blog placeholder

De wereld bestaat uit twee gelijktijdig naast elkaar bestaande delen. Het ene deel is de fysieke werkelijkheid en het andere deel is de gelijktijdige geestelijke interpretatie van die fysieke  werkelijkheid. De fysieke werkelijkheid en de geestelijke interpretatie van de werkelijkheid kunnen heel erg van elkaar verschillen maar, ze kunnen nog zo verschillend zijn het ene deel kan alleen bestaan omdat het ander deel bestaat. In dit artikel wil ik proberen om mijn twee werkelijkheden onder woorden te brengen en door middel daarvan te bewijzen dat een wereld zonder oorlog kan bestaan.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereld:
Mijn fysieke wereld ziet er als volgt uit. Ik woon met mijn vrouw en twee kinderen in een mooi rustig dorp in een ruime eigen woning voorzien van alle gemakken. Bij de meeste gemakken sta ik niet eens stil omdat ze in mijn fysieke leven een vanzelfsprekendheid zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor basale zaken als verwarming, elektriciteit en schoon warm en koud drinkwater. Maar ook minder noodzakelijke zaken als op iedere kamer televisie, op iedere kamer breedbandinternet enzovoorts. In mijn fysieke leven ga ik iedere dag op de fiets naar mijn werk. Hierbij fiets ik over speciaal voor fietsers zoals ik aangelegde fietspaden door een mooie ruime rustige polder. Vervolgens werk ik in  een kantoor voorzien van verwarming en airco van acht tot vijf en omdat ik dan teveel werk heb ik iedere vrijdagmiddag vrij. Als ik na mijn werk thuiskom eet ik altijd een lekkere maaltijd en daarna heb ik de hele avond voor mezelf.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereldvrede:
Mijn fysieke wereld is één en al vrede. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een bedreiging van mijn bestaan of het bestaan van één van de mensen in mijn directe fysieke omgeving meegemaakt. Er is ook nog nooit bij me ingebroken of zelfs maar een fiets gestolen. Al met al heerst er in mijn fysieke wereld al zo lang als ik daarin aanwezig ben wereldvrede.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereldmilieu:
In mijn fysieke wereld is de lucht schoon, ligt er nauwelijks afval, is het water schoon, is er geen lawaai (ik wordt ’s morgens wakker van de tortelduiven die in de boom zitten te koeren. Ik heb nog nooit een overstroming, een orkaan, een aardverschuiving, een brand, een orkaan, een blikseminslag of welke andere natuurramp meegemaakt.

Mijn fysieke wereldwelvaart:
De welvaart in mijn fysieke wereld is ook zeer hoog. Ik heb niemand in mijn familie en vriendenkring die geen werk heeft. Iedereen die ik ken heeft net als ik geen enkel gebrek aan wat dan ook. Al met al leef ik eigenlijk in mijn fysieke wereld als je het goed beschouwt in een aards paradijs.

Wereldvrede

Mijn belevingswereld:
Mijn belevingswereld is heel anders. In mijn belevingswereld leef ik in een overbevolkte wereld waarin door een ongebreidelde verspilling van de natuurlijke reserves en een ongebreidelde bevolkingsgroei het milieu naar de knoppen gaat en de mensen elkaar naar het leven staan. In mijn belevingswereld verwacht ik al jaren dat één of andere rampspoed mij ook eens zal treffen. In mijn belevingswereld zijn er grote groepen mensen die sterven door armoede ziekte en geweld. Al met al is mijn belevingswereld compleet tegengesteld aan mijn fysieke wereld.

Vergelijking fysieke wereld en belevingswereld:
Het is mij gebleken dat al het negatieve in mijn belevingswereld wordt veroorzaakt door de media. Als voorbeeld hiervan ga ik dieper in op de overbevolking. Nederland is vol, wordt je door de media steeds verteld, als ik echter door mijn fysieke Nederland rondrijd zie ik overal grote lege provincies, Friesland is hoofdzakelijk gras en water, Groningen is hoofdzakelijk akkers en gras, Drenthe is hoofdzakelijk gras en bos etc. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland voor het grootste gedeelte uit grasland (38 procent), akkers (24 procent) en bos (12 procent) bestaat. Slechts 13 % van Nederland is bebouwd. Ook het idee dat de wereld overvol is blijkt in de fysieke wereld erg mee te vallen. Als je alle mensen, zo’n  7.000.000.000,  die momenteel op de wereld wonen zou verzamelen en iedereen op 1 meter in het vierkant van elkaar zou zetten past de hele wereldbevolking in de provincies Gelderland en Limburg. Maar bestaan die 7.000.000.000 eigenlijk wel echt in je fysieke wereld. Het antwoord is nee, niemand kan die 7.000.000.000 ooit fysiek zien, ze bestaan dus alleen in je belevingswereld.

Wereldvrede

Fysieke wereldvrede:
Dit is maar één voorbeeld maar ik durf te stellen dat er in Nederland voor iedereen fysieke wereldvrede heerst. Alle oorlogen en ellende spelen zich in Nederland alleen maar af in de belevingswereld van de mensen en worden veroorzaakt door media.