blog placeholder

Jongerenwerk. Een beroep wat zich beter, veel beter, kan en moet profileren. Vraag jongeren op straat maar eens wat het is.

Ik ben opgegroeid in een dorp, hier had je een dorpshuis wat zich midden in de samenleving bevond. Een beroepskracht die niet alleen het jongerenwerk deed, maar ook het kinder-, tiener- en volwassenenwerk. Je kon hem dus van 4 jaar tot 60 jaar oud tegenkomen in je vrije tijd.

Als kind deed je mee aan de knutselmiddag op de vrije woensdagmiddag. Als tiener ging je naar de tienerdisco op vrijdagavond en als jongeren 'hing' je rond in het dorpshuis en was je in de jeugdsoos te vinden. Daarna als volwassenen deed je mee aan een cursus, bloemschikken, fotografie of yoga. Vaak deed je gedurende die periode ook wel eens hand en span diensten en was je dus als vrijwilliger betrokken. Het dorp wist wat het was.

 

Tegenwoordig is het anders. Het jongerenwerk moet zich via andere kanalen laten zien. Het maandoverzicht op de basisschool uitdelen en daarna de mensen behouden werkt niet meer. Andere beroepsgroepen en bedrijfstakken hebben dit met de komst van het internet al ontdekt. Welzijn volgt (tradtioneel) wat later.

 

Ondertussen zijn er welzijnsmarkting bedrijven die zich richten op beter profilering, zichtbaarheid en verkoopbaarheid van het welzijnswerk inclusief het jongerenwerk. Keerzijde dit kost geld en kan dat veroorlooft worden in tijden van economische crisis en bezuiningen?

 

Maar wat kan het jongerenwerk zelf doen om zich beter te profileren, om zichtbaarder te zijn, om alle jongeren en buurtbewoners te laten weten dat ze er zijn? Het antwoord is simpel. Internet. Zo schrikbarend simpel dat je bijna van je stoel afvalt. Er is veel mogelijk met sociale media. Maar de jongerenwerker weet vaak nog te weinig er van af. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. De sociale netwerksites waar jongeren de hele dag mee verbonden zijn, de games die er gespeeld worden en de e-zorg die het internet biedt is waar de wereld van de jongere omdraait. Hoe kan je dan als jongerenwerker dit medium niet primair gebruiken?

 

Er op af, zichtbaar zijn, profilering, burgerkracht. Het zijn allemaal termen waar je als jongerenwerker mee te maken hebt. Termen die je zichtbaarheid moeten vergroten, termen die niet bekend zijn bij je doelgroep, bij de jongeren. En toch schreeuwen we ze steeds weer, in elk overleg, in elke bijeenkomst, overal en nergens. Maar wat we de laatste jaren veel zijn gaan doen en waar de termen een tegenhanger van zijn is dat we te veel, veel te veel, overleggen en praten. Doe het gewoon.

 

Zorg dat wanneer je achter je computer zicht je msn, twitter, hyves, facebook open hebt staan. Maak een kanaal op Youtube aan om je promotie te doen voor activiteiten en om te laten zien wat je gedaan hebt. Zorg dat je werkgever je een telefoon geeft waarmee je op internet kan en mag, en twitter een eind weg. Krijg followers, volgers, leden enzovoort. Zorg dat jij jouw jongeren volgt en zij jou. En je zult zien dat je geen welzijnsmarketing bedrijf nodig hebt en dat iedereen weet wie jij bent en wat je kan doen.

 

Digitaal er op af

#eropaf #burgerkracht #jongerenwerk #zichtbaar #profileren #twitter #youtube #msn #hyves #facebook #succes