blog placeholder

Dit artikel dat ik hier plaats, is een onderzoek die ik voor school moest doen. Ik volg een opleiding aan de ROC van Amsterdam niveau 4. Ik ga binnenkomrt HBO-Rechten studeren. 

Voor dit onderzoek hebben ik een 9 gehad, dus veel leesplezier en ik hoop dat het informatief genoeg is, dat jullie er echt wat van leren.

1. Wat is zinloos geweld?

Zinloos geweld is een uiting van kracht of macht, zonder doel of aanleiding.

Joes Kloppenburg

Joes Kloppenburg werd geboren op 7 mei 1970 in Badhoevendorp.

Op 17 augustus 1996 kwam Joes uit een café in de Voetboogstraat in Amsterdam. Verderop in een steeg zag hij hoe een zwerver in elkaar werd geslagen door een paar dronken mannen. Joes schreeuwde: Kappen Nou! Voordat hij het wist werd hij zelf in elkaar geslagen door de dronken mannen. Enkele uren later stierf hij in het ziekenhuis, door zinloos geweld!

Zinloos geweld

Binnen het begrip zinloos geweld zijn er twee vormen van geweld, waaruit verschillende soorten mishandelingen uit voort vloeien. Ik zal twee soorten geweldsvormen aangeven met een kleine toelichting erbij.

De 2 vormen van zinloos geweld:

 • Huishoudelijk geweld: geweld dat van huis uit wordt gepleegd. Dit kan door een gezinslid, familielid of een (ex)vriend gedaan worden;
 • Straatgeweld: dit begrip bevindt, zoals het begrip al zegt op straat af. Voornamelijk vechtpartijen, diefstal, vandalisme en pesterij. In de meeste kom je in aanrakingen met mensen die je niet kent, maar het kan ook goed zijn dat je die persoon wel kent.

 Deze vormen van geweld komen dagelijks voor in de samenleving.

Zoals je hierboven gelezen heb, heb ik 2 willekeurige, maar meest voorkomende geweldsvormen genoemd. Ik zal hieronder drie soorten geweld opnoemen, met een beschrijving erbij.

§ Lichamelijk/fysiek geweld

Dwang uitoefenen met gebruik van iemands lichaam. Bij deze manier van geweld wordt er vaak geschopt of geslagen. Je wordt lichamelijk mishandeld op verschillende manieren, waardoor jezelf niet de moet meer inziet om jezelf te helpen.

Heel vaak komt het voor dat mensen die slachtoffers zijn van lichamelijk geweld bang zijn om een eind te maken aan de situatie. Dat komt doordat ze vaak veel kunnen verliezen als ze dat doen. Deze vorm van geweld kun je zowel onder huishoudelijk als straat geweld plaatsen.

§ Psychisch geweld

Psychisch geweld is geweld waarbij je geestelijk mishandeld wordt. Bij deze manier van geweld kan je vernederd worden, je kunt bedreigd worden. Maar niet alleen uitingen, maar ook het verbieden buitenstaande contacten. Zoals met je familie en vrienden.

Bij deze manier van geweld wordt iemand zijn zelfvertrouwen helemaal vernietigd. Als iemand in zo een conditie is, is de persoon niet in staat om de werkelijkheid in te zien en stappen te ondernemen om zichzelf te helpen.

§ Seksueel geweld

Als je slachtoffer bent van seksueel geweld, dan worden er seksuele handelingen op je lichaam uitgevoerd.

Ik zal een paar voorbeelden noemen van seksuele handelingen die vaak voor komen.

Seksuele handelingen:

 1. Verkrachting;
 2. Opnemen hoe de dader, het slachtoffer penetreert;
 3. Het slachtoffer met verschillende voorwerpen penetreren;
 4. Naakt poseren & foto’s maken;
 5. Geslachtsdelen betasten;
 6. Orale bevrediging;
 7. Masturberen.

Seksueel geweld speelt zich voornamelijk af binnen partnerrelaties, maar het vindt ook gewoon plaats door mensen die geen enkele band met elkaar hebben. Jonge meisjes, kinderen en vrouwen worden voornamelijk het slachtoffer van seksueel geweld. Deze vorm van mishandeling komt heel vaak voor en het wordt alleen maar erger. Als er niet vrijwillig wordt mee gewerkt kan er ook lichamelijk geweld aan te pas komen. Vaak worden de slachtoffers ook gedrogeerd, zodat ze zich weinig kunnen herinneren van die gebeurtenis.

In deze vorm van geweld worden de slachtoffers ook vaak vermoord, wat de reden daarvan is zou een ieder zelf kunnen invullen. Maar zodra een meisje of een vrouw seksueel mishandeld wordt is haar zelfvertrouwen helemaal beschaamd en is ze te bang om dit aan de buiten wereld kenbaar te maken.

 

2. Wat zijn de oorzaken van zinloos geweld?

Zinloos geweld kom je overal tegen. In grote steden, zowel kleine steden. Het plegen van zinloos geweld vindt vooral ’s avonds en ’s nachts plaats.

Maar…

Waarom wordt er zinloos geweld gepleegd?

Zinloos geweld wordt over het algemeen zonder ene aanleiding gepleegd en als er wel een reden is, is zinloos geweld niet de juiste manier om iets op te lossen. Praten en communiceren zijn de juiste middelen.

Ondanks het feit dat er geen reden is voor zinloos geweld, zijn er wel oorzaken. Oorzaken die jongeren aanzet om zinloos geweld te gaan plegen. Ik zal een aantal oorzaken benoemen als voorbeeld.

Enkele oorzaken van zinloos geweld:

 1. Overmatige gebruik van drugs & alcohol;
 2. Te veel stress (vooral op jonge leeftijd);
 3. Te veel mensen op één plek;
 4. Niemand die voor je zorgt;
 5. Problemen met je ouders;
 6. Stoer doen tegenover vrienden/ Je eerbehoud;
 7. Gebrek aan opvoeding in normen en waarden;
 8. Veel geweld op televisie en computerspelletjes;
 9. Miscommunicatie;
 10. Sociale ongelijkheid;
 11. Het gebrek aan sociale controle;
 12. Gebrek aan psychische begeleiding.

Jongeren zijn de reden waardoor de medemens zich onveilig gaat voelen op straat. Overdag vindt er minder zinloos geweld plaats dan ’s avonds en ’s nachts. Het geweld speelt zich het meest af in het uitgaansgebied.

Maar waarom komt het daar het meest voor…

Binnen het uitgaansleven komen er veel verschillende culturen. Je komt in drukte terecht en kan je dan snel irriteren aan andere om je heen. Heel veel culturen worden geweigerd aan de poort, omdat er bekend is dat ze relschoppers zijn. Door deze weigering ontstaan er snel vechtpartijen.

 

3. Wat hebben de omgevingsfactoren ermee te maken?

Als we over het onderwerp zinloos geweld praten, zijn er verschillende omgevingsfactoren die daarmee te maken hebben. Deze omgevingsfactoren zijn vaak ook de oorzaak van het zinloos geweld, voornamelijk onder de jongeren.

Ik zal er een aantal omgevingsfactoren opnoemen en bespreken.

Dit zijn de volgende omgevingsfactoren van zinloos geweld:

 1.  Leeftijd;
 2. Doelgroep;
 3. Cultuur;
 4. Opvoeding.

 3.1 Leeftijd

 Zinloos geweld wordt voornamelijk gepleegd door jongen mensen. De Jeugd van Nu.

Driekwart van het zinloos geweld daders bevindt zich in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. Als ze een misdrijf gaan plegen, zijn ze altijd in een groep van 3 tot 8 of zelfs meer mensen. De reden dat ze in groten groepen ‘’opereren’’ is, omdat ze vaak iemand mishandelen die groter, ouder of sterker is dan zij. Deze groepen bestaan voornamelijk uit jongens.

Bij de leeftijd 25 jaar en ouder plegen de daders de geweldsmisdrijven alleen. En zij zoeken altijd iemand van hun gelijke leeftijd op.

3.2 Doelgroep

Zinloos geweld bevindt zich over en in alle leeftijdscategorie, alleen in de ene doelgroep misschien erger als in de andere doelgroep.

Over het algemeen zijn het jongens/mannen tussen de leeftijd van 12 tot 25 jaar die zinloos geweld plegen. Bij de meisjes/vrouwen is het 1 op de 10 van de vrouwen die zinloos geweld plegen en die worden ook groepsgewijs uitgevoerd.

Het doelgroep dat voornamelijk getroffen wordt door zinloos geweld zijn vrouwen en kinderen. Daarnaast worden er ook vrij veel mannen getroffen in alle leeftijdscategorie. Uit een onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de Nederlandse bevolking wel eens getroffen is door een vorm van zinloos geweld.

 3.3 Opvoeding

Opvoeding is één van de belangrijkste omgevingsfactor binnen onderwerp Zinloos Geweld. Wanneer een kind van jongs af aan goed word opgevoed zal het later minder geweld veroorzaken.

Tijdens het opvoeden van een kind is het belangrijk dat je het kind leert luisteren niet alleen naar de ouders, maar ook naar mensen om zich heen. Het kind moet leren begrijpen en het kind moet leren dat een ieder anders is. Een kind iets leren is niet alleen de taak van de ouder, maar ook het onderwijs speelt een belangrijke rol in de opvoeding.

Wanneer een kind iets doet wat niet mag, is straffen een goede methode om een kind te leren wanneer hij of zij iets doet wat niet mag. Zo leert het wat goed en fout is.

Omgevingsfactoren

De omgevingsfactoren hebben allemaal op hun eigen manier invloed op het zinloos gedrag van jongeren.

De omgevingsfactor heeft veel invloed op zinloos geweld bij jongeren. Dit komt doordat jongeren in een ontwikkelingsfase zitten als ze zich bevinden in een leeftijd van 12 – 25 jaar. Sommige worden beïnvloed door de televisie, sommige willen stoer doen tegenover hun vrienden en anderen of sommige vinden het gewoon leuk om iemand anders pijn te doen.

De omgevingsfactor doelgroep heeft van invloed op het gedrag van de jeugd, omdat de jongeren elkaar vaak nadoen om erbij te horen. Als één of twee jongens of meisjes aan het veranderen zijn, kan het heel goed zijn dat de rest van hun vrienden ook gaan veranderen

De omgevingsfactor opvoeding heeft het meeste invloed op het zinloze gedrag van de jeugd. Als de ouders vroeg tijdig hulp inschakelen dan kan het allemaal nog goed komen met hun kinderen (jongeren). Zodra het kind zelf gaat veranderen kan het zijn vrienden makkelijker beïnvloeden om zich ook anders te gaan gedragen.

 

Conclusie: Eventuele oplossingen tegen zinloos geweld

Wat ik te weten ben gekomen door het maken van dit onderzoeksverslag is, dat jongeren geen reden hebben tot zinloos geweld, maar dat er wel oorzaken zijn dat ze daar toe worden gedreven.

Zoals ik in hoofdstuk 2 al noemde: drugs & alcohol gebruik, problemen thuis, miscommunicatie, gebrek aan psychische begeleiding etc. Deze oorzaken moeten verholpen worden door de ouder, het onderwijs en de overheid.

Wees er vroeg bij als je iets vermoedt, want er zijn een heleboel oplossingen die kunnen helpen. Voor alle oorzaken zijn er oplossingen te vinden die het zinloos geweld kunnen verminderen.

Ik zal aan de hand van mijn eerder genoemde oorzaken een paar oplossingen opnoemen:

 • Overmatige gebruik van drugs & alcohol

Strengere wetten invoeren voor het gebruik van drugs en alcohol (voor zowel jong als oud).

 • Te veel stress (vooral op jonge leeftijd)

De ouders moeten ervoor zorgen, dat hun kind zich niet gaat druk maken over de problemen die hun als volwassenen moeten oplossen. Veel praten dus en leuke dingen doen.

 • Te veel mensen op één plek

Strengere wetten opstellen voor discotheken, zodat er niet te veel mensen in één club/discotheek zijn. Tijdens het feesten af en te een boordje laten knipperen met een goede slogan over zinloos geweld.

 • Problemen met je ouders

Als de omgeving of de school een vermoeden heeft dat het niet goed gaat thuis bij het kind of een ouder persoon, gelijk actie ondernemen om degene te helpen.

 • Miscommunicatie

Het onderwijs zou deze taak op zich kunnen nemen, door agressielessen te geven, meer communicatieve lessen. Er een echt vak van maken waar je ook een cijfer voor moet halen en dat het ook op je diploma komt te staan.