blog placeholder

Het huwelijk is een wereldwijd zeer algemeen voorkomende samenlevingsvorm. In de meeste moderne beschavingen is het een formele samenlevingsvorm die bij wet is geregeld. In de meeste landen vormt het een legale basis voor de meeste gezinnen. Het huwelijk dient in het algemeen ook  als basis voor de legalisatie van familieverbanden. Tenslotte vormt het huwelijk in de meeste landen ook de basis  voor de legalisatie en de sociale acceptatie van seksuele relaties. De precieze voorwaarden en rechten en plichten van het huwelijk verschillen van land tot land en is afhankelijk van de historische en culturele context. Veelal is er ook sprake van een kerkelijk huwelijk en een formeel wettelijk huwelijk.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Huwelijk in nederland:

In Nederland gelden de volgende regels voor het afsluiten van een formeel wettelijk huwelijk. De beide huwelijkskandidaten moeten geboren zijn, een beetje rare eis maar ze moeten dit aan kunnen  tonen met een officiële geboorteakte. De tweede voorwaarde is dat de beide huwelijkskandidaten in leven moeten zijn, dat vind ik een goede eis, en zij moeten dit aantonen met een daartoe bestemd document. De beide huwelijkskandidaten moeten ingeschreven zijn bij een gemeente en ze moeten dit aan kunnen tonen met een uitreksel van het bewijs van inschrijving uit het gemeente register. De beide huwelijkskandidaten moeten zich kunnen identificeren en zij moeten dit aantonen met een daartoe bestemd identificatie document. De beide huwelijkskandidaten mogen niet onder curatele staan tenzij een rechter schriftelijk toestemming heeft gegeven. De beide huwelijkskandidaten mogen geen broer of zus zijn en geen bloedverwanten in de rechte lijn. De beide huwelijkskandidaten mogen niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partner hebben.

De beide huwelijkskandidaten moeten ouder zijn dan 18 jaar. Er zijn een paar mogelijke uitzonderingen op de minimum trouwleeftijd. De meest voorkomende uitzondering is als één der partners 16 of 17 jaar is en de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen. Er moet dan wel een doktersverklaring overgelegd worden. Als één van de partners nog jonger is als 16 kunnen de beide huwelijkskandidaten ontheffing krijgen van de Minister van Justitie als er zwaarwegende redenen zijn en de ouders hebben toegestemd. Deze ontheffing wordt verleend om zaken als inteelt,  schijnhuwelijk, kinderhuwelijk en echtbreuk te voorkomen. Als de ambtenaar van de burgelijke stand heeft vastgesteld dat aan alle wettelijke eisen is voldaan krijgen de beide huwelijkskandidaten een huwelijksbevoegdheidsverklaring. Tot slot voert de gemeente waar het huwelijk wordt afgesloten nog een eindcontrole uit. Vervolgens wordt het huwelijk gemeld en ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als het huwelijk is ingeschreven bij de burgerlijke stand kan het paar in ondertrouw. Vanaf dat moment beginnen de  bruidsdagen en kan het huwelijk georganiseerd worden.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Homo:
Onder een homo wordt in Nederland een homosexuele man of een homosexuele vrouw verstaan. Een homosexuele man of een homosexuele vrouw is iemand die op iemand van hetzelfde geslacht valt. Als een een homosexuele man op een andere homosexuele man valt of een homosexuele vrouw op een andere homosexuele vrouw, kan er een homosexueel koppel ontstaan.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Homohuwelijk:
Een homohuwelijk is een huwelijk tussen twee huwelijkskandidaten van hetzelfde geslacht. In Nederland kunnen zowel homosexuele mannen met homosexuele mannen als homosexuele vrouwen met homosexuele vrouwen zonder problemen voor de wet trouwen. Ze moeten voldoen aan dezelfde eisen als heteroseksuele huwelijkskandidaten. In deze wettelijke eisen staat in Nederland niet de voorwaarde dat de twee huwelijkskandidaten van een verschillend geslacht of heteroseksueel moeten zijn.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Conclusie:
In Nederland kunnen homosexuele mannen en homosexuele vrouwen zonder problemen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht die ook een homoseksuele geaardheid heeft. De ambtenaar van de burgelijke stand is bij wet verplicht om een homohuwelijk af te sluiten als de homoseksuele huwelijkskandidaten aan de wettelijke eisen voldoen.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.