blog placeholder

Scheiden is een afkorting voor de juridische procedure die officieel “echtscheiding” heet. Van een  juridische echtscheidingsprocedure is alleen sprake als twee echtelieden een burgerlijk huwelijk willen ontbinden. Het ontbinden van een samenlevingscontract, een kerkelijk huwelijk of een andere samenleefvorm is dus, ondanks dat de gevolgen vaak net zo groot zijn, geen echtscheiding.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Reden scheiding:
In Nederland is het volgens de wet alleen toegestaan om  een burgerlijk huwelijk te ontbinden als er sprake is van een duurzame ontwrichting van de verbintenis die de beide echtelieden zijn aangegaan. Hierbij geldt er geen minimale duur van het huwelijk maar kan één van de echtelieden, bij wijze van spreken, na het voltrekken van het huwelijk dezelfde dag al een echtscheiding aanvragen. De rechter neemt hierbij bijna altijd voetstoots aan, zoals met zoveel wetten in Nederland, dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van de verbintenis als één van de beide partijen vindt dat de beide echtelieden niet langer bij elkaar kunnen blijven.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Makkelijk scheiden:
Een makkelijke echtscheiding is een echtscheiding tussen twee echtelieden die geen kinderen hebben en op huwelijkse voorwaarden* zijn getrouwd. Bij een scheidingsprocedure voor echtparen zonder minderjarige kinderen is er wel altijd een rechterlijke tussenkomst verplicht maar hoeft het gezamenlijk echtscheidingsverzoek niet door advocaten te worden gedaan maar kan dit ook namens de echtgenoten door notarissen bij de rechtbank worden ingediend.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

*huwelijkse voorwaarden:

Een huwelijk op huwelijkse voorwaarden is een huwelijk waarbij de beide echtgenoten bij het afsluiten van hun burgerlijk huwelijk afwijken van de, normaal gesproken automatisch van toepassing zijnde, wettelijke gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden wordt bij het afsluiten tussen de beide echtgenoten een overeenkomst opgesteld, waarin de rechten op bezit en inkomen van beide echtelieden wordt geregeld.

Goedkope echtscheiding:
In Nederland zijn er twee manieren om goedkoop te scheiden namelijk een echtscheiding zonder convenant** en een echtscheiding met convenant.*** Een echtscheiding zonder convenant kun je online al regelen voor nog geen € 600,- en een echtscheiding met convenant voor zo’n € 780,-.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

**echtscheiding zonder convenant:
Een echtscheiding zonder convenant is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek waarbij de beide scheidende echtelieden alle afspraken bindende niet laten vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan. Voor een echtscheiding met convenant hoeft je niet naar een zitting en kan de gehele procedure bij de Rechtbank binnen zes weken afgewikkeld worden. De te plegen stappen zijn; het opmaken van een akte van berusting, de bekrachtiging van uw convenant door de Rechtbank, je ontvangt eerst een model-convenant met uitleg en een model-ouderschapsplan, daarna bespreek je gezamenlijke je concept-convenant met de wederzijdse familierechtadvocaten, het betalen van het griffierecht, het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente en het indienen van een verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank.

***echtscheiding met convenant:
Een echtscheiding met convenant is meestal een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek waarbij de beide scheidende echtelieden alle afspraken bindende laten vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan. Voor een echtscheiding met convenant hoeft je niet naar een zitting en kan de gehele procedure bij de Rechtbank binnen zes weken afgewikkeld worden. De te plegen stappen zijn; het opmaken van een akte van berusting, de bekrachtiging van uw convenant door de Rechtbank, je ontvangt eerst een model-convenant met uitleg en een model-ouderschapsplan, daarna bespreek je gezamenlijke je concept-convenant met de wederzijdse familierechtadvocaten, het betalen van het griffierecht, het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente en het indienen van een verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Scheiden doet leiden:
Ondanks dat scheiden tegenwoordig heel makkelijk en goedkoop online geregeld kan worden is het toch verstandig om niet bij ieder wissewasje te scheiden. Het aanvragen en regelen van een echtscheiding is dan wel makkelijk en goedkoop maar in de praktijk toch blijkt het altijd behoorlijk tegen te vallen. Als er kinderen in het spel zijn is de emotionele schade die de scheiding bij de kinderen veroorzaakt onherstelbaar en dus ook onbetaalbaar. Ook de financiële afhandeling van de boedelscheiding zorgt, ook bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden, meestal voor vervelende verassingen zoals een huis wat, zonder een groot financieel verlies, niet te verkopen blijkt te zijn.