blog placeholder

Het aantal kerkgangers in Nederland neemt gestaag af. De kerken halen daarom alles uit de kast om de teruggang in de ledentallen te stoppen en met hulp van de creatieve ideeën van de trouwe leden de kerken weer vol te krijgen. In de strijd om de kerken weer vol te krijgen worden hierbij veel oude taboes overboord gezet. Helaas wordt hierdoor het instituut kerk echter uitgehold wat het verval van de kerken alleen maar zal versnellen.

Afname ledentallen per kerk:
De Christelijke kerken in Nederland zijn ingedeeld in vier hoofdkerken die ieder weer onderverdeeld zijn in een groot aantal sub-kerken. Het totaal aantal Christenen in Nederland is van 2005 tot 2010 afgenomen van ± 7.132.000 naar ± 6.861.000. Het valt hierbij op dat de gematigde Christelijke  kerken in die periode meer leden zijn kwijtgeraakt dan de fundamentalistische Christelijke kerken zoals de Evangelische kerken en de Pinksterbeweging. De ledentallen van de Katholieke, de Gereformeerd protestante en lutheranistische en de Overige christelijke kerkgenootschappen daalden van 2005 tot 2010 van respectievelijk ± 4.413.000, ± 2.400.000 en  ± 195.000 naar respectievelijk  ± 4.100.000, ± 2.250.000 en ± 166.000. De ledentallen van de Evangelische kerken en de Pinksterbeweging  namen in die periode echter toe van ± 140.000 naar ± 192.000.

meisje valt in kerk

Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van een kerk?
Een heel creatief lid van een grote Katholieke parochie in het zuiden des lands heeft door een wel heel wereldse  actie om meer mensen naar de kerk te lokken het uiteindelijke letterlijke verval van de grote basiliek van die parochie veroorzaakt. Hij kwam op het idee van zijn actie door het feit dat in het Nieuwe Testament de herders door schitterende mooie engelen naar het kindeke Jezus gelokt werden en daar aangekomen, zich vervolgens spontaan bekeerden tot het Christendom. Hij had daarom het idee opgevat om meer mannen naar de kerk te lokken met behulp van moderne engelen. Hij had voor zijn actie drie mooie jonge Katholieke meisjes bereid gevonden om mannen de kerk in te lokken. Dit deden zij door in sexy kleding langs joggende mannen de kerk in te rennen en ze zo naar binnen te lokken. Helaas gleed één van de drie meisje de eerste dag al onderuit, viel met haar hoofd tegen een pilaar en was op slag dood. Deze actie veroorzaakte volgens vele oudere parochianen het versnelde verval van deze kerk. Vanaf de dag van de fatale glijpartij van het meisje verscheen zij namelijk als duivel verkleed aan de kerkgangers. De meeste kerkgangers waren doodsbang voor haar en vreesden voor hun ziel en zaligheid. De één na de andere kerkganger zegde daarom het lidmaatschap van deze parochie op en na een paar jaar werd de parochie wegens gebrek aan leden opgeheven. De kerk bleek, door de aanwezigheid van de als duivel geklede geest van het  gevallen meisje, onverkoopbaar en is in de loop der tijd geheel in verval geraakt.

kerk vervalt door duivel