blog placeholder

Klonen betekend letterlijk iets in twee gelijke stukken hakken zoals bijvoorbeeld een blok hout voor de open haard. Als we echter in de medische wetenschap spreken van klonen gaat het om het verkrijgen van één of meer individuen van een somatische cel* of kern van een ander individu, zodat alle verkregen personen genetisch identiek aan het origineel.

* Somatische cel:
Een somatische cel van een organisme is een cel die niet tot de haploïde** geslachtscellen (zaadcellen en eicellen) behoort. Somatische cellen zijn, in tegenstelling tot de geslachtscellen, of diploïd of polyploïd. Bij haploïde geslachtcellen wordt de erfelijke informatie aan het nageslacht doorgegeven omdat deze bij de bevruchting wordt samengevoegd met de chromosomen van het andere geslacht. Bij de celdeling van diploïde of polyploïde somatische cellen wordt de erfelijke informatie daarentegen in somatische cellen niet aan de volgende generatie doorgegeven, omdat bij deling de twee nieuwe cellen exact dezelfde chromosomen hebben als de oude cel.

**(haploïde = met maar één set chromosomen)

Het schaap Dolly

Het schaap “Dolly”:
Ik zal de stappen van het klonen verklaren aan de hand van het voorbeeld van het Dolly.  Allereerst heeft men in een reageerbuis somatische zoogdiercellen van een volwassen schaap gekweekt. Vervolgens werd uit een van deze somatische zoogdiercellen een celkern geëxtraheerd. Daarna werd deze celkern in een onbevruchte, door het verwijderen van de celkern eveneens somatisch gemaakte eicel, van een individu van dezelfde soort ingebracht. Na het inbrengen van de celkern gaf men de eicel met de nieuwe kern een elektrische stroomstoot gelijk aan die van het moment van de natuurlijke bevruchtingwaardoor de eicel zich begon te delen. Dit alles vond plaats in een reageerbuis waar de deling van de cellen zich voortzette. Toen de embryo het morula stadium bereikte (tussen de acht en zestien-cel) werd het in de baarmoeder van een schaap ingeplant waar het zich vervolgens als een normale zwangerschap ontwikkelde. Toen Dolly vervolgens werd geboren was ze genetisch identiek aan het schaap dat de celkern had gedoneerd.

Het in vitro klonen van zoogdiercellen is een eenvoudig proces. De onderzoekers van het Roslin Instituut hadden al 277 in vitro gekloonde  zoogdiercellen  geproduceerd, voordat ze overgingen tot het inbrengen van een gekloonde zoogdier cel met als resultaat het schaap Dolly.

De wetenschappers die aan het klonen werken verzekeren nochtans dat de voortschrijdende kennis van deze wetenschap veel voordelen voor de mens zal brengen. Bijvoorbeeld: dankzij het klonen van genetisch gemanipuleerde koeien en geiten kunnen er koeien en geiten worden gemaakt die melk produceren met proteïnes voor de behandeling van mensen met de door een genetische afwijking veroorzaakte taaislijmziekte.

Gekloonde mensen

Het klonen van mensen:
Volgens Ian Wilmut, de schepper van het schaap Dolly, is het probleem bij kinderen met erfelijke genetische ziektes vaak dat er weinig ouders zijn die inzien wat voor schade ze berokkenen aan het door hen verwekte kind. Ze baseren zich op het recht van een geboorte als resultaat van liefde tussen een man en een vrouw, in een familie en ze beschouwen de meest absurde technieken om dit te bewerkstelligen als de normaalste zaak ter wereld. Er is zelfs een familie die nog een kind nam, die genetisch gezien een kans van 1 op 3 had om ook leukemie te hebben, om beenmerg daarvan te transplanteren in hun eerste kind die geboren was met leukemie. In het licht hiervan lijkt het aannemelijk dat men, als de techniek voldoende ontwikkeld is, de kloontechniek gaat toepassen om gezonde organen te verkrijgen.

Voor alsnog is de algemene opinie is bijna unaniem voor een verbod op het klonen van de mens, maar alleen de loop van de geschiedenis zal ons vertellen of deze wijsheid blijft hangen.