blog placeholder

In 1915 werd de Ku Klux Klan (KKK) nieuw leven ingeblazen door de film: The Birth of a Nation. Daarin werd de Klan werd afgeschilderd als een heroïsche groepering, de nieuwe KKK was geboren. WOII vereende de Verenigde Staten, en daarmee ging een afname in de populariteit van de Klan gepaard. Na de oorlog een ging een kleine groep verder om deze afbreuk verder te stimuleren.

Vanwege de enorme proporties van de Verenigde Staten was het altijd al lastig om elke Amerikaan tevreden te stellen. De Ku Klux Klan was voor armere en lager opgeleide blanke Amerikanen een gelegenheid om hun frustatie te uiten, daarnaast was het ook een manier om te ontsnappen uit de dagelijkse sleur. De Ku Klux Klan maakte in de eerste helft van de 20ste eeuw gebruik van de roerige tijden waarin het land verkeerde om meer leden te werven. Toen de Verenigde Staten zich gingen bemoeien met WOII leek de intresse in de geleidelijk af te nemen. De oorlog bracht mensen dichter bij elkaar, waardoor hun onderlinge verschillen minder uitmaakten. De Ku Klux Klan merkte dit aanzienlijk in de opkomsten en giften tijdens bijeenkomsten en zag al gauw dat het initiatief moest nemen om weer een grotere achterban te creëren en niet weer stilletjes uit te sterven zoals eerder in de 19e eeuw was gebeurd.

Aangezien de Ku Klux Klan een redelijke tijd zeer populair was geweest, was het de Klan gelukt om in hogere kringen te infiltreren. Sommige Klansmen waren vooraanstaande politici, hoge politie-officieren of hadden andere beroepen met een belangrijke maatschappelijke betekenis. Hierdoor bleef de Klan een redelijke invloed uitoefenen in de gemeenschap, vooral in de zuidelijke staten van de VS. Maar omgekeerd werden er pogingen gedaan om de ivloed van de Ku Klux Klan te beperken. Stetson Kennedy was één van de pioneers die infiltreerde in de klan. Komend uit een familie die nauwe banden had met de groepering, was het vrij makkelijk voor hem om bijeenkomsten van de Ku Klux Klan bij te wonen en bekend te worden met alle codetaal en wachtwoorden die ze gebruikten. Stetson Kennedy maakte zijn doel ervan om de Klan van binnenuit aan te vallen, waardoor zij hun beetje bij beetje hun macht zouden kwijtraken, maar dit was moeilijker dan alleen infiltreren. Nadat WOII was afgelopen kreeg de Ku Klux Klan de kans om weer te groeien, aangezien de natie weer een gezamelijke vijand moest vinden. Precies in deze tijd lukt het Stetson Kennedy om met een plan te komen hoe hij de Klan kon aanpakken. Via de journalist Pearson, die voor de radio kinderprogramma over Superman schreef, speelde hij alle geheime codetaal van de klan door. Bijvoorbeeld, als een onbekend lid van de Klan in een dorp kwam en hij vroeg naar “Mr. Ayak” (Are you a Klansmen) en er werd gereageerd met: “Yes, and I also know a Mr. Akai.” (A Klansmen am I) dan wisten de twee betrokkenen dat ze allebei bij de Klan hoorde. Nu werden deze geheimen via nationale radio bekendgemaakt aan miljoenen luisteraars. In totaal werden er 15 shows gemaakt over Superman die tegen de Klan vocht. In en na deze periode de klan merkte een substantiële achteruitgang van bezoekers en giften tijdens bijeenkomsten en ook het aantal nieuwe leden daalde stevig. Later schreef Kennedy ook het book The Klan Unmasked, waarin hij nog meer geheimen van de Klan onthulde. Uiteindelijke lukte het Kennedy bijna eigenhandig, maar met een beetje hulp van andere, om de groei van de Klan na decennia lang stop te zetten en het zelfs terug te draaien. Vaak worden zijn pogingen overzien, maar daadwerkelijk is zijn werk zeer belangrijk geweest. Als men wil inkijken waarom de Ku Klux Klan zo erg in popularitieit daalde, dan doet men er goed aan om nauwkeurig Stetson Kennedy undercover onderzoek te bekijken.