blog placeholder

Hoe wort je lid van de Illuminati

In mijn voorgaande artikelen over de Illuminati (zie: wat-is-illuminatie-en-wat-zijn-illuminati-illuminaten-en-illuministen en kun-je-eenvoudig-rijk-en-machtig-worden-door-het-illuminismeij ) beschrijf ik wat Illuminisme en de Illuminati inhouden. Ondanks de conclusies uit deze artikelen dat er volgens mij geen serieuze dreiging uitgaat van het Illuminisme en de Illuminati zijn er toch steeds meer mensen die geloven dat de Illuminati streeft naar één nieuwe wereldregering met één geldsysteem en één wereldkerk die door middel van mind controle de controle heeft over iedere man, vrouw en kind.

Hoe voorkom je dat je slaaf wordt van de Illuminati?
Allereerst blijf ik van mening dat alle complottheorieën, waarin de Illuminati wordt afgeschilderd als een organisatie die ernaar streeft om iedereen ter wereld die geen lid is van de Illuminati aan zich te onderwerpen, zijn ontsproten aan het brein van paranoïde fantasten. Natuurlijk heeft iedereen het goed recht om deze paranoïde fantasten te geloven maar volgens mij creëren deze paranoïde fantasten de Illuminati om al hun doemdenkende angstgedachten aan toe te kunnen schrijven.

Doemdenkende angstgedachten m.b.t. de Illuminati:
Een typisch voorbeeld van een verzameling van dit soort uit doemdenkende angstgedachten voortvloeiende  uitspraken omtrent de de Illuminati kun je vinden op: dit-is-het-duistere-plan-van-de-illuminati
Ik neem hier een aantal van deze doemdenkende angstgedachten nader onder de loep.
Uitspraak 1) Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Mijn toelichting: een volledig aan de fantasie van de schrijver van dit blog ontsproten uitspraak zonder enig bewijs.
Uitspraak 2) Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.
Mijn toelichting: een volledig aan de fantasie van de schrijver van dit blog ontsproten uitspraak zonder enig bewijs.
Uitspraak 3) Wij zullen aparte partijen vormen, wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien.
Mijn toelichting: een volledig aan de fantasie van de schrijver van dit blog ontsproten uitspraak zonder enig bewijs.
Uitspraak 4: Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.
Mijn toelichting: een volledig aan de fantasie van de schrijver van dit blog ontsproten uitspraak zonder enig bewijs.
Ook voor de overige uitspaken in dit blog geldt in alle gevallen dat ze volledig aan de fantasie van de schrijver van dit blog ontsproten zijn zonder enig bewijs. Hij probeert de illusie te wekken dat zijn Illuminati werkelijk bestaan maar dat niemand anders daar weet van heeft door uitspraken zoals “Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn, om de illusie in leven te houden”, ´ Hij die spreekt zal de dood vinden.” en “Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren”.

Hoe wordt je lid van de Illuminati?
Als je toch overtuigd blijft van het bestaan van de Illuminati en dat ook jij door de Illuminati tot slaaf gemaakt zult worden heb ik een goede raad voor je, wordt ook lid van de Illuminati. Dat gaat als volgt. De leden van de Illuminati zijn zogenaamde “verlichte geesten” of te wel, zij hebben hun kennis niet op aarde geleerd maar die is tot hen gekomen van bovenaf. Om een verlichte geest te worden hoef je dus geen opleiding te volgen maar moet je je openstellen voor de eeuwigdurende universele ware kennis. Deze kennis is voor iedereen beschikbaar die zodra in de primaire behoeftes van zijn lichaam is voorzien zijn tijd besteed aan het toelaten van de eeuwigdurende universele ware kennis in zijn geest.