blog placeholder

Studenten en scholieren kunnen steeds minder goed spellen. Dat is een understatement. Je hoort het overal en het is amper meer te ontkennen. Dit is al meerdere malen aangetoond door verschillende toetsen en ervaringen van leraren. Het dalen van het taalniveau is een groot probleem en er moet iets aan gedaan worden. Maar waarom is het taalniveau nu zo laag?

Bijna iedereen is het erover eens dat de oorzaak ligt bij de kwaliteit van het onderwijs. Op de basisschool, vooral in de eerste jaren waarin je leert lezen en schrijven, ligt de nadruk op het spellingsonderwijs. Er wordt erg veel aandacht aan spellen besteed. Daarom kunnen de meeste leerlingen als zij naar het voortgezet onderwijs gaan redelijk spellen. Dan gaat het echter helemaal verkeerd. Er wordt op het voortgezet onderwijs een stuk minder tijd besteed aan spellen en het onderhouden van deze belangrijke vaardigheid.  De nadruk ligt daar meer op schrijfvaardigheid en het lezen en bewerken van teksten.

 

Er is dus te weinig aandacht voor spellen op de middelbare school. Ook is de norm van het spellingsniveau op de middelbare school veel te laag, waardoor leerlingen het niveau dat zij op de basisschool hebben aangeleerd niet kunnen vasthouden. Ook worden er dankzij het lerarentekort steeds meer matige leraren aangenomen waardoor leerlingen nog minder in staat zijn hun spelling en grammatica te onderhouden. Dit is een van de redenen waardoor er steeds vaker studenten met een te laag taalniveau naar universiteiten of hoge scholen gaan.

 

Andere redenen voor het lage niveau in taal is dat kinderen steeds minder boeken en kranten lezen, in ieder geval veel minder dan de vorige generatie, en steeds meer met elkaar communiceren in MSN-taal en chattaal. De beeldcultuur wordt dominant. Ook is er in het hardwerkende Nederlandse gezin steeds minder tijd voor de ouders om tijd te steken in het taalniveau van hun kinderen. Kinderen komen minder in aanraking met goede taal en nemen deze daarom ook moeizamer over.

 

Er is dus een groot probleem, de vraag is hoe dit opgelost moet worden. Het belangrijkste is dat het onderwijs in spelling en grammatica goed wordt aangepakt op vooral middelbare scholen zodat het niveau hoog blijft en nog verder kan worden verhoogd. Leerlingen moeten regelmatig gepaste oefeningen maken zodat ze continu actief bezig blijven met de spelling en de regels die daar bij horen. Ook is het belangrijk dat de leraren goede en duidelijke uitleg kunnen geven en daarom moet ook de kwaliteit van de leraren omhoog. Het is ook nog eens belangrijk dat de leerlingen de spelling- en grammaticaregels uit hun hoofd kennen. De vaardigheden moeten continu worden hooggehouden.

 

Vooral belangrijk is dat universiteiten een taaltoets laten afnemen en extra hulp kunnen bieden als dat nodig is. De eisen van het onderwijs omtrent taalonderwijs moeten omhoog. Daarmee ook de kwaliteit van de leraren. Als de motivatie maar terugkeert. De wil te kunnen schrijven in correct Nederlands. Dat is het allerbelangrijkste.