blog placeholder

                                                                                           1945-1946

                       Degenen die aankwamen waren in slechte vorm, vooral door de Strenge Winter die achter hun lag. 

                                               “Zij kwamen met de treinen die hun doden en stervenden droegen”

                      De Ostzone 

Veel ontheemden hadden honger, waren ziek, waren gescheiden van hun familie-leden, verloren hun burger rechten, werden gedumpt in een door hun niet vertrouwde omgeving, werden ge-integreerd en gedwongen tot vreemde arbeid. 

                                      

                               Europeanen werden bloodgesteld aan Sadistische Praktijken zowel fysiek als visueel

 

De offïciële naam is Deutsche Demokratische Republik afgekort DDR. Beide termen werden gebruikt in Oost Duitsland met toenemende gebruik van de verkorte vorm, vooral omdat Oost Duitsland als West Duitsers en West Berlijners, Buitenlanders zijn ná bekendmaking van zijn Tweede Constitution in 1968. West Duitsers, met name de Westerse Media en Staats Leden vermeden met opzet de offïciële benaming en afkorting, in plaats daarvan werd de term Ostzone, Oostzone, Sowjetische Besatzungs Zone – Sovjet Bezettings Zone gebruikt. Vaak werd de benaming Ostzone afgekort de SBZ en de al afgekorte term DDR werd GDR. Het Centrum van de Politieke Macht in Oost Berlijn werd aangeduid als Berlin Karlshorst. In de jaren 1950 noemde men deze Geografische aanduiding aan de Zetel van Command of the Soviet Forces in Oost Duitsland.

De term West Deutschland – West Duitsland is bij gebruik door de West Duitse Bevolking bijna altijd een verwijzing naar de Geografische Regio West Duitsland, maar niet tot het gebied binnen de grenzen van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit gebruik was niet altijd consistent, zoals bijvoorbeeld West Berlijners vaak de term West Deutschland gebruikte om aan te geven betreffende de Bondes Republiek. Voor de Tweede Wereld Oorlog, werd Ostdeutschland – Oost Duitsland gebruikt om alle gebieden ten Oosten te beschrijven als de Elbe maar ten Oosten wordt dus Oost Elbe. Het werk van Socioloog Max Weber en Politieke Theoreticus Carl Schmitt weerspiegelen dit gebruik van taal.

Land afgestaan door Duitsland ná de Tweede Wereld Oorlog vormden ongeveer 25 % van haar Voor-Oorlogse Weimar Grond-Gebied. In het Huidige Duitsland verwijst de term meestal alleen op de gebieden die verloren zijn in de Tweede Wereld Oorlog, terwijl in Polen de gebieden verworven zijn van Duitsland ná de Tweede Wereld Oorlog hersteld werden door de Sovjet ge-Installeerde Poolse Regering.

 

1741 – 1913 De Voormalig Oostelijke Gebieden in Duitslandse Geschiedenis

In deze jaren zijn bevechten beschreven als de: Frederik de Grote Overwinningen op Mollwitz in 1741, in Hohenfriedeberg in 1745, in Leuthen in 1757, in Zorndorf in 1758 en de Nederlagen in Gross-Jägersdorf in 1757 en in unersdorf in 1759.

Historicus Norman Davies beschrijft Kunersdorf hier als Pruisen Grootste Ramp en de Inspiratie voor de Christelijke Tiedge’s Elegy en Humanity Afgeslacht door Delusion op het Altaar van Bloed. In de Napoleontische Oorlogen bij de Pommerse stad Kolberg, die werd namelijk belegerd in 1807, terwijl het Franse Grande Armée de overwinnaar was bij de Oorlog nabij Eylau in Oost Pruisen in datzelfde jaar. de Treaties of Tilsit zijn afzonderlijk in diezelfde stad ondertekend in Juli 1807 tussen Napoleon Bonaparte en de Russen en Pruisen. Het IJzeren Kruis is de Hoogste Militaire Eer van Duitsland, werd opgericht door Koning Frederik Willem III op Breslau in 17 Maart 1913. In de Eerste Wereld Oorlg, won de Hindenburg kritische overwinningen op Tanneberg en de Mazurische Lakes en het uitwerpen van de Russische Troepen uit Oost Pruisen.

 

1944 – 1945 de voor de Meerderheid ge-Autoriseerde Evacuatie

Met de snelle opmars van het Rode Leger in de Winter van 1944-1945 werden de voor de Meerderheid ge-Autoriseerde Duitsers ge-Evacueerd naar het Westen van de Oder-Neisse Lijn. De resterende bevolking ten Oosten van de Oder-Neisse Lijn zijn Duits-Talig en die niet reest ge-evacueerd zijn, werden verdreven. Hoewel in de Na-Oorlogse Periode, deze door oudere Duitse Bronnen aan-gehaald, de bevolking vaak ge-ëvacueerd en verdreven, wordt het Doden-Tal geschat op 16 Miljoen. Vandaag de dag worden deze nummers door sommige Historici beschouwd als een overdreven schatting van het gebeuren en het aantal Duitse Vluchtelingen geschat op 14 Miljoen, waarvan ongeveer een Half Miljoen = 500.000 Stierven Tijdens de Evacuatie en Land-Uitzetting – Deportatie.

 

 Oder-Neisse Border Line

 

1970 de Post-War Border Line

De Na-Oorlogse Grens tussen Duitsland en Polen langs de Oder-Neisse Lijn werd Officieel Erkend door Oost Duitsland in 19550 door het Verdrag van Zgorzelec onder druk van Stalin In 1952 werd de erkenning van de Oder-Neisse Lijn als een permanente grens officieel op voorwaarde van Stalin voor de Sovjet Unie die instemde met een hereniging van Duitsland. Het bod werd verworpen door de West Duitse Bonds Kanselier Konrad Adenauer. De officiële toenmalige Duitse Regering nam een standpunt in over de Status van de Voormalge Oostelijke Gebieden van Duitsland welke al ontruimd waren van de vaste Duitse Gemeenschappen ten Oosten van de Oder en de Neisse Rivieren. Deze gebieden waren al “Tijdelijk Onder de Poolse of Sovjet Administratie”. In 1970 erkende West Duitsland de Lijn als een De Facto Grens – Effectieve Grens in het Verdrag van Warschau.

In de jaren 1970 werd in West Duitsland Ost-Politik in Buitendse Zaken aangenomen, deze Politiek streefde ernaar om de betrekkingen met de Buur-Landen te Normaliseren door de erkenning van de realiteit te scheiden van de Europeese Orde van die tijd en het opgeven van elementen van de Hallstein Doctrine. West Duitsland voelde zich verlaten en voor het moment claimde deze met respect de Vorderingen met betrekking tot  de Duitse Zelf-Beschikking en Hereniging en het Erkennen van het De Facto – Het Praktiseren Van, het bestaan van de Duitse Democratische Republiek de DDR en de Oder-Neisse Lijn. Als onderdeel van deze ‘Nieuwe Aanpak’, sloot West Duitsland. Vriendschaps Verdragen met de Sovjet Unie het Verdrag van Moskou in 1970, met Polen, het Verdrag van Warschau in 1970, met Oost Duitsland, het Basic Verdrag in 1972, met Tsjecho Slowakije, het Verdag van Praag in 1973.

 

1990 “Facts on the Ground” de Hereniging van Duitsland

Als onderdeel van de Hereniging van Duitsland erkende West Duitsland de “Feiten op de Grond” en aanvaarde clausules in het Verdrag betreffende de eind afrekening met betrekking tot Duitsland, waarbij Duitsland Afstand heeft gedaan van Alle Vorderingen op het Grond Gebied Ten Oosten van de Oder-Neisse Lijn. De erkenning van de Oder-Neisse Lijn als de Grens van Duitsland, werd ge-formaliseerd door het Herenigde Duitsland in het Duits-Poolse Grens Verdrag op 14 November 1990.

 

2004 European Union aan Central Europe

Met dee uitbreiding van de Europeese Unie naar Midden Europa in 2004 werd elke Duitser ingeschakeld die in Polen wenste te wonen en werken – dit is dus ten Oosten van de Oder-Neisse Lijn. Duitse ontheemden en vluchtelingen zijn vrij om hun voormalig huizen te bezoeken en om hun woonplaatsen op te zetten, hoewel sommige beperkingen hebben op de aankoop van grond en gebouwen.

 

2007 Polen Betreed het Schengen Area Gebied

Poland betreed het Schengen Area – Gebied in op 21 December 2007, dit houd onder ander in ‘Het Vewijderen van Álle Grens Controlles op de Grens Mét Duitsland’.

 

VolksDeutsche Germans

De woorden Volk en Völkisch zijn overgebrachte betekinissen van Folk en Ras, mét toegevoegde waarden van gevoel van Superieure Beschaving en Bloed. Deze termen worden gebruikt door de Nazi’s om mensen in termen van hun Etniciteit te bewijzen in plaats van Het Burgerschap en dus worden Duitsers opgenomen In Het Leven Buiten De Grenzen Van Het Reich zolang ze Niet Van Joodse Afkomst Zijn.

Dit is in tegenstelling tot het Imperial Germans – het ReichsDeutsche Burgerschap binnen Duitsland. De term is in contrat met het gebruik van de term AuslandsDeutsche – Duitsers in het Buitenland, Duits Expatriate sedert 1936, die over het algemeen aangeeft, dat er Duitse Burgers zijn die zich in Andere Landen Bevinden. Het verschil tussen de Duitse Keizerlijke en Ethnic Duitse ligt in het feit dat de Etnische Duitsers géén papierwerk om hun Wettelijke Burgerschap te bewijzen hebben om in het betreffende Land te Werken of Politiek te Stemmen.

In de jaren 1930 waren er ongeveer 30 Miljoen VoksDeutsche en AuslandsDeutsche – Duitse Burgers in het Buitenland. De Swastika Buiten Duitsland waren in het merendeel in Centraal Europa als; Polen, Oekraïne, De Baltische Staten en Roemenië, Hongarije en Joegoslavië, velen vestigden zich in dorpen langs de Donau en Rusland. Veel van hun voorouders emigreerden naar Niet Duits Talige Landen in de 18e Eeuw.

Het Nazi Doel Van Expansie is toegewezen is toegewezen aan de VolksDeutsche in een bijzondere rol in de Duitse Plannen om de ge-emigreerde bevolking terug te brengen naar de Duitse Nationaliteit en verheffen zo de macht over de Inheemse Bevolking in die gebieden. De Nazi’s hebben dit in detail beschreven in de GeneralPlan Ost.

 

GeneralPlan Ost

GenralPlan Ost – Master Plan East GPO was een geheim Nazi Duits Plan voor het koloniseren van Central en Eastern Europe. Verwezenlijking is noodzakelijk voor Etnische Zuivering op Grote Schaal in de Bezette Gebieden door te voeren, specifiek de Gebieden die door Duitsland Bezet Zijn tijdens de Tweede Wereld Oorlog.

De Instantie die hier verantwoordelijk is voor het opstellen van dit plan was het RSHA de Reichs-Sicherheits-Haupt-Amt, de Veiligheids Organisatie van de SS die verantwoordelijk zou zijn voor het bestrijden van alle vijanden van het Nazisme. Het was een strikt vertrouwelijk document en de inhoud ervan werd alleen aan die bekend gemaakt die op het hoogste niveau werkte van de Nazi Hiërachie.

 

In 1941 werd besloten om de Poolse Natie volledig te vernietigen en de Duitse Leiders besloten dat in 10 tot 20 jaar de Poolse Staat onder Duitse Bezetting volledig vrij-gesproken moest zijn van álle Etnische Polen en bewoond moest zijn door Duitse Kolonisten. Een Meerderheid nu beroofd van hun Leiders en de Meesten van hun Intelligentie, de Vernietiging van hun Cultuur, het Verbod Op Onderwijs boen het absolute basis niveau en de Ontvoering van Kinderen. Volgens het plan zou dit resulterren in hun assimilatie door de Lokale Bevolking, die zou leiden tot de Polen in het verdwijnen als een Natie. 

In 1952 zijn slechts ongeveer 3 tot 4 Miljoen Niet ge-Germaniseerde Polen, allemaal Boeren, Niet ge-Germaniseerd en werd er verboden om te trouwen en verboden om Medische Hulp aan te bieden. Experimenten werden uitgevoerd op het gebied van Massa Sterilisatie in Concentratie Kampen en de bestemming was om de geslaagde experimenten te gebruiken voor de Bevolking.

De Wehrbauer of terwijl de Militaire Boeren worden gevestigd in een versterkte lijn naar de beschaving toe en worden eventueel ge-reanimeerd.

 

Percentages van Etniscche Doel Groepen voor verwijdering door Nazi Duitsland uit de  aangewezen Woon Gebieden

 

Etnische Groepen      Percentage in % als Onderwerp voor Verwijdering 

Poles                           80 % tot 85 %

Russians                      50 % tot 60 %

                   , reden gegeven van phisically eliminering en ander 15 % voor deportatie naar West Siberië

                   , ongeveer 111 Miljoen Etnische Russen wonen en werken in Rusland, van wie 80 % leeft in het Europeese Deel van Rusland

                   , 20 % woont en werkt in het Aziatische Deel van Rusland.

Belarusians                  75 %

Ukrainians                   65 %

Lithuanians                  85 %

Latvians                      50 %

Estonians                    50 %

Czechs                        50 %

Latgalians                  100 %

 

Die Neu-Ordnung Europa’s

De Neu-Ordnung Europa’s – De Nieuwe Order van Europa was de Politieke Orde, die Nazi Duitsland wilde opleggen aan de veroverde gebieden onder zijn Heerschappij. De oprichting van de de Neu-Ordnung was al begonnen lang vóór het begin van de Tweede Wereld Oorlog en werd in het Openbaar bekend gemaakt door Adolf Hitler in 1941.

Onder andere heeft dit geleid tot het ontstaan van de Pan-German Racial State Structuur volgens de Nazi Ideology om zeker te zijn van een Supremacy – Suprematie van een Aryan-Nordic Mater Race, massale territoriale expansie in Oost Europa via zijn Kolonisatie met Duitse Kolonisten, de Fysieke Vernietiging – Lichamelijk Ontbinding van de Joden en andere aangewezenen, werden beschouwd als ‘Unworthy of Life’ – Onwaardig van Leven en de Vernietiging, Uitzetting of Wanbetalen = Slavernij van de meeste Slavische Volkeren en anderen, deze werden beschouwd op hun uiterlijk als Raciaal Inferieur. De wens van Nazi Duitsland voor Agressieve Territoriale Expansionisme was één van de belangrijkste oorzaken van de Tweede Wereld Oorlog.

       Concentratie Kamp Buchenwald

Het Doden Getal te wijten aan de Vluchtelingen en Verdrevenen wordt betwist, met schattingen variërend van ten minste 473.000 bevestigde sterf gevallen tot een demografische schatting uit de jaren 1950 van 2.2 miljoen. Meer recente schattingen van Duitse Historici zet het totaal op 500.000 tot 600.000 doden. De Historici bewerren dat de onbevestigde berichten van 1.9 Miljoen Vermiste Personen onbetrouwbaar zijn. Het Duits Historical Museum zet deze telling op 600.000 Slachtoffers. Zij behouden heet cijfer van 2 Miljoen Doden in de Voormalige Regerings Studies en kan niet worden ondersteund. Toch is het Officiële StandPunt van de Duitse Regering en het Duitse Rode Kruis, dat het Doden Getal als zijnde het gevolg van Uitzettingen Variable is van 2 Miljoen tot 2.5 Miljoen Burgers. Het Duits Federal Agency for Civic Education plaatst het Doden Getal op 2 Miljoen.