blog placeholder

Het roken van tabak is al zo oud als de mensheid zelf. Tot aan de jaren 70 was het dan ook iets vanzelfsprekends. Net als alle prettige dingen in het leven was het vroeger echter vooral een mannenzaak. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande statistiek. Tot de jaren 50 rookte 90% van de mannen en maar 30% van de vrouwen. 

Goedkoop roken moet mogen

Bewust roken:

In de jaren 60 werden de gezondheidsrisico’s van roken steeds meer bekend. Dit had als gevolg dat het percentage rokende mannen halveerde en het percentage rokende vrouwen vreemd genoeg in die tijd juist bijna de helft toenam. Dit percentage liep na een paar jaar weer terug naar het oude niveau en is de laatste 40 jaar nauwelijks veranderd. Uit deze tendens blijkt dat degene die nu roken dit heel bewust doen.

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Accijns op roken niet effectief:

Uit de statistieken blijkt dat ongeveer 30% van de bevolking niet kan functioneren zonder roken. Deze groep mensen zal dus altijd blijven roken, dit blijkt ook wel uit het feit dat ondanks dat de accijns op een pakje sigaretten de laatste 40 jaar verhoogd is naar 57% gedurende deze periode het percentage rokers nagenoeg gelijk is gebleken.

Goedkoop roken moet mogen:

Goedkoop roken voor volwassenen moet mogen. Omdat gebleken is dat niet de verhoging van de accijnzen maar alleen het bewust worden van de gezondheidsrisico’s van roken hebben geleid tot de afname van het aantal rokers is er objectief gezien geen reden om nog accijns te heffen op tabak. Dit concludeerde ook dr. L. Meinsma al. (bekend geworden door zijn onderzoek en publicaties over de gevolgen van roken op de gezondheid, en zijn strijd met de tabaksindustrie) Hij stelt dat “de bescherming van jeugd tegen tabak moet worden gerealiseerd door overheidsfinanciering van een op jongeren afgestemd voorlichtingsprogramma inzake het roken. Dat programma moet in de plaats komen van de huidige geldverspillende en van geen praktische betekenis zijnde campagnes van de stichting volksgezondheid en roken”.

Gevolgen van goedkope sigaretten voor iedereen:

Het afschaffen van de tabaksaccijnzen zou er voor zorgen dat er goedkope sigaretten voor iedereen te koop zouden zijn. Door een goede voorlichting over de schadelijke gevolgen van roken zou dit waarschijnlijk, gezien de tendens van de laatste 40 jaar, niet leiden tot een toename van het aantal rokers.