blog placeholder

Wanneer er oorlog komt in Iran, zal dit ook zijn gevolgen hebben voor Nederland en zelfs voor heel Europa.

Iran: We kunnen Israël in negen minuten vernietigen

maandag 6 februari 2012 15:47

Op diverse Iraanse overheidswebsites is een tekst verschenen waarin Iraniërs worden opgeroepen Joden te doden. Volgens de schrijver van het artikel kan Iran de staat Israël binnen negen minuten vernietigen.

2012 is nog maar twee maanden oud maar het staat nu al bol van oorlogstaal.

Vroeger zei ik altijd dat domme mensen niet bestaan. Iedereen is nu eenmaal anders was mijn verklaring. Vandaag ga ik die stelling verlaten. Ik ben er nu van overtuigd dat domme mensen wel degelijk bestaan. U raad het al. Diegene die oorlogstaal uitkramen zijn de meest domme schepsel. Nog dommer dan het achterend van een varken.

Oorlog of geweld. Waarom zou je iemand überhaupt iets aan willen doen. In de ongeveer 70 á 80 jaar dat je hier leeft moet je juist plezier maken en delen wat je hebt.

Helaas is het niet anders dan dat het nu is. Wat voor een scenario moet je je voorstellen als er daadwerkelijk oorlog komt in het Midden-Oosten?  En krijgen wij er dan ook mee te maken?

Het is natuurlijk koffiedik kijken maar het is zeer wel mogelijk dat ook wij de gevolgen gaan ondervinden van een eventuele oorlog.  Je hoeft allen maar te denken aan de olie die voor onze maatschappij van groot belang is. Je ziet het nu al aan de koers van een vat en de verwachtingen zijn dat dit wel eens kan gaan oplopen naar de $200,-.

Verder wonen er in Nederland naar schatting zo een 1 miljoen moslims. Niet geheel ondenkbeeldig dat deze groep zich laat horen in geval van een conflict. We hebben het gezien tijdens de golfoorlog, we hebben het gezien bij de moord op Theo van Gogh. Waarom is er zo een angst voor deze groep en is het terecht. De kranten berichten veelvuldig over Marokkaanse jongens die zich misdragen. Zelfs begrafenissen werden verstoord door leerlingen van de Bilal basisschool een islamitische basisschool in Amersfoort. Zij zien Hollandse meiden als hoeren die dan ook massaal worden lastiggevallen in bijvoorbeeld zwembaden. Alle  grote steden hebben hier ervaring mee. Het zijn slechts 2 voorbeelden van de velen.  Maar als je de berichten leest op internet en je ziet hoeveel haat er tussen de allochtonen en autochtonen bestaat, dan hou je je hart vast als de confrontatie in het Midden-Oosten gestalte krijgt en er daadwerkelijk wapengekletter zal klinken. Een grote verstoring van de openbare orde in Nederland ja in heel Europa?

Dit soort gebeurtenissen heeft zijn weerslag op de velen goede allochtonen, mensen die zich wel graag willen aanpassen omdat zij weten dat men hier te gast is.

Het conflict bestaat nu gelukkig nog alleen maar uit stoere taal tussen Israel, Iran en Amerika en het is te hopen dat het daarbij blijft, maar Bijbels gezien gaat dit een keer goed fout. De voorspellingen staan er vol mee. Of dit dat moment is? Het blijft de vraag.