blog placeholder

 Een voorbeeld hiervan is bij jonge vrouwen die geen baan kunnen krijgen omdat ze een hoofddoek dragen. Discriminatie komt wereldwijd voor. Het woord ‘discriminatie’ betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid’.

 Verschillende vormen van discriminatie

Er zijn verschillende vormen van discriminatie. De voornaamste vormen zijn discriminatie op basis van ras, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, nationaliteit, subcultuur, leeftijd, handicap enzovoort. Vooral discriminatie op basis van ras, huidskleur en seksuele geaardheid komen heel vaak voor. De gevolgen van discriminatie is groter wanneer een gezag of een autoriteit ergens invloed heeft en wanneer een groep een enkeling discrimineert.

Discriminatie als maatschappelijk probleem

De rijsoverheid vindt dat discriminatie in Nederland een dringend maatschappelijk probleem is. Op lokaal niveau zijn juist de impact van discriminatie en ongelijke behandeling zichbaar. Het is dus een zaak van de gemeente als het om lokaal niveau gaat. Een onderzoek in 2007 wijst uit dat in maar liefst 92% van de gemeenten de aanpak van discriminatie niet in het collegeprogramma is opgenomen. Het wekt de indruk op alsof de gemeente daar lage prioriteiten stelt. De Nederlandse wet stelt dat discriminatie verboden is. Artikel 1 in de Nederlandse Grondwet stelt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Anti-discriminatie

Er zijn natuurlijk wel lokale (belangen)organisaties en lokale antidiscriminatiebureaus (ADB’s) die discriminatie proberen te bestrijden. Daar kunnen dus ook mensen terecht als ze een klacht willen indienen of als ze een melding willen doen van discriminatie. Er zijn natuurlijk wel cijfers die aangeven hoeveel gevallen van discriminatie er op een bepaald moment hebben plaatsgevonden, alleen dat zijn geen absolute waardes omdat het zoals bij misdaden het geval is, lang niet alle gevallen gemeld worden. Het probleem is ook dat er geen landelijk netwerk is die al deze ADB’s koppelen.

Gedrag

Het is moeilijk precies te zeggen waarom mensen discrimineren. Het is ook moeilijk te onderzoeken waarom de één iemand vaker discrimineert dan een ander. Mensen kunnen verschillende redenen hebben, bewust of onbewust. Verschillende redenen waarom mensen geneigd zijn anderen te discrimineren zijn: onzekerheid, angst voor het onbekende, bedreigde gevoel, jaloezie, verzet tegen andere groepen, schuld geven aan een groep waar die persoon al een negatief beeld had over dat bepaalde groep.

Wat te doen bij discriminatie

Je kunt op verschillende manieren iets doen tegen discriminatie: reageren en melden. Reageren is het meest direct vorm. Wanneer je een getuige bent van een discriminatie, moet je er iets over zeggen. Vaak gaan mensen er niks over zeggen waardoor die ander dan denkt zijn eigen gang te kunnen gaan. Zo krijgt die persoon die gediscrimineerd is ook het gevoel dat ze niet alleen staat. Melden is ook iets wat mensen vaker moeten doen. Je moet er niet mee blijven rondlopen met je problemen.