blog placeholder

Iedereen wordt zonder er ook maar enige inspraak in te hebben geboren. Als je eenmaal geboren bent wordt er van je verwacht dat je blij bent met je leven. Als je het geluk hebt geboren te worden in een welvarend land als Nederland is dat de eerste jaren geen probleem. Je wordt ontvangen als een godsgeschenk en je hoeft maar te kikken of je krijgt te eten of te drinken. Ook wordt je overladen met speelgoed en later met computer spelletjes op je eigen laptop of tablet, een mobiele telefoon, iedere dag chips, geen water maar frisdrank etc. etc. Tot je volwassen bent. En dan komt het besef. Je bent een slaaf van een zinloos leven en je hebt levenslang. 

Levensbeëindigingskliniek

Verplicht levenslang zinloos leven:

Naarmate de mensheid zich meer ontwikkeld zijn er steeds meer mensen die het dierlijke instinctmatige levensniveau ontstijgen en zich hun uitzichtloze zinloze situatie beginnen te realiseren. Alle nog niet zo ver ontwikkelde mensen in hun omgeving blijven echter proberen hen er van te overtuigen dat het leven mooi is, maar in de loop der jaren blijkt het allemaal één grote leugen. Je bent gewoon de lul. Je hebt er niet om gevraagd om te leven maar je moet ermee door gaan tot je dood.

Zinvol leven:

Hoe hoger je jezelf ontwikkelt hoe meer je beseft dat je ondanks je hoogstaande abstracte denkvermogen nog steeds als een dier gebonden bent aan een fysiek lichaam dat continue verzorging nodig heeft en dat steeds meer een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling van je abstracte denkvermogen. Daardoor sijpelt de zinloosheid van je sterfelijke lichaam steeds meer door. De enige zin die je op een gegeven moment nog kunt bedenken voor je leven is het in stand houden van de zinloze levens van je soortgenoten en aardgenoten.

Vrijwillige levensbeëindiging:

Na miljoenen jaren zijn we in Nederland zover dat we beseffen dat iedereen die, zonder daar om gevraagd te hebben, levenslang in een zinloos leven is beland het recht heeft om zelf te kiezen om er een einde aan te maken als hij vindt dat zijn leven voor hem een ondraaglijk lijden is geworden. Ook de enige natuurlijke noodzaak die er is om iemand te verplichten om te blijven leven is niet meer aanwezig. Het voortbestaan van het menselijke ras wordt namelijk meer bedreigd door het in leven houden van zoveel mogelijk mensen als door het beëindigen van de levens van die kleine groep die dat wil.

Levenseinde kliniek:

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen  met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. De Levenseindekliniek blijkt aan een enorm grote behoefte te voldoen. Het aantal aanmeldingen is zelfs zo groot dat er een wachtlijst is waardoor de wachttijd kan oplopen tot 4 maanden. Dit is des te cruër omdat een groot deel van de mensen op de wachtlijst overlijdt terwijl ze wachten op een waardige beëindiging van hun zinloos lijden.