blog placeholder

Liefdesverdriet…enige uitzonderingen daargelaten, is iedereen wel eens geconfronteerd geworden met liefdesverdriet. Zoveel literatuur, zoveel artikelen worden gewijd aan het fenomeen…doch nergens vind je een pasklaar antwoord omdat de beleving ervan voor elk individu anders is vanuit welke betekenis gegeven wordt aan verdriet. De ene ervaart het als bijzonder ingrijpend, de ander bekijkt het als een leer- en groeiproces.

. Hoe pijnlijk liefdesverdriet ook kan zijn, enkel jij kan de keuze maken door het verdriet heen te gaan, niet te blijven hangen in destructieve en negatieve gedachten, niet koortsachtig te blijven zoeken naar antwoorden, want in de meeste gevallen heeft niemand hierop een helder en duidelijk antwoord.

 Relaties komen en gaan en waar van meetaf aan een gezonde basis van vertrouwen is tussen twee mensen zijn de slaagkansen tot een duurzame relatie groter, dan relaties die gebaseerd zijn op enkel fysieke aantrekkingskracht.

Als één van de partners niet verder kan/wil in een relatie, is het ook voor diegene die de relatie stopzet, emotioneel en moeilijk, aangezien hij/zij diegene is die de “oorzaak” is van jouw pijn, doch hierin zijn de uitzonderingen bij.

Liefdesverdriet, hartzeer, hartenpijn…voelt bij partners alsof hun hart breekt, voelen vaak ook pijn aan de hartstreek en helaas is het niet uitzonderlijk dat door de hevige emotionele staat iemand een hartaanval doet en/of komt te overlijden. Deze gebeurtenis staat niet los van meestal andere factoren die binnen de biologie van iemand reeds aanwezig is, doch alle stresstoevoegende elementen kunnen in dit geval escaleren tot gezondheidsproblemen. Liefdespijn is op meerdere dimensies niet te onderschatten, niet te geringschatten.

Daarom zijn goedbedoelende uitspraken ” ach, je vindt wel snel iemand anders”, “kop op, er zwemmen nog veel vissen in de zee”, “je bent nog zo jong, ander en beter”, “hij/zij verdient je niet, je verdient beter”….het klinkt ons allemaal in de oren, helaas is het vaak beter even geen adviezen te geven of uitspraken te doen die er op dat moment niet toe doen, nog meer pijn veroorzaken dan er al kan zijn. Leren luisteren, onbevooroordeeld, zonder ongevraagde commentaren te geven, gewoon bewust aan-wezig zijn .

WAT WERKT DAN WEL? Erkenning krijgen, gezien en gehoord worden in je pijn, verdriet, ontreddering, boosheid, teleurstelling, niet met de bedoeling “beslachtofferd” te worden, dan wel begrip te krijgen voor wat je voelt en wat je voelt best ok is.

Een liefdesbreuk verwerken is rouwen tegelijk, rouwen om diegene die wellicht voorgoed afscheid van je heeft genomen. Rouwen doen mensen niet alleen met een overlijden, en hierin heerst nog te vaak te weinig begrip rond.

Het proces van verwerken vraagt tijd en ook het aspect van de tijd is subjectief, alleen dient de omgeving erover te waken dat het proces wel degelijk op een bepaald moment naar actieve verwerking evolueert.

Hoe vaak zien we niet gebeuren dat bij oudere singles de angst om zich nog te durven verbinden met een partner zodanig groot is geworden, dat hij/zij nog liever alleen door het leven gaat, terwijl diep in hun hart het verlangen er nog wel is?

 Rouwen is werken, vaak bij momenten bijzonder intensief, het vraagt veel energie.Na een intense emotionele periode kan ruimte ontstaan om helder te kijken naar de kwaliteit van de relatie, hoe die in werkelijkheid (zonder franjes) is geweest, hoe vaak je jezelf misschien hebt voorgehouden dat het allemaal wel goed zou komen, dat het wel beter ging worden…om uiteindelijk dan te erkennen dat de relatie meer ging lijken op een slagveld of psychologische oorlogsvoering.

 Bij diepergaande gesprekken ont-dekken mensen vaak dat de relatie al bij al niet echt goed zat, veel ruzies, verdriet, verbaal of fysieke agressie, onderdrukking, emotionele chantage, jaloezie…jezelf die ruimte geven om met behulp van een relatiecoach of neutraal persoon tot inzicht te komen, kan je helpen bepaalde vastgeroeste patronen te doorbreken. Uit-zicht door In-zicht is de weg naar healing van je emoties. En dit is de essentie, de Weg naar genezing en het aantrekken van een duurzame relatie, gebaseerd op verbondenheid en vertrouwen.

 Mieke Coigné

Gediplomeerd Relatie- en Life Coach, Reading en Healing