blog placeholder

Wat is er precies aan de hand? Janet is ineens bang voor mannen met pistolen, en wil niet meer alleen slapen. Ze heeft geen moeite om in de ouderlijke slaapkamer in slaap te vallen omdat ze weet dat haar ouders daar later op de avond toch ook komen slapen. Die wetenschap is voor haar voldoende. Het lukt niet om haar op haar eigen slaapkamer te laten slapen ook al weet ze dat haar ouders vlak bij zijn. Dit gedrag is eigenlijk begonnen nadat Janet het op school met vriendinnen had gesproken over een man met een pistool. Ze is nu bang dat deze man een pistool op haar zal richten. Deze man echter is een fictief persoon, deze bestaat niet echt en er is in de stad geen incident met een pistool geweest. Een fictief persoon is voor haar dus realiteit geworden.

Haar ouders willen natuurlijk dat ze weer in haar eigen bed gaat slapen, maar vinden het ook niet heel erg dat ze op een stretcher in hun slaapkamer slaapt.

Hoe moet je nu omgaan met angsten van je kind? Ieder kind is verschillend en uniek, ieder kind slaat informatie ook anders op. De een denkt heel sterk in plaatjes en de ander is veel rationeler. Blijkbaar is het bij Janet zo dat ze meer in beelden denkt. Tenminste in dit geval.

Angsten horen bij kinderen. Alle kinderen maken het mee, dit heeft voor een groot deel te maken met de fantasiebeleving. Kinderen hebben een sterke fantasiebeleving, het zogenaamde magische denken. Ze hebben moeite om fantasie en werkelijkheid te onderscheiden. Dit zie je heel goed terug bij peuters en kleuters, als de juf zich omkleed voor de neus van de kinderen, is de juf ineens een heel ander persoon geworden. Interessant om te weten is dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen eigenlijk wel in staat zijn om fantasie en werkelijkheid te onderscheiden. Als je een kind vraagt of het zelfbedachte monster bestaat, zal het aangeven dat het monster niet bestaat. Toch is het wel zo dat een kind niet zijn hand in een doos met zelfbedachte monsters zal stoppen. Dit noemen we interpretatie. Het is de interpretatie van het kind dat er monsters in de doos zitten. Dit fenomeen zie je bij volwassenen ook terug, bijvoorbeeld als er een enge film gekeken wordt en ze schikken van een scene en bijna letterlijk van hun stoel opspringen terwijl ze toch wel weten dat het niet echt is.

 

Angst hebben is een emotie. Angst is eigenlijk heel normaal. Het heeft namelijk ook een nuttige alarmfunctie. Het zorgt ervoor dat je in veiligheid blijft en dat je geen gevaarlijke dingen doet. Het wordt pas een probleem als je angst zo groot wordt dat het ervoor zorgt dat je eigenlijk helemaal niets meer kunt doen. Als het je verlamt. In dat geval praten we over een angststoornis. Hier wil ik nu in ieder geval niet op in gaan, omdat het probleem wat hierboven beschreven stond niet onder deze categorie valt. Toch belemmert de angst Janet om in haar eigen slaapkamer te gaan slapen. Hoe gaan we hier dan mee om. Welke mogelijkheden en tips hebben we hier voor.

 

In het geval van het hierboven beschreven verhaal, was mijn advies om met Janet over haar angst te praten en even af te wachten wat er zou gebeuren op wat langere termijn. De rest van de dag had ze er namelijk geen last van. Voor haar werkte dit en inmiddels slaapt ze weer op haar eigen kamer. De veiligheid van het een poosje bij haar ouders slapen was in haar geval genoeg. Dit heeft er in dit geval ook puur mee te maken dat de ouders het geen probleem vonden om haar op de kamer te hebben. Maar ik kan me voostellen dat niet elke ouder dit nou zo prettig vindt. Het kan zijn dat als je je kind bij je laat slapen, je de angst eigenlijk bevestigd. Je geeft het signaal af dat de angst reëel is of kan zijn. Je vergroot de angst. Wat kan je doen in plaats van je kind bij je te laten slapen?

 

Laat ik eens beginnen met het aangeven dat het voor een kind van 8 heel normaal is om angst te zijn voor lichamelijk letstel, alleen slapen, oorlog en rampen. Als kinderen leren om hun angsten de baas te worden, dan hebben ze daar hun hele leven wat aan. Elke keer als het kind een angst overwint, is dat een stap voorwaarts in zijn persoonlijke groei. Het kind ervaart dan geen gevoel van angst, maar een gevoel van trots, kracht en zelfvertrouwen.

Neem als ouder in ieder geval je kind en zijn angst serieus. Maak de angst bespreekbaar door het te benoemen, en te laten weten dat dit gevoel niet prettig is. Vraag eens aan je kind hoe hij zich wel zou willen voelen en hoe het dat wil leren. Lees boekjes over andere kinderen of dieren die bang zijn en hun angst leren overwinnen. Biedt veiligheid door in de buurt van het kind te blijven. Leg lichamelijke reacties die bij angst horen aan het kind uit. Vergroot het zelfvertrouwen van het kind: hoe meer zelfvertrouwen hoe makkelijker het voor het kind is om de angst te overwinnen. Stimuleer uw kind door stap voor stap de dingen die het door de angst vermijdt toch te gaan doen. Ga na of er een reële oorzaak van angst is, bv. Pesten of straffen. Help het kind de oplossing zelf te vinden voor zijn angst. Blijf zelf rustig en besteed niet te veel aandacht aan de angst. Maak het dus niet groter. Let er wel op dat je de angst niet negeert of bagatelliseert (stel je niet zo aan, doe normaal) Lach je kind ook nooit uit en wordt niet boos.

Kom je er samen niet uit, aarzel niet en schakel hulp in! Niets is beroerder dan een kind angstig te zien.