blog placeholder

Status Quo seksualiteit

Wat door veel mensen de seksuele revolutie wordt genoemd is niet meer dan toegeeflijkheid van de moderne maatschappij die gedoogd dat jongeren seks hebben voor het huwelijk of zonder een huwelijk of samenlevingscontract. Jonge mensen van vandaag zijn, zoals blijkt uit vele studies, niet eerder seksueel vroegrijp dan vóór de opkomst van de hedendaagse sociale acceptatie van de adolescenten seksualiteit maar in veel gevallen zijn hun eerste ervaringen minder traumatisch dan die van hun ouders.

In de afgelopen drie decennia is er een massale desertie door jeugd en volwassenen waargenomen van de dominante moraal. Miljoenen mensen, vooral jongeren, hebben de traditionele waardesystemen verlaten en verruild voor een grotere openheid voor diversiteit en relativiteit van seksuele normen en waarden. Deze veranderingen worden teweeg gebracht door grote veranderingen in geloofsbeleving, sociale veranderingen en economische veranderingen.

De opvoeding van kinderen en jongeren over seksuele gezondheid is in deze context een van de meest besproken en meer emotioneel beladen onderwerpen. Er bestaan grote verschillen van mening in hoeverre expliciet materiaal gebruikt mag worden als het gaat om zaken die verband houden met de seksuele gezondheid te verhelderen. Hierbij gaat het om vragen als op welke leeftijd een je met dergelijke voorlichting moet beginnen, hoe vaak moet deze voorlichting herhaald worden. Sommige mensen stellen zelfs de vraag ter discussie of het noodzakelijk is om de jongeren te onderwijzen op het gebied van seks en seksuele gezondheid.

Wereldwijd beginnen de meeste jongeren met seks voor hun 20ste waarvan de helft ten minste rond hun 16de. Het gebruik van anticonceptie en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA ‘s) varieert, volgens de beschikbare gegevens, al naar gelang de beginleeftijd waarop ze seksueel actief worden. Waarbij het gebruik van condooms en anticonceptiemiddelen meer waarschijnlijk is bij een latere seksuele initiatie. Ook blijkt dat onderwijs over deze zaken het seksuele gedrag veranderd en dit onderwijs lijkt het meest effectief te zijn indien het voor de eerste geslachtsgemeenschap, dat wil zeggen adolescent of preadolescent, wordt gegeven.

De mate van verandering van seksuele partners is het hoogst tijdens de adolescentie en bij begin  twintigers. Dit geldt niet alleen van losse partners, maar ook voor die relaties die worden opgevat als regelmatige en monogaam. Hoewel serieel monogame seksuele relaties van korte duur kunnen zijn, is er vanuit het subjectieve oogpunt van veel jongeren bij serieel monogame seksuele relaties minder kans op een SOA. Dit heeft tot gevolg dat jongeren bij dit type relaties minder vaak beschermmiddelen gebruiken en de risico’s van een SOA, ondanks het monogame karakter van iedere seksuele relatie apart, groot zijn. Men heeft vastgesteld dat ook hier een vroegtijdige voorlichting een significante vermindering van het aantal SOA’s tot gevolg heeft. Een bijkomend effect is dat tevens het aantal ongewenste tiener zwangerschappen afneemt.