blog placeholder

The Federal Bureau of Investigation is tegenwoordig één van de belangrijkste en duurste organen van de Amerikaanse overheid en heeft veel belangrijke missies uitgevoerd. Het ontstaan en de geschiedenis van de organisatie is dan ook redelijk gecompliceerd.

Het is lastig om precies te zeggen wanneer de FBI ook daadwerkelijk de FBI werd. Wel weten we dat in 1908 Theodore Roosevelt, de toenmalige president van de Verenigde Staten, een elitecorps van tien tot twintig agenten opzette. In deze tijd was er nog niet zeer veel zaken waar dit corps zich mee bezig hield. De meeste zaken die onder hun verantwoordelijkheid vielen waren fraudezaken die staatsgrenzen (maar wel binnen de VS bleven) overschrijdde. Roosevelt noemde dit corps overigens nog niet de FBI

De FBI kreeg pas veel meer te doen na 1910. Toen werd in de Verenigde Staten de Mann Act of White Slave Act ingevoerd. Deze wet verbood het om vrouwen voor immorele doeleinden over staatsgrenzen te vervoeren. Beter gezegd, het was bedoeld om prostitutie in te dammen. De FBI groeide in korte tijd uit naar 300 special agents. Toch was dit nog niet de grootste groeiperiode van de FBI.

 

Die kwam vlak hierna tussen 1921 en 1933. Vlak na de Eerste Wereldoorlog werd Amerika geteisterd door criminaliteit. Het is de perioden van de Maffia en de Ku Klux Klan (of KKK). De Maffia wist vooral te profiteren van de drooglegging. De Amerikaanse overheid beschouwde alcohol in deze periode als een gevaar voor de inwoners en verbood het goed. De maffia speelde slim in op de verslaving van vele Amerikanen en kon uitgroeien tot de organisatie die het is vandaag door illegaal alcohol te verkopen.

 

Doordat de FBI types zoals Al Capone en leiders van de KKK wist te vervolgen kreeg de organisatie steeds meer aanzien en bekendheid in gemeenschap. Ondertussen was de organisatie gegroeid naar meer dan 650 werknemers.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Central intelligence Agency opgericht door Franklin Roosevelt. Tegenwoordig lijken de twee veel van hetzelfde werk op te knappen, maar er is een cruciaal verschil. De FBI gaat over zaken die zich binnen de verenigde Staten afspelen, terwijl de CIA informatie vergaard over zaken die zich in het buitenland afspelen. Alleen een enkele keer komt het voor dat beide teams aan dezelfde zaak werken.

 

Tegenwoordig is de FBI nog veel groter dan aan het begin van de organisatie. Het budget van de afdeling was in 2011 maar liefst $8.1 miljard en had bijna 36.000 werknemers, maar alleen wel de allerbeste in hun vak.