blog placeholder

Een goede oppas vinden voor je kinderen is niet zo makkelijk. Wel zullen zich een aantal mensen aandienen als je een advertentie plaatst, maar oppassen is meer dan alleen kinderen bewaken. Het gaat wel om je kind en ja mag wel verwachten, dat een oppas weet wat een kind nodig heeft en kan ingrijpen in noodsituaties.

Gastouderbureaus en oppas instanties

Er zijn de laatste jaren heel wat gastouderbureaus en allerlei instanties gekomen, die oppas aanbieden. Er zijn een heel aantal goed opgezetten en professionele gastouderbureaus met kennis van zaken. Ze kunnen professionele oppas aanbieden en er zijn goede regels en afspraken omtrent hun zorgverleners. Er is toezicht en controle en men wil de reputatie hoog houden: gekwalificeerde en betrouwbare oppassers aanbieden.

Wat mag je nu verwachten van een profesionele oppas?

 

 • Een oppas moet minstens 18 jaar oud zijn en een screening ondergaan: referenties moet zijn nagegaan en een verklaring van goed gedrag zal worden aangevraagd.
 • Naast de nodige referenties moet ze ook ervaring hebben met kinderen en/of een opleiding gedaan hebben met kinderwerk.
 • Ze weten van de ontwikkeling van het kind en kunnen zinvolle activiteiten bedenken om met de kinderen te doen. Ook moet het leeftijdsadequaat zijn. Er mag van haar verwacht worden, dat ze de kinderen niet alleen achter de TV zet of computerspelletjes laat doen. 
 • Als professionele oppas weet ze hoe ze een kind kan helpen in noodgevallen, EHBO kan toepassen en reanimeren. Ze moet goed kunnen handelen als er iets gebeurt wat levensbedreigend is en niet in paniek raken of de situatie niet als bedreigend herkennen.
 • Ze moet van kinderen houden en op een positieve manier met kinderen kunnen omgaan.
 • Van een oppas mag worden verwacht, dat ze de (mobiele) telefoons van het gezin niet voor eigen doeleinden gebruikt, maar alleen voor noodgevallen of voor communicatie met de ouders van de kinderen. Ze zal er op toe kunnen zien, dat ze haar persoonlijke zaken niet mengt met het oppasgezin en ook laat ze zien, dat de woning  de plaats is van haar werk
 • Ze zorgt ervoor, dat ze geschikte, maar toch nette kleding aan heeft om met kinderen te spelen en werken.
 • Ze komt op de tijden, die afgesproken zijn. Je mag verwachten, dat ze niet te laat komt.
 • Ze zal de kinderen nooit alleen achter laten, zelfs niet als de afgesproken tijd al voorbij is en de ouders nog niet thuis zijn. Er kan altijd een reden zijn om niet op tijd te kunnen zijn.
 • Je mag ook van de oppas verwachten, dat ze het huis niet in een chaos verlaat en de ouders met de rommel achterlaat.
 • Een goede oppas kan duidelijk en kort de kinderen overdragen aan de ouders. 
Het vinden van een oppas is niet zo moeilijk, maar voor het vinden van een geschikte en gemotiveerde oppas moet je echt even je best doen. Bespreek van te voren ook goed jouw manier van opvoeden en wat je beslist niet wilt of juist wel. Duidelijk communiceren is al een goed begin. Kijk verder goed naar je kinderen, hun reacties zullen veelzeggend zijn.