blog placeholder

De voor de democratie zo belangrijke vrijheid van internet uitingen wordt steeds vaker misbruikt. Niet alleen gebruiken steeds meer terroristische groepen het internet om propaganda te maken voor hun idealen maar ze gebruiken internet uitingen ook steeds vaker als wapen. De ongebreidelde hang van heel veel internetters naar nieuwe prikkels en sensatie speelt hen daarbij in de kaart. De vraag die hierbij oprijst is of de mensen die de internet uitingen van terroristen delen met anderen als medeplichtigen van deze terroristen kunnen worden bestempeld.

Sensatielust internet gebruikers:
Ik verbaas me er steeds vaker over wat mensen via het internet met elkaar delen. De eerste keer dat ik me hier echt kwaad om maakte was toen mijn dochter van 11 binnen een kwartier nadat er een jongen voor de trein was gesprongen via Whatsapp een foto doorgestuurd kreeg van een afgerukt been dat langs het spoor lag. Ik vroeg me toen af, waarom maakt iemand in godsnaam een foto van een afgerukt been met zijn mobiel en waarom stuurt hij deze vervolgens door naar zijn vrienden?

Zelfmoord video op Facebook:
De jongen die zelfmoord gepleegd had bleek dit gedaan te hebben omdat hij zijn levenlang al gepest werd. Een paar maanden later kwam ik op mijn eigen Facebook een nog veel ergere gedeelde video tegen. Dit betrof een zogenaamde zelfmoordvideo van een meisje dat op die video voor haar webcam verteld door wie ze allemaal gepest is waarna ze life zelfmoord pleegt. Ik heb die video bewust niet bekeken maar heb er in reactie daarop wel een artikel over geschreven. Dit artikel werd iedere keer direct nadat er in de nieuwsmedia weer bericht werd over de zelfmoord van een gepeste jongere direct heel veel gelezen. Het aantal lezers zakte na een paar dagen vervolgens weer bijna naar nul tot het moment dat er weer een nieuw bericht in de nieuwsmedia kwam.

zelfmoord 2013-01-05

Onthoofdingsvideo op het journaal:
Ik ben lange tijd in de veronderstelling geweest dat een zelfmoordvideo op Facebook absoluut het allerergste is wat je kunt bedenken. Dit jaar bleek echter dat het nog erger kan. Dit keer betrof het een video van de onthoofding van een Amerikaans journalist. Van het feit zelf wordt ik al misselijk maar wat ik nog erger vind is dat deze video niet allen via Facebook en andere social media verspreid werd maar zelfs, zij het niet volledig, op de diverse televisie journaals getoond werd gevolgd door vertoning in alle actualiteiten rubrieken.

Medeplichtig aan terrorisme door delen van Internet uitingen:
In het gedeelte van de onthoofdingsvideo dat bij het journaal en in de actualiteiten rubrieken te zien was wordt het slachtoffer gedwongen om een ingestudeerd propaganda verhaal voor te lezen alvorens hij onthoofd wordt. De terroristen laten hem dit doen omdat ze weten dat het overal zal worden uitgezonden. Het zieke van de hedendaagse media, zowel de zgn. social media als de publieke media is dat dit ook wordt gedaan. In feite zijn de social media als de publieke media dus medelichtigen van de terroristen. Als de social media als de publieke media de videos van terroristen namelijk consequent zouden negeren zou de reden voor het maken van een onthoofdingsvideo wegvallen.