blog placeholder

eenzame oudere

Uit onderzoek van de het Nationaal Ouderen Fonds blijkt dat van de 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland er zich 1 miljoen eenzaam voelen waarvan naar schatting 200.000 personen, volgens de maatstaven van het Nationaal Ouderen Fonds, extreem eenzaam zijn. Het Nationaal Ouderen Fonds spreekt van extreme eenzaamheid als iemand slechts 1 keer per maand een sociaal contact heeft. Het percentage extreme eenzaamheid onder ouderen is het hoogst onder chronisch zieken, gehandicapten, allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden. Vooral alleenwonende gescheiden ouderen met weinig sociale relaties zijn het meest eenzaam.

Wat is eenzaamheid:
Eenzaamheid is niet iets fysieks maar het is een gevoel. Dus iemand kan zich eenzaam voelen met mensen om zich heen. Eenzaamheid is net als pijn een waarschuwingssignaal dat een overlevingsmechanisme in gang zet. Het gevoel van eenzaamheid zorgt ervoor dat als je te veel alleen bent je daar iets aan wilt gaan doen. Het dient dus als signaal om je gezond en sociaal te houden.

Eenzaamheidsindicatoren volgens eenzaamheid.info:
Volgens eenzaamheid.info is het dringend aan te raden om iets te ondernemen tegen eenzaamheid als je jezelf herkend in een van de volgende uitspraken: Als kind al heb ik me eenzaam gevoeld. Ik weet niet wat ik moet doen om me niet eenzaam te voelen. Eenzaamheid maakt dat ik weinig plezier beleef, bijvoorbeeld aan vrije dagen of vakanties. Ik heb het idee dat ik niet echt ergens thuis hoor. Ondanks dat ik vrienden heb en/of familie voel ik me vaak eenzaam. Ik voel me vaak in de steek gelaten. Ik voel me vaak alleen en ben daar niet gelukkig mee.

Gevolgen van eenzaamheid:
Eenzaamheid is een onderschat probleem. Eenzaamheid blijkt namelijk grote gevolgen te hebben voor de gezondheid. Eenzaamheid verhoogt namelijk de bloeddruk, eenzaamheid verhoogt de kans op een depressie en eenzaamheid verhoogd het stressniveau. Vooral bij kwetsbare ouderen leidt dit tot extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis en is de kans op overlijden binnen drie jaar bij extreem eenzame ouderen twee tot drie keer zo groot als bij ouderen die niet eenzaam zijn.

Wat kun je doen tegen extreme eenzaamheid:
Als je tot de conclusie bent gekomen dat je tot de groep extreem eenzame mensen behoort is het sterk aan te raden om professionele hulp te zoeken. Als je niet weet waar je die kunt vinden kun je bellen met de stichting Korrelatie. Bij de stichting Korrelatie kun je in alle rust je eenzaamheidsprobleem bespreken met een hulpverlener die je van advies kan dienen bij de aanpak van je eenzaamheid. Bovendien geeft erover praten al ruimte en lucht het op! Je kunt naast bellen ook chatten of mailen via www.korrelatie.nl.