blog placeholder

INLEIDING

In dit rapport staat een onderzoek naar duurzame energiesystemen, dit om te kijken of het mogelijk is om een woning energie neutraal te krijgen. Wanneer een woning ‘energieneutraal’ is dan spreekt men van een woning die geen energie van buitenaf nodig heeft. Hiermee word bedoeld dat de woning in zijn eigen energie kan voorzien. Dit is gemeten over een periode van een jaar.

Om dit te kunnen onderzoeken zijn de taken binnen de projectgroepen verdeeld. Er moet namelijk onderzoek worden gedaan naar de mogelijke energiesystemen.  In dit rapport staat het onderzoek naar Geothermische energie als energiesysteem.

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

om een systeem te kunnen ontwikkelen dat een gemiddeld eengezinswoning energieneutraal houdt, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de energiesystemen zoals die nu bestaan. Hierbij zijn verschillende geschikte systemen bekeken die mogelijke potentie hebben om verwerkt te worden in het systeem dat de eengezinswoning energieneutraal houdt. Om te kijken of Geothermische energie ook potentie heeft moet eerst een onderzoek worden gedaan.

 

2.1      Begrip geothermische energie

 

Geothermische energie is niks anders dan de alle energie die word opgewekt door middel van aardwarmte. De vele op natuurlijke wijze ontstane geisers in IJsland zijn hier een mooi voorbeeld van, maar ook als er een gat geboord wordt door de mens is dit een vorm van geothermische energie. De energie kan op verschillende manieren omgezet worden naar elektriciteit. Zo is het mogelijk om de hete stoom die uit geisers of kunstmatige gaten omhoog spuit door een turbine te leiden waardoor er elektriciteit opgewekt kan worden.

zeker met de huidige problematiek rondom duurzame energiebronnen kan dit een goede uitweg zijn om milieubelastende energiesystemen stop te zetten. 

 

2.2     Geschiedenis van geothermische energie

 

In de jaren dertig van de vorige eeuw maakte men voor het eerst op een innovatieve manier gebruik van de warmte van de aarde. In bepaalde landen van de wereld zijn baden te vinden waarvan het water altijd warm blijft door aardwarmte. Italië is zo’n land, de Italianen waren dan ook de eerste die deze warmtebron gebruikte voor de opwekking van elektriciteit. in het plaatsje Lardello in de omgeving van Pisa werd geëxperimenteerd met die fenomeen. Men liet koud water via buizen in een gat van enkele kilometers diep lopen, door de hoge temperaturen in dat gat werd het water als stoom weer naar boven gedreven. Eenmaal boven werd de stoom gebruikt om een elektriciteitsgenerator aan te drijven. In de hoofdstad van IJsland is later een systeem ontwikkeld dat huizen verwarmde met warmte van de vele geisers.

 

op de VN conferentie in Rome was geothermische energie ook één van de onderwerpen. Hierbij werd vooral gesproken over zogeheten ‘geothermische velden’. Dit zijn gebieden waar de omstandigheden gunstig waren om geothermische energie op te wekken. Ook werd op deze conferentie veel gesproken over de methoden om de vrijgekomen energie zo goed mogelijk te gebruiken. In de jaren daarna is de aandacht voor geothermische energie, in tegenstelling tot windenergie of waterkrachtenergie, niet afgenomen.

 

Ondanks het feit dat er in Nederland weinig vulkanische activiteit is was er in de jaren zeventig toch belangstelling voor aardwarmte. Door het nationale energieonderzoeksprogramma werden de mogelijkheden van aardwarmte onder de loep genomen. Hoewel geothermische energie in Nederland moeilijk te realiseren was, werd wel een serieus beroep gedaan op andere opties die gebruik maakte van de “bodem”. Het opslaan van energie in waterlagen diep onder de grond werd uitvoerig onderzocht en is naderhand één van de succesverhalen van duurzame energie in Nederland.