijk ook veel obstakels. Misschien hadden jullie een eigen huis of eigen zaak. Misschien hadden jullie samen een inkomen en moet de ander nu ook gaan zorgen voor een inkomen. Allemaal zaken dus die wel normaal zijn maar toch niet makkelijk om zelf aan te pakken.
Veel is er tegenwoordig in positieve zin verandert bij een scheiding. Beide partners/ouders zijn meer betrokken bij de scheiding, de kinderen worden er meer bij betrokken. Er is meer openheid, eerlijkheid wat een hoop narigheid schilt. En door het grote aantal scheidingen zijn er allerlei instanties ontstaan die helpen te zoeken naar juiste oplossingen voor de vragen die er zijn bij een scheiding.
Voor een scheiding moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Dit kunt u niet zelf maar moet via een advocaat of een echtscheidingsbemiddelaar. Als er kinderen zijn moet er een ouderschapsplan gemaakt worden. Als een van de partners niet genoeg inkomen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien blijft de onderhoudsplicht bestaan. Alimentatieplicht dus. Ook voor de kinderen moet er genoeg geld zijn om in hun onderhoud te voorzien. De kinderalimentatie.
Een echtscheiding kunt u laten regelen door een mediator, een gezamenlijke advocaat of ieder een eigen advocaat. Wat het beste voor u is moet uzelf beslissen. Bij een mediator speelt het emotionele een grotere rol dan het juridische, bij een gezamenlijke advocaat hebben jullie alles zelf al een beetje op orde zonder veel onenigheden en is er niet zo’n behoefte aan emotionele ondersteuning door derde, bij ieder een eigen advocaat zijn er voor ieder apart ook de advocaatkosten die aardig op kunnen lopen, meestal is de relatie niet zo harmonieus bij deze keuze.

Hoe dan ook, een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!