blog placeholder

Outlawry is één van de Zwaarste Straffen in het Rechts Systeem. In de Historische Rechts Stelsels is een Outlaw gedeclareerd als degene die Buiten de Bescherming van de Wet is gezet. In de Pre-Moderne samenleving wordt voor de Crimineel alle Wettelijke Bescherming Ingetrokken, dit direct bij de uitspraak. Iedereen is dan Wettelijk Bevoegd om de Persoon te Vervolgen of te Doden.

Wanted Dead Or Alive Pamhplet - Gezocht Dood Of Levend Brochure  

In het begin van de Germanic Law was de Doodstraf opvallend afwezig en Outlawing is de meest extreme straf in welk vermoedelijk neerkomt op de Doodstraf in de Praktijk. Het concept is bekend uit het Roman Law als de Status van Homo Sacer en was blijvend gedurende de Middeleeuwen.

In het Gewoonte-Recht – de Common Law van de United Kingdom bestaat de Writ of Outlawry – Schriftelijk Bevel voor Vogelvrij Verklaarden, welk in de verklaring staat Caput Gerat Lupinum of terwijl Let His Be A Wolf’s Head, welk letterlijk betekend May He Bear A Wolfish Head vertaald is dat Laat Hij Een Wolf’s Hoofd Zijn of welk letterlijk betekend Moge Hij Een Wolfachtig Hoofd Zijn. Met de aanduiding die als He in de aanduiding van de persoon zelf en het gelijkstellen van die persoon als een wolf in de ogen van de wet. Nit alleen was het onderwerp de persoon beroofd van alle Wettelijke Rechten van de Wet, maar anderen mochten hem of haar op zicht doden alsof hij een wolf of ander wild dier zal zijn. Vrouwen werden uitgeroepen tot Kwijt-Gescholden in plaats van Verboden, maar het was in feite dezelfde straf.

Het Oordeel van Outlawry is nu achterhaald, ook al inspireerd de Pro Forma Outlawries Bill nog steeds tot aan deze dag voor Introductie in het British House of Commons gedurende de State Opening van Parliament.

House Of Lords, The Crown

De State Opening van Parliament is een gebeurtenis in de United Kingdom dat de Aanvang van een Zitting van de Parliament van de United Kingdom en welk includeerd een Speech van de Troon de Souvereine Macht Hebbers bekend als de Queen of King’s Speech. De State Opening vindt plaats in de House of Lords Chamber, vóór 2011 werd de ceremony gewoonlijk gehouden in November of in December of in een met extreme zorg uitgewerkte Ceremony in welk de British Geschiedenis en de Hedendaagse Politiek Presenteert. De Opening Ceremonie vindt plaats in het House of Lords in een General Election Year – Algemene Verkiezings Jaar, waar de nieuwe Parliament voor het Éérst wordt Ge-Assembleerd. In 1974 zijn twee Algemene Verkiezingen gehouden en waren er twee State Openings. 

         House Of Lords  House Of Lords and The Crown

De praktijk van het geven van een Eerste Lezing voor een Bill vóór het Debateren in een Speech dateerd terug in 1558, met de bedoeling dat er eerst uitleg word gegeven in een 1604 jaar Bill. Varierende Bills zijn gebruikt voor verschillende doeleinden, origneel zijn deze Normale Bills en konden een voorhoede zijn voor een Tweede Reading, Speech. De Outlawries Bills zijn voor het éérst ge-ïntroduceerd in de 1727 Session en zijn daarna ieder jaar opnieuw gebruikt, met uitzondering van de jaren 1741 en 1742.

De bruikbaarheid van de Bill werd voor het laatst beschouwd in 2002. De Procedure Committee onderzocht toen de Geschiedenis van de Bill en stelde vast dat het een Symbolische Betekenis heeft en zeer weinig tijd in beslag neemt om aan te kondigen, er is dus geen noodzaak om de Bill te verbannen. Sedert de Bill noch gedrukt noch be-discussieerd wordt is de Exacte Tekst onduidelijk. De volgende Outlawry Bills zijn geïntroduceerd tijdens de Reign van Queen Victoria en mag dienen als een illustratie voor een dergelijke Bill’s Form. Missende details als datums of sancties – straf worden tussen haakjes gezet.

 

Voorbeeld van een Bill

Een Bill voor de meest effectieve manier van Clandestiene Outlawries

Voor meer Krachtdadige Voorkomen van Clandestiene Outlawries in Persoonlijke Acties, ZIJ HET BEPAALD door de Queen’s most Excellent Majesty bij en met het advies en instemming van de Lords Spiritual en Temporal en Commons – Lords Geestelijke en Tijdelijke en Burgerlijke in dit Huidige Parliament Assembled – Samengesteld en bij de Authoriteit van hetzelfde. Dat indien ná de … (ingevuld de datum) elke Attorney, Solicitor – Advocaat, Procureur of een Ander Persoon die een persoon of personen die een Juridisch Proces Aanspant Tégen … (naam van de vervolgde) tot aan Outlawry in een Persoonliijke Aktie, waarin géén Writ of Exegerit – Dagvaarding of Schulden-Last (Latijns Benaamd) toegewezen zal bij Verstek Veroordeeld Worden, waarna de Writ – Dagvaarding of Proclamation – Verklaring deze gezonden of afgeleverd wordt aan de Sheriff van de juiste Stad, Dorp waar de Verdachte – De Aangeklaagde zich zal Bevinden tijdens de Toekenning van de Exegerit – Schulden-Last, zulk Attorney, Solicitor – Advocaat of een Ander Persoon heeft voor-ge-meld met het maken van een dergelijk Standaard Persoon welk Juridisch Veroordeeld is en zal voor iedere zelfde dergelijke Overtreding Forfeit – Verbeuren, Boete in … € (Bedrag in de Land’s Valuta ingevuld) en als de Sheriff de Writ – Dagvaarding of Proclamation – Verklaring zal afwijzen, dus niet zal aannemen of de deze negeert vóór de terugkeer van de Writ – Dagvaarding om een … (aantal invullen) Proclamations – Verklaringen te maken volgens de Richtlijnen van de Act, gemaakt in de 31ste Jaar van de Reign van Queen Elizabeth om de Privy – Belanghebbende en Secret Outlawries – Verborgen Vogel Vrij Verklaarde in de Persoonlijke Akties, zal dergelijke Sheriff Lawfully – Rechtmatig worden Veroordeeld voor elk dergelijke weigering of verwaarlozing van de Opgelegde Forfeit – Bedrag.

   

Tribune of the Plebs, Roman

Andere vormen van Exile – Vogel Vrij Verklaren zitten in het Roman Law bij in dit omvat de Penalty van Interdicere Aquae Et Ignis – Straf van Water en Vuur Verbod. Mensen die op deze wijze bestraft zijn worden geacht het Roman Territory te Verlaten en Verliezen hiermee hun Bezittingen. Indien zijn Terug Keren werden zij Outlaws, hun gebruik van Water en Vuur werd dan Illegaal en konden zij Vermoord Worden Naar Believen Zónder Juridische Straf. Interdicere Aquae Et Ignis – Straf van Water en Vuur Verbod werd tradioneel opgelegd door de Tribune van de Plebs en is gebruikt tijdens de First Punic War van de Third Century BCE door Cato the Elder. Het werd Later ok door veel andere Senate’s, Magistrates en Julius Ceasar als een Algmeen en Provinciale Governor gedurende de Gallic Wars. Het viel buiten gebruik tijdens de Vroege Empire.

In het begin van de Moderne Tijd werd de term VogelFrei en zijn Verwanten gebruikt in Duitsland, Germany, de Low Countries en Scandinavie refererend aan een Persoon die ontdaan is van zijn Civil Rights – Burgerlijke Rechten om Vrij te zijn. In Germany en Slavic anden zijn in de 15de tot de 19de Century Groepen van Outlaws Samengesteld Van Voormalige Gevangenen, Soldaten enzovoorts en werden zo belangrijke personene als Sociale Fenomenen. Zij leefden van Roof en hun Aktiviteiten zijn vaak door de Lokale Bewoners Ondersteund van Lager Klassen als een vorm van een Sociaal Persoon Verzet Tégen Onderdrukkende Politieke en Economische Systemen.

 

 Lord Simon, First Viscount  Lord Chancellor

In de Post WO II in Europa voorafgaand aan de Nuremberg Trails, deden de Britse Juristen Lord Simon en Lord Chancellor een poging om het Concept van de Outlawry te laten herrijzen, dit om te zorgen voor een Summary van Executions – Samenvatting van Executies van Gevangen Nazi War Criminals. Hoewel Lord Simon’s standpunt werd ondersteund door Winston Churchill drongen American en Soviet Attorneys – Advocaten aan op een Trial als individu en Lord Simon wer Over-Ruled – Over-Stemd.   

 

Congress of Vienna, Oostenreich

Er zijn veel gevallen geweest van Militaire en Politieke Conflicten in de European Geschiedenis waarbij de één de ander beschuldigd van Illegal Notorious Cases – Onwettige Beruchte Juridische Zaken voor het gebruik van Proscription – Het Vogel Vrij Verklaren, Veroordelen in Republican Rome’s Civil Wars. In latere tijd periodes zijn er Notable Cases – Belangrijke Juridische Zaken van Napoleon Bonaparte welk door de Congress of Vienna op 13 Maart 1815 Outside the Law – Buiten de Wet, Vogel Vrij Verklaard is Uitgesrpoken.

Provisional Government ná de First Revolution in Spanje, 1869

In de Moderne Tijd van de Government van de First Spanish Republic in welk deze niet in staat was om de Cantoalist Rebellion gecentreerd in Cartagena in Spanje verklaarde de Cartagena Fleet – Leger To Be Piratic – Piraat Te Zijn in welk bij deze Elke Natie, Territorium of Land op deze te Legaal te Mogen Jagen – Vogel Vrij Verklaard.