blog placeholder

Dit iartikel bevat de samenvatting van het boek:”Het belang van de islam.” Op het moment dat het boek voor het eerst verscheen (voor 2005, want toen kwam de Nederlandse vertaling voor het eerst uit) telde de wereld ongeveer 1 miljard moslims. Iedere dag komen er meer moslims bij, door geboorte, maar ook door bekeerlingen. Er heersen veel vooroordelen of misvattingen over de islam. Als iemand een mening wil vormen over een bepaald religie, moet hij dat doen op grond van de juiste kennis en informatie….

Om een globaal overzicht van de complete inhoud van de islam te kunnen geven, is het belangrijk om te weten dat de islam is gebouwd op een aantal zuilen: 11 stuks.

5 zuilen van islam en 6 zuilen van imaan.

De 5 zuilen van de islam hebben betrekking op alles wat een mens moet doen om moslim te zijn:

 1. Hij getuigt dat er geen god is, behalve Allah, en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is.
 2. Hij onderhoudt het gebed ( 5 dagelijkse gebeden).
 3. Hij vast in de maand Ramadan.
 4. Hij betaalt de zakat (armenbelasting).
 5. Hij verricht eenmaal in zijn leven de bedevaart (als hij daar genoeg middelen voor heeft).
De 6 zuilen van imaan hebben betrekking op alle wat een moslim moet geloven en erkennen om een moslim te zijn:
 1. Hij gelooft dat Allah zijn enige god is, zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven.
 2. Hij gelooft in de engelen.
 3. Hij gelooft in alle geopenbaarde boeken.
 4. Hij gelooft in alle boodschappers en profeten vanaf Adam (vrede zij met hem) tot en met de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).
 5. Hij gelooft in de Dag des Oordeels.
 6. Hij gelooft in de voorbeschikking (het lot), in het goede en het kwade ervan.

De islam is voor iedereen.

Iedere boodschapper voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is naar zijn eigen volk gestuurd, een bepaald volk dus. Maar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de enige profeet die door Allah naar alle volken van de wereld is gestuurd, omdat Allah de openbaring wilde stoppen. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste profeet en de laatste boodschapper. Daarom richt de islam zich tot alle mensen. En omdat de islam de laatste godsdienst is, is deze door Allah volledig, perfect en allesomvattend gemaakt.

De bronnen van de islam.

De bronnen van de islam, zijn de boeken waar de moslims een voorbeeld aan nemen. Ze volgen wat er in die boeken staat om op die manier een goede moraliteit te krijgen en zo een gelukkig leven te leiden. De bronnen van de islam, zijn er twee: 

 1. De Koran.
 2. De Soennah.

De Heilige Koran is de eerste en veruit de belangrijkste bron van de islam. Deze is nedergezonden door Allah op de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). In de Koran staan de belangrijkste richtlijnen voor ons leven; wat we wel en wat we juist niet moeten doen.

De Soennah is de tweede bron van de islam. Deze omvat de overleveringen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het is een belangrijk geheel van uitspraken en handelingen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin we vaak gedetailleerde antwoorden kunnen vinden op vragen die ons bezighouden en waarop we in de Koran niet direct antwoord kunnen vinden. De moslims volgen de profeet in alles wat hij gezegd, gedaan en goedgekeurd heeft.

Vaak begrijpen niet-moslims de manieren van de moslims niet zo goed, of willen ze deze manieren niet respecteren. Dit komt, daardat islam niet enkel een religie is die op zondagochtend in de kerk wordt beleden. Het is een compleet leefsysteem. De islam geeft de gelovige leiding in alle aspecten van zijn leven, zoals de manier waarop hij eet, wat hij eet, hoe hij zich kleedt, hoe hij zijn naasten moet behandelen, maar zelfs hoe hij zijn behoefte doet en hoe hij een bad neemt. De islam traint de moslim zijn woede te onderdrukken en om vriendelijk en genadig te zijn. De gelovige krijgt geleerd om eerlijk en oprecht te zijn, zijn beloften na te komen, vriendelijk voor zijn ouders te zijn, om de naam van Allah zo vaak mogelijk te gedenken, toestemming te vragen voordat hij het huis van een ander betreedt, om mensen te groeten die hij kent en mensen die hij niet kent.

Eerlijkheid.

Het wordt de moslim bevolen om eerlijk te zijn in woord en daad, zowel prive als openbaar. Dit bevel van Allah om eerlijk te zijn komt herhaaldelijk voor in de Heilige Koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het is de moslim zelfs bevolen om de waarheid te spreken als het tegen zijn eigen belang ingaat.

Gevolgen van eerlijkheid.

Eerlijkheid houdt in dat men:

 

 1. Beloften, mondeling en schriftelijk, nakomt.
 2. Eerlijk en correct advies geeft.
 3. Zijn werk oprecht en goed uitvoert.
 4. Plichten zo volledig mogelijk uitvoert (met en zonder toezicht).
 5. Iedereen zijn recht geeft, ook als er niet om gevraagd wordt.
 6. Alles op de juiste tijd en manier doet.
 7. Objectiviteit bij beoordelingen of beslissingen.
 8. Selectie en promotie van personeel aan de hand van kwaliteit en niet op basis van humeur, persoonlijke voorkeur of vriendjespolitiek.

Twee soorten eerlijkheid.

 

 • Uiterlijke eerlijkheid
De beloning van uiterlijke eerlijkheid komt van Allah, van de mensen en van de voldoening die iemand krijgt als hij eerlijk is. Als iedereen eerlijk is, verdwijnt er een groot gedeelte van de menselijke problemen, zoals liegen, bedriegen, opscheppen, stelen, fraude en meer. Eerlijkheid is iets wat je geeft en neemt. Anderen genieten van jouw eerlijkheid en jij geniet van die van hen.
 • Innerlijke eerlijkheid
Deze wordt vooral door de islam benadrukt: het is de eerlijkheid die alleen door de persoon zelf beoordeeld kan worden. Soms doen we iets als niemand ons kan zien. Een gelovige is zich ervan bewust, als geen mens hem ziet, dat Allah hem toch ziet. Dit voortdurende besef van Allah, ontwikkelt een concept van innerlijke eerlijkheid of bewustzijn in de gelovige. Deze eerlijkheid beinvloedt de handelswijze van de gelovige. Tegelijkertijd geeft het de moslim zekerheid over zichzelf, zijn gedrag, zijn uitspraken. Hij vertrouwt anderen en anderen vertrouwen hem.
Eerlijkheid wordt opgebouwd, doordat Allah de gelovige instructies geeft, hij waarschuwt voor straf als we oneerlijk zijn en Hij belooft ons een beloning als we eerlijk zijn. Het belangrijkste middel om eerlijkheid op te bouwen in een moslim is training: Een van de onderdelen van eerlijkheid is weigeren toe te geven aan verleidingen en impulsen. Door middel van het vasten kan dit goed getraind worden.
Een vastende moslim staat zichzelf niet toe, dat er ondanks zijn dorst, van zonsopgang tot zonsondergang ook maar 1 druppel water in zijn slokdarm komt, want hij heeft geleerd om eerlijk te zijn; innerlijk eerlijk. de enige toezichthouder op een vastende persoon is Allah en hijzelf. Een hele maand trainen in eerlijkheid, dat is een van de functies van de maand Ramadan, de maand van het vasten in de islam…