blog placeholder

Ik heb laats een artikel geschreven over het perfecte leven in een kolonie op Mars. De perfecte samenleving in de kolonie op Mars kon ontstaan doordat door allerlei omstandigheden op aarde er geen pendels meer mogelijk waren tussen de Aarde en Mars. In de loop van honderden jaren heeft de kolonie zich ontwikkeld tot een gesloten samenleving met een perfect evenwicht. Alle mensen in de kolonie zijn gelijk en hebben het goed. De eerste jaren voelden de mensen in de kolonie op Mars zich nog bezwaard omdat hun soortgenoten op aarde in de problemen zaten maar na verloop van een generatie was er niemand meer die daar nog mee bezig was.

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Groepsbelang:

Het succes van de kolonie op Mars is te danken aan het feit dat de bewoners hun eigenbelang ondergeschikt hebben gemaakt aan het groepsbelang. Dit komt omdat ze doordrongen zijn van het feit dat dit noodzakelijk is in een gesloten kolonie waar alleen overleeft kan worden door het evenwicht in stand te houden. Met wie ze paren en hoeveel kinderen ze krijgen wordt bepaald door zorgvuldig opgestelde evolutie rekenmodellen. Hierdoor worden er op den duur alleen maar gezonde kinderen geboren zonder erfelijke ziektes. Doordat er in de kolonie geen ziekteverwekkers binnendringen en de intern geteelde voeding perfect is wordt er nooit iemand ziek. Iedereen is dus gezond en gelukkig en de mensen sterven alleen van ouderdom.

De waarneming:

Door het uitgekiende voortplantingsprogramma en een heel goed scholingsprogramma bereiken de mensen in de kolonie op een gegeven moment zo’n hoog niveau dat ze in staat zijn om mensen en materie te deformateren en met de snelheid van het licht naar een andere planeet te transporteren om het daar vervolgens weer in de oude staat te formateren. Op deze manier hebben ze een paar keer verkenners naar de Aarde gestuurd die hebben vastgesteld dat de Aarde lijdt onder een enorme overbevolking met alle rampzalige gevolgen van dien. Naar aanleiding van deze waarnemingen  zouden ze hun soortgenoten die op aarde een miserabel leven leiden te hulp kunnen schieten. Dit doen ze echter niet want ze weten dat ze de aardbewoners niet kunnen redden.

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Idee:
Naar aanleiding van het voorgaande wil ik zo’n perfecte zelfvoorzienende kolonie stichten op onze eigen planeet. Mijn plan is als volgt. Ik verzamel een honderdtal personen die mijn idee zien zitten en dus bereid zijn om hun eigenbelang ondergeschikt te maken aan het groepsbelang. Met deze mensen bouwen we midden in de woestijn een kolonie die we camoufleren met zand zodat nooit iemand erachter komt dat wij daar zitten. Op die manier weten wij ons dus verzekerd van een gelukkig leven waar niemand verder ooit weet van zal hebben.

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Realiteit:
Ja, zul je zeggen, dat kan helemaal niet. Het kan echter wel degelijk. Want nog steeds zijn er op onze aarde een aantal indianenstammen die midden in de jungle leven en die nog nooit iemand hebben ontmoet van buiten hun leefgebied. Ik hoop voor ze dat dit ook altijd zo zal blijven want uit het verleden is gebleken dat er nog nooit een stam beter van geworden is als ze eenmaal ontdekt werden.