blog placeholder

Hoogbegaafdheid.  Een begrip dat allom bekend is en toch bestaan er nog steeds zo veel misvattingen over.

Bij de term hoogbegaafdheid denken we meteen aan:

  • wonderkinderen en genieen,
  • we verwachten succesvolle individuen die het gemaakt hebben in hun leven,
  • Leerlingen die hoge scores halen op school.

Maar komt dit overeen met de werkelijkheid?  

Wat is Hoogbegaafdheid eigenlijk?  Een definitie:

Iemand die Hoogbegaafd is haalt bij een IQ test (een test gebruikt om de intelligentie te meten) een score die hoger is dan 130.

Ter vergelijking: Het grootste deel van de bevolking heeft een IQ van 100.  Slechts 2,5 % scoort boven 130.
Aan de andere kant van de schaal vindt men 2,5% van de bevolking die onder de 70 scoort, we noemen deze groep zwakbegaafd.

Is iedereen met een Hoog IQ meteen ook hoogbegaafd?

Nee.  Men gaat er bij de term Hoogbegaafd van uit dat men niet enkel een hoge intelligentie dient te hebben, maar ook een hoge portie creativiteit en Motivatie dient te bezitten.
Waarbij creativiteit vooral verwijst naar oplossingsvermogen.

Zijn er factoren die de hoogbegaafdheid beinvloeden?

Het gezin, de school en vrienden oefenen grote invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn.  M.a.w. een kind kan enorm intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd genoemd worden omdat zijn leefomgeving: school, gezin, vrienden hem/haar totaal niet aanmoedigen en juist verwachten dat het kind zich aanpast aan zijn omgeving.  Dit veroorzaakt een vermindering van motivatie en oefent op die manier dus invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn van het kind.

En uiteindelijk groeit dit kind op tot een volwassene die ondanks zijn/haar intelligentie het niet “gemaakt” heeft in het leven.  Waarschijnlijk vraagt deze persoon zich af wat er mis is met hem/haar.

Bestaat er een relatie tussen Hoogbegaafdheid en schoolresultaten?

Nee.  Maar al te vaak blijken hoogbegaafde kinderen niet naar verwachting te presteren op school.  Dit heeft te maken met verschillende factoren, waaronder:

  • Het sneller begrijpen van de aangeboden informatie en dus verlies aan interesse
  • Het niet nodig hebben van herhaling en automatisering, waardoor een kind al snel verveeld raakt indien het toch moet oefenen.
  • Het zich willen aanpassen aan de groep en niet willen opvallen
  • Andere oplossingen of strategieen bedenken en gebruiken die niet passen in wat de leerkracht van het kind verwacht.

Hoe herken je hoogbegaafdheid dan?

Duidelijk is dat deze kinderen/mensen vaak enorm snel denken, makkelijk het grote geheel zien, unieke oplossingen bedenken en vaak met existentiele onderwerpen bezig zijn.

Een voorbeeld:

Op een dag riep mijn 7-jarige dochter me en stelde me de vraag of ze wel wakker was?  Waarop ik reageerde dat ik hoopte van wel, gezien het feit waarmee ze bezig was.
Waarop de opmerking volgde:  Misschien dromen wij dit alles wel …. en als we doodgaan worden we wakker.

Een overzich met typische kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid zal aangeboden worden in een vervolg artikel.