blog placeholder

Piramide van Maslow

Het aantal jongeren met gedragsproblemen neemt al jaren hand over hand toe. Het begeleiden en oplossen van de gedragsproblemen van deze jongeren kost de gemeenschap heel veel geld. Iedere bijdrage aan het goedkoop oplossen van gedragsproblemen is dus van groot belang om ook in de toekomst de jongeren met gedragsproblemen weer in het gareel te krijgen zodat ze aan het werk kunnen en hun bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij in plaats van dat ze een puinhoop maken van hun leven en de maatschappij ze de rest van hun leven moet onderhouden en steeds weer opdraait voor de kosten van de uit hun gedragsproblemen voortvloeiende materiële en immateriële schade.

Wat is de piramide van Maslow?
De piramide van Maslow is een schematische piramide vormige weergave waarbij in vijf lagen boven elkaar de behoeften van de mens gerangschikt worden in de volgorde van de belangrijkheid van die behoeftes. Hierbij vormen de zogenaamde basisbehoeftes de basis van de piramide en het fenomeen zelfontplooiing de top. Deze manier van weergeven van de behoeften van de mens is in 1943 bedacht door de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Harold Maslow die daarom de naamgever is van deze schematische piramide vormige weergave van de behoeften van de mens.

Wat zijn de behoeften van de mens:
Maslow heeft de behoeften van de mens ten behoeve van zijn zogenaamde piramide van Maslow in de volgende vijf groepen verdeeld te weten; de lichamelijke behoeften (deze worden ook wel Organische of lichamelijke behoeften genoemd), de behoefte aan veiligheid en zekerheid, de behoefte aan sociaal contact (ook wel de behoefte aan saamhorigheid genoemd), de behoefte aan waardering, erkenning (en volgens latere wetenschappers ook nog zelfrespect), de behoefte aan waardering en erkenning en als hoogste niveau de behoefte aan zelfontplooiing.

Piramide van Paslov

Wat is de Piramide van Pavlov?
De piramide van Pavlov is een schematische weergave van de stappen die je moet doen om met behulp van de piramide van Maslow stapsgewijs in de behoeften van een jongere met gedragsproblemen te voorzien zodat zijn gedrag genormaliseerd wordt en hij uiteindelijk zonder problemen zelfstandig in de maatschappij kan functioneren en zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij waar hij in leeft. De piramide van Pavlov is opgebouwd uit vier niveaus. In het eerste niveau (de basis) staat de term observeren, hiermee bedoelt Pavlov wat de waarnemer zier en hoort. In het tweede niveau staat de term analyseren, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de behoeften zijn van de persoon met gedragsproblemen en wat het aandeel van zijn omgeving in zijn problemen is. In het derde niveau staat de term handelen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de hulpverleners moeten doen als antwoord op de gedragsproblemen van de persoon met gedragsproblemen. In het hoogste niveau staat de term hulp vragen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld of de hulpverlener in staat is zelf de benodigde hulp te verlenen of dat de hulpverlener daar hulp bij moet hebben.

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?
De goedkoopste manier om een persoon met gedragsproblemen van deze problemen af te helpen is door met behulp van de piramide van Pavlov van onder naar boven te voorzien in de behoeftes die worden weergegeven in de piramide van Maslow.