blog placeholder

De laatste tijd komen steeds meer gevallen van sexueel misbruik binnen de kinderopvang in het nieuws. Dit heeft zeer begrijpelijk grote gevolgen in het vertrouwen dat ouders hebben in de kinderopvang. Met name de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang wordt steeds meer bekritiseerd

Steeds vaker wordt gesteld dat mannen hier niet geschikt voor of gewenst zouden zijn. Buiten het feit dat elke vorm van kinderopvang goed en veilig moet zijn voor kinderen en dat deze veiligheid gewaarborgd dient te worden, is dit artikel bedoeld om het belang van mannen binnen de kinderopvang te onderstrepen.

Het verschil tussen jongens en meisjes

 Waar vroeger, met name door de emancipatiebeweging, werd gestreden om gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ligt het accent tegenwoordig op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Middels vele onderzoeken is intussen duidelijk aangetoond dat mannen wezenlijk anders in elkaar steken dan vrouwen. Mannenhersenen funcioneren anders dan vrouwenhersenen. Ook wanneer we kijken naar de ontwikkeling van hele jonge kinderen is al duidelijk te zien dat die van jongens anders verloopt dan die van meisjes. We vinden verschillen in bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, en de lichamelijke ontwikkeling. Om een voorbeeld te noemen: jongens hebben over het algemeen een grote(re) behoefte aan beweging dan meisjes. Dit heeft te maken met het hormoon testosteron dat al op jonge leeftijd in het bloed van jongetjes aanwezig is. Deze bewegingsdrang heeft natuurlijk invloed op het gedrag van jongens en op de manier waarop zij worden aangesproken door pedagogisch medewerkers.

 

jpg

Rolmodel

Kinderen komen met name in de kinderopvang voor jonge kinderen voor het eerst in aanraking met andere volwassenen dan vader, moeder, opa of oma. De rol van de pedagogisch medewerkers moet dan ook niet onderschat worden. Kinderen leren nieuwe waarden en normen en maken soms kennis met o.a. nieuwe omgangsvormen. Het wereldje van het kind wordt uitgebreid. In een toenemend aantal gevallen is er sprake van eenoudergezinnen. We zien steeds vaker dat kinderen vooral in aanraking komen met vrouwelijke rolmodellen (moeder, oma). Met name voor de ontwikkeling van jongens is dit zorgelijk. Kinderen hebben ook behoefte aan mannelijke rolmodellen. Ze moeten in aanraking komen met de mannelijke manier van denken, doen en praten, om te leren hoe een man kan omgaan met bijvoorbeeld gevoelens of het oplossen van conflicten. Voor jongens is het belangrijk om van dichtbij te ervaren hoe je je kan gedragen. Al jaren is het tekort aan mannelijke onderwijzers op de basisschool een probleem, om dezelfde hierboven genoemde reden.

 Mannen in de kinderopvang?

 Het nut en de positieve bijdrage van de aanwezigheid van mannen in de kinderopvang is dan ook niet omstreden, maar bij veel mensen overheerst de angst voor misbruik. Dit is ook heel begrijpelijk, gezien de misstanden die in de media aan het licht komen. Het is belangrijk dat mensen alert blijven op de inhoud van de discussie die de laatste tijd steeds vaker gevoerd wordt. Niet de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang moet ter discussie staan. Waar wel heel goed over nagedacht moet worden is hoe de veiligheid van kinderen gewaarborgd moet worden. Op welke manier kunnen we voorkomen dat een kind het slachtoffer wordt van kwaadwillende personen? De bezuinigingen binnen de kinderopvang lijken hierop niet het antwoord.