blog placeholder

muziek en jongeren

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leren en in de cultuur en muziek kan gebruiken en emoties beïnvloeden. Vaak is de muziek een onderdeel van de traditie van een land of een regio zoals bijvoorbeeld reggae, tango, folk, rap, polka, salsa, samba, etc. Muziek is een complex web van betekenissen, actief in culturele praktijken van jongeren waar het tegelijkertijd een socialiserend en een differentiëren rol heeft die de status van een jongere beïnvloed. 

In de jaren 50 werd de “Rock and Roll” van de hand van zijn meest geprezen performers zoals Elvis Presley, The Beatles en de Rolling Stones een deel van de geschiedenis. Sindsdien heeft de muziek en de invloed die het heeft uitgeoefend in alle generaties, dramatische veranderingen ondergaan, het meest vooral bij adolescenten en is muziek altijd een bron van zorg voor de samenleving en gezinnen geweest. Maar natuurlijk is het niet zo dat de muziek alleen, in de loop der jaren, de samenleving heeft veranderd. De maatschappij in het algemeen is in die tijd drastisch veranderd.  Met name veel van de waarden die gelden voor succes en bekwaamheid, efficiëntie en prestaties, de macht van het geld, welzijn en recreatie, sociale status en schoonheid.

Muziek kan een belangrijke rol spelen in de socialisatie en identiteitsvorming van een tiener en is uitgegroeid tot een symbool van de zoektocht naar identiteit en autonomie. Tieners gebruiken muziek om hun identiteit te versterken met hun groep van gelijkgestemden of als middel voor hun opstand tegen de conventie, om hen te helpen onafhankelijk van hun ouders een eigen identiteit vast te stellen of gewoon om te ontspannen, een bezigheid te hebben of om eenzaamheid te voorkomen .

Volgens het Centrum voor Sociologisch Onderzoek en Eurostat (*), luistert 78% van de jongeren tusen de 18 en 24 elke dag of bijna elke dag naar muziek. Uit een uitgebreid onderzoek onder jongeren tussen 14 en 16 jaar, in 10 verschillende stedelijke steden in het zuidoosten van de Verenigde Staten, blijkt dat jongeren gemiddeld 40 uur per week naar muziek luisteren.

Jongeren luisteren naar muziek vanaf het moment dat ze wakker worden tot dat ze gaan slapen en veel van hen slapen zelfs met muziek. Muziek wordt gebruikt door jongeren en adolescenten als achtergrondmuziek en begeleiding bij het douchen, tijdens het huiswerk maken, als hulp bij het huishouden, als ze met de metro, bus, auto of motor gaan, of tijdens het tv kijken of chatten met vrienden.

De impact van de hedendaagse rockmuziek gaat verder dan eenvoudige teksten, ritmes en klanken en de invloeden van de daarbij behorende visuele media, maar ze hebben meestal een zeer korte levensduur.

Muziek is een geweldig hulpmiddel voor manipulatie en oefent verschillende invloeden uit op de luisteraars waarbij op sociologisch gebied een constante herdefiniëring van muziek en een herstructurering van de sociale structuur optreedt. Er zijn ook mogelijkheden dat muziek als handelsartikel wijzigingen teweeg brengt in de sociale infrastructuur. Muziek kan in mensen gedrags- opinie- en waardeveranderingen teweegbrengen en groepen genereren van gelijkgestemden in overtuigingen en identiteiten.