blog placeholder

Gilles de la Tourette is een vrij onbekende stoornis, maar dat maakt hem niet minder interessant. Ik wil jullie graag in het kort uitleggen wat Gilles de la Tourette is.

Gilles de la Tourette.
Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neuro- psychiatrische aandoening. Hij word gekenmerkt door tics. ‘Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet- ritmische motorische beweging of vocale uiting’. Niet iedereen die een tic heeft, heeft ook Gilles de la Tourette. Als de volgende 3 criteria aanwezig zijn wel:
1. Het hebben van meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic, soms tegelijk, vrijwel dagelijks en meerdere keren per dag.
2. Deze tics zijn er al langer dan één jaar en zijn nooit langer dan 3 maanden afwezig geweest.
3. De tics zijn voor het 21e levensjaar ontstaan.
Voorbeelden van motorische (beweging) tics. 
– Extreem knipperen met de ogen
– Een grimas trekken
– Wegdraaien met de ogen
– Optrekken van neus of schouders
– Knikken met het hoofd
– Tenen krommen enz.
Voorbeelden van vocale (geluid) tics:
 – Keelschrapen
– Kuchen
 – Grommen
 – Snuiven
 – Klakken met de tong
– Roepen van woorden of zinnen enz.

De meeste tics die hierboven staan zijn enkelvoudige tics. Dit houd in dat het een beweging of klank is die telkens kortstondig en explosief wordt gemaakt. Er zijn ook samengestelde tics. Hierbij worden meerdere spiergroepen betrokken zoals, grimassen trekken, sprongetjes maken, aanraken van voorwerpen of roepen van woorden of hele zinnen. Deze tics kunnen soms heel doelgericht en niet echt lijken. Veel mensen met Gilles de la Tourette hebben ook cognitieve- of gedachtentics. Cognitieve tics zijn doelloze gedachten of beelden die zich steeds maar weer opdringen. Je kunt hierbij denken aan het bedenken van woorden met een bepaalde letter, in gedachten optelsommetjes maken, die perse op bijvoorbeeld zeven uit moeten komen of in stilte woorden herhalen.

Co- morbiditeit
Heel veel mensen met het syndroom Gilles de la Tourette hebben ook andere symptomen of verschijnselen. Dit maakt Gilles de la Tourette een co – morbide aandoening. Symptomen of verschijnselen kunnen zijn:
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Bij ongeveer 60% van de GTS – patiënten komt dit voor. Omgekeerd heeft 7% van de mensen met ADHD tics.
OCD (Obsessive Compulsive Disorder) dwang- en dranghandelingen en gedachten, die kunnen leiden tot merkwaardige gewoontes, rituelen en obsessies. Ongeveer 40% van de GTS – patiënten heeft drangverschijnselen. Dwanghandelingen in combinatie met tics zijn eerder impuls controle stoornissen of drangverschijnselen. Ze zijn het vervolg op een onaangename gewaarwording of sensatie en niet, zoals bij OCD, aan angst gerelateerd. Bijvoorbeeld: de handen moeten wassen omdat het anders niet goed voelt, en niet uit angst voor besmetting.
PDD-NOS(Pervasive Developmental Disorder not otherwise specifed) een autisme spectrum stoornis (ASS) die zich uit in problemen met sociale vaardigheden. Deze bijkomende verschijnselen kunnen minstens zo verstorend zijn als de tics zelf. Mensen met het Tourette -syndroom zijn vaak impulsief van aard en heftig in hun reacties. Het syndroom versterkt hun emoties. Behalve de oorzaken die horen bij de hierboven genoemde begeleidende verschijnselen komen ook spanningsverschijnselen, emotionele stoornissen (angst, depressieve gevoelens, woede) en slaapstoornissen opvallend vaak voor.