blog placeholder

Begin dit jaar was er heel wat opschudding in het nieuws over de kinderbijslag. Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet. Leefbaar Rotterdam schrijft dit in hun verkiezingsprogramma.

De schrik van elke ouder:Je kind in de criminaliteit

‘Geen kinderbijslag voor Criminele Jeugd’‘Wethouder Van den Anker betwijfelt de opvoedkundigheid van ouders over hun criminele kroost’

Begin dit jaar was er heel wat opschudding in het nieuws over de kinderbijslag. Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet. Leefbaar Rotterdam schrijft dit in hun verkiezingsprogramma.

Kinderbijslag is een toeslag voor het opvoeden van je kinderen, een hulpmiddel voor ouders. Ouders waarvan de kinderen het criminaliteitscircuit kiezen falen in de opvoeding, Aldus wethouder Van den Anker. Leefbaar Rotterdam is dan ook van plan om een wet door te voeren waarbij de kinderbijslag in dit soort gevallen kan worden ingenomen.

Is het niet zo dat we in Nederland een goed werkend rechtssysteem hebben? Criminele jongeren zouden via het rechtssysteem moeten worden berecht. Op deze manier worden de jongeren zich hopelijk bewust van hun daden. Enkel intrekken van de kinderbijslag is voor hen geen straf, eerder een aanleiding tot meer delicten om meer geld en een hogere status in de groep te verwerven.

Waarom dan de kinderbijslag van de ouders invorderen? De jeugd kiest er toch zeker zelf voor welk pad ze bewandelen? Als een jongere de criminaliteit in wilt, dan doet deze dat toch wel ongeacht wat ouders ervan vinden. In de meeste gevallen zijn ouders niet eens op de hoogte van het doen en laten van hun kinderen.

 ‘Ik schrok me een ongeluk’

Lieke de Bruijn (38) schrok zich een ongeluk toen ze een telefoontje kreeg van de politie. ‘Het was een agent die me vroeg of ik mijn zoon even wilde identificeren op het bureau, hij was op heterdaad betrapt bij autodiefstal.’

‘’Kunt u uw zoon komen identificeren op het bureau?’ Dat wil je als ouder gewoon niet horen.’

Lieke is op de bewuste avond direct in de auto gestapt op weg naar het bureau. Eenmaal daar aangekomen trof ze een geschrokken Ralf aan in het aangifte kantoor. ‘Ik wist niet wat me over kwam, ik wist niet hoe ik moest reageren toen ik hem daar zo gelaten zag zitten. Het was duidelijk dat hij was geschrokken, maar spijt, dat toonde hij niet.’

Ook Lieke heeft gehoord van het nieuws vanuit leefbaar Rotterdam. De afkeuring en schrik valt duidelijk van haar gezicht af te lezen. ‘Ik had geen flauw benul waarmee Ralf allemaal bezig was. Thuis is hij altijd zo netjes en beleefd, een voorbeeld voor de jongens in de buurt, heb ik altijd gedacht. Als hij ’s avonds weg was, dan dacht ik altijd dat hij met vrienden naar de bioscoop was, of een dvd kijken bij zijn vriendinnetje.’

‘Het is een kwestie van haantjesgedrag, wie heeft de grooste mond?’

Het betreft vaak jongeren in grotere groepen, veroorzaakt haantjes gedrag; ze meten onderling uit wie de grootste en sterkste van de groep is, wie de grootste mond heeft en het meeste waar kan maken. Gelukkig bestaan er nog alternatieve straffen buiten een bepaalde tijd vastzitten.

Bureau HALT zet zich in voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die in aanraking komen met criminaliteit. Een aantal van deze jongeren keert echter weer terug naar het foute pad…

Maart 2009

 Martine Langeveld