blog placeholder

Om mensen die last hebben van verslaving en depressie beter te kunnen behandelen, is vooral kennis, geduld en een analytische verstand nodig. Hieronder staan oplossingsrichtingen om ze op weg te helpen naar een betere welzijn.

Oplossingen?

De oplossing voor verslaving en depressie komt vaak terug aan de ‘gezondheidszorgleverancier’. Artsen en het klinische personeel worden vaak niet opgeleid in geestelijke gezondheidskwesties zodat in plaats van het behandelen van de oorzaak van het probleem, de arts is dan meer geneigd de fysieke manifestaties van de depressie te behandelen. Hoewel zij proberen te helpen, door medicijnen voor te schrijven kan hij of zij het begin van een probleem van het gebruik van verdovende middelen aansporen die dan alleen maar erger zal worden. De meeste studies tonen aan dat als de ‘gezondheidszorgleveranciers’ beter geïnformeerd zijn over hoe ze zulke kwesties moet screenen, dat zij dan daardoor de patiënten beter kunnen helpen.

 

Zodra de depressie zich heeft gemanifesteerd tot misbruik van verdovende middelen is het dan belangrijk beide problemen te behandelen zodat de oplossing als geheel wordt behandeld. Het is ook belangrijk dat professionelen die hiermee gespecialiseerd zijn, dat ze patiënten grondig moeten taxeren op allerlei verslavingen omdat patiënten dan hulp nodig kunnen hebben bij verschillende kwesties. Wanneer het probleem van een gedeprimeerde individu vastgesteld is, een behandelingsplan kan dan worden ontwikkeld. Naar alle waarschijnlijkheid zitten ook hier medicaties zoals antidepressiva. Voorafgaand aan het voorschrijven van medicijnen, moet gezondheidszorgmedewerkers kijken of een gedeprimeerde individu misbruikt maakt van verdovende middelen door een betrekkelijke depressie (zoals werkloosheid, dood en dergelijke) of de depressie door een biologische component komt zoals een chemische imbalans. Hierdoor krijgen ze een beter beeld en kunnen ze vaststellen wat er aan de hand is.

 

Wat kun je doen voor een gedeprimeerde individu?

Probeer hulp te zoeken voor hen. Aangezien de eigenlijke aard van depressie een gebrek is aan motivatie om te leven of voor het leven, is het belangrijk om de gedeprimeerde persoon te dwingen te laten behandelen. Dit kan de vorm van een steungroep aannemen, een afspraak met een psychiater, of in het geval van misbruik van verdovende middelen, het inschakelen van het juiste specialist. De depressie en de daar bijbehorende problemen zoals verslaving zijn te behandelen. Het belangrijkste is dat het probleem vastgesteld en behandeld wordt.