blog placeholder

Wanneer een groep voor het eerst bij elkaar komt zullen altijd dezelfde fases doorlopen worden. De fases die ik hier beschrijf komen voort uit een groep zonder begleiding.

De groepsprocessen.

Een fase is ongeveer twee weken. Uiteraard kan het ook langer duren.

1. Forming.

In deze fases is alles nog onbekend. Wie ben ik in deze groep? Je gaat jezelf laten zie aan de anderen. Ook vraag je je af hoe je groepsgenoten doen en denken. Ook komt de vraag, of je nu wil of niet, of je wel bij de groep hoort. Niet zozeer voor een populariets strijd maar of je wel met de groep kan samen werken.

Ook kan het zijn dat de groep deels verwisseld is. Je kijkt dan vooral naar de personen die je nog niet kent. Je spiegelt jezelf dan af naar deze mensen en stelt eigenlijk dezelfde vragen.

2. Storming

Hierin worden de plaatsen bepaald. Er zijn eigenlijk altijd dominante persoonlijkheden in een groep, maar ook juist personen die eerder kijken wat een ander te zeggen heeft en hierin mee gaat.Hier ontstaan de leiders en de volgers. Uiteraard zijn er ook mensen die in het midden zitten. Ze hoeven niet perse de leiding maar geven zeker wel de eigen ideeën weer.

3. Norming

In deze fase worden de waarden en normen bepaalt. Hoe gaat men om met mensen die afspraken niet nakomen en wat zijn de gevolgen. De regels worden dus opgesteld voor een goede manier van samenwerking.

4. Performing

De groep is gesetteld. Iedereen weet wat zijn of haar ‘plaats’ is binnen de groep. Er komt dus rust. Nu kan iedereen zich focussen op de taak die de groep heeft. Bijvoorbeeld het volgen van de lessen als het om een klas op school gaat. Het groepsdoel wordt dus uitgevoerd. In deze fase ontstaat er ook wat meer persoonlijk contact.

Er zijn verschillende soorten groepen:

Een positieve groep.

De mensen in de groep liggen elkaar goed. Ze hebben de rollen geaccepteerd en vormen samen een bond. Met deze groep kunnen de taken positief volbracht worden.

Een negatieve groep.

De personen liggen elkaar minder en er is rivaliteit. Dit vermoeilijk het proces om het doel te behalen.

Een neutrale groep.

Deze groep is nog zoekende. Ze weten nog niet helemaal wat ze aan elkaar hebben. Hierdoor kan er een teruval ontstaat naar de storming.

5. Termination

Heel simpel gezegd, de beëindiging van de groep. Deze fase bestaat niet alleen wanneer een klas bijvoorbeeld het eindexamen heeft gedaan en verder gaat met eventuele studie of opleiding. de termination ontstaat ook wanneer er enkele mensen weg gaan of een groep opgesplitst wordt. Of de groep een positieve of negatieve groep was heeft invloed op dit proces. Bij een positieve groep zal je vooral zien dat het zwaar valt en mensen beloven met elkaar in contact te blijven. Bij een negatieve groep is men blij dat de groep uit elkaar valt en verder kan.