blog placeholder

Het eerste waar de meeste mensen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen aan denken is aan energiebesparing en het verantwoord omgaan met grondstoffen en afvalstoffen. Dit zijn, opvallend genoeg, alle drie  zaken die alleen maar betrekking hebben op de factor “Planet” van de drie algemeen geaccepteerde M.V.O. pijlers People, Planet en Profit. Daarnaast is de factor “Profit “voor de meeste ondernemers de belangrijkste factor van de drie M.V.O. pijlers People, Planet en Profit. Hierdoor zou je haast vergeten dat de factor “People” de belangrijkste factor is van de drie M.V.O. pijlers People, Planet en Profit.

De menselijke factor

People of te wel, mensen:
Met de factor People in de drie M.V.O. pijlers People, Planet en Profit worden alle mensen in onze maatschappij bedoeld. maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus op zo’n manier ondernemen dat je de maatschappij, of te wel de mensen, er niet mee belast. Maar wat is nu precies maatschappelijk verantwoord?

Wat is maatschappelijk verantwoord?
De term “maatschappelijk verantwoord” is een heel moeilijk te definiëren begrip. Maatschappelijk verantwoord is namelijk in ieder land anders en hoeft niet perse ook  verantwoord te zijn voor een individu. Deze bewering vraagt natuurlijk om voorbeelden, die zal ik daarom proberen te geven.

Voorbeeld 1:
De meest recente winnaar van de verkiezing van het meest maatschappelijk verantwoorde bedrijf of organisatie is op dit moment de Nederlandse Spoorwegen (N.S.). De N.S. heeft deze verkiezing te danken aan het feit dat ze een samenwerking is aangegaan met de energieleverancier Eneco die hierdoor een gegarandeerde grote afnemer heeft voor haar “groene” stroom. Hierdoor kan Eneco meer geld lenen om te investeren in windmolen parken. De N.S. verbruikt per jaar ongeveer 1,4 terra-watt/uur. Dat is gelijk aan ±25% van alle windenergie die momenteel in Nederland wordt opgewekt. Op dit moment (februari 2014) zijn er ongeveer 2000 windturbines op land, met een totaal vermogen van ongeveer 2500 MW. Deze molens leveren, voordat de N.S. op groene stroom gaat rijden, ongeveer 4,5% van alle elektriciteit die we in Nederland gebruiken. Je zou dus verwachten dat er dus zo’n 500 nieuwe windmolens moeten worden geplaatst om de N.S. van groene stroom te voorzien. Dit is echter niet het geval, er moeten waarschijnlijk minstens 600 nieuwe windmolens moeten worden gebouwd omdat de gebieden met de meeste wind al vol staan met windmolens. Het zijn er zo veel dat de helft van al de nieuwe windmolens in het buitenland moet worden gebouwd omdat er anders te veel mensen last krijgen van schaduwslag, geluidsoverlast en horizonvervuiling. Uit de passage “omdat er anders te veel mensen last krijgen” blijkt nu dat maatschappelijk verantwoord niet perse ook  verantwoord hoeft te zijn voor een individu. Er zijn namelijk duizenden mensen die door de bouw van nieuwe windmolens wel last krijgen van schaduwslag, geluidsoverlast en horizonvervuiling.

Voorbeeld 2:
Bij de theorie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook dat werknemers zich moeten kunnen ontwikkelen en ontplooien. Er is echter een grote groep mensen die niet in staat is om zich te ontwikkelen en ontplooien. Doordat iedereen die daar wel toe in staat is in een maatschappelijk verantwoord geleide onderneming zich echter wel kan ontwikkelen en ontplooien raken de mensen die niet in staat zijn om zich te ontwikkelen en ontplooien op achter. Om dit te voorkomen zouden  de mensen die niet in staat zijn om zich te ontwikkelen en ontplooien verplicht moeten worden om zich te ontwikkelen en ontplooien. Het is echter niet maatschappelijk verantwoord dat een werknemer wordt verplicht om zich te ontwikkelen en ontplooien met als enig doel om uiteindelijk zijn baan te kunnen behouden.