blog placeholder

De westerse wereld met haar uitstekende leefstijl wordt gezien als de beste in de wereld door veel materialistische mensen. De westerse wereld houdt zich bezig met het aanmoedigen van andere landen om democratischer te worden. Jezelf als voorbeeld nemen en andere aansporen om dat voorbeeld te volgen vereist veel zelfverzekerdheid, of misschien wel arrogantie. Het systeem moet dus zuiver zijn van fouten, toch? Want er bevinden dan naïviteit en hypocrisie, wanneer een fout voorbeeld wordt gevolgd. Het doel van democratie is dat het geregeerd wordt door de mensen voor de mensen, maar hoe democratisch is onze moderne en geavanceerde westerse wereld?

Technologie wordt over het algemeen als iets goeds gezien. Technologie streeft vooruit en bereikt elk jaar nieuwe pieken. Technologie is bedoeld om het leven van de mensen gemakkelijker te maken, maar technologie kan ook het werk van de geliefde en sluwe autoriteiten vergemakkelijken. In Engeland zijn er in elke hoek van de straat een camera geplaatst om mensen te ‘bewaken’. Een slimme reden om camera’s op te hangen. Ze vinden dat er geen overeenkomst moet zijn tussen de mensen en de autoriteiten om mensen 24/7 te bekijken.  Het afluisteren van telefoongesprekken ‘moeten uitgevoerd worden’, omdat er ‘te veel’ terroristen rondlopen in deze gevorderde wereld. Het lezen van e-mails ‘moeten uitgevoerd worden’, omdat er ‘te veel’ terroristen rondlopen in deze vredige wereld. De pizza delivery grap op youtube legt uit wat de mogelijkheden zijn van de technologie en haar gebruikers in de toekomst. De video wordt door sommige gezien als onecht, maar het verzamelen van informatie van mensen is al aan de gang. Op de lange termijn kunnen de autoriteiten alles van de mensen verkrijgen en hen controleren zonder dat zij er bewust van zijn.

 

De media heeft een groot aandeel in deze moderne gemeenschap. De enige soorten berichten waarvan CNN opgewonden raakt, zijn de berichten die te maken hebben met meer democratie in bepaalde landen. Het is geen probleem als zij daar levendig van worden, maar wordt het publiek niet beïnvloed tijdens het verkrijgen van zulke berichten? Hoe objectief zijn die berichten? Tijdens interviews zijn er balken die informatie bevatten over de gevraagde, maar is die informatie objectief en accuraat genoeg? Tegenwoordig denken mensen dat zij de verkregen informatie beheren, omdat zij de macht hebben om te kiezen tussen de verschillende soorten media. Maar is het waar dat zij objectiviteit als uitkomst zullen krijgen? Er staan poortwachters tussen de verzender en de ontvanger, de poortwachters staan klaar om berichten te filteren. Het streven naar objectiviteit is een goede zaak, maar ‘het streven naar objectiviteit’ betekent in andere woorden: ‘het niet hebben van objectiviteit’. Zijn onze berichten dan voorgeschoteld?

 

Er bestaan reclames die bepaalde zaken promoten, die zaken kunnen bepaalde mensen in de regering helpen met het voortzetten van hun plannen en doelen. Die reclames beïnvloeden dus de keuzes van de mensen. De effecten van zulke reclames zijn bijvoorbeeld het versterken van bepaalde vooroordelen of het creëren van bepaalde vooroordelen. Deze reclames zijn heel subtiel en niet veel mensen weten dat zij daaraan blootgesteld zijn. Is er ook een naam voor die soorten ‘reclames’? Propaganda. Veel mensen denken dat het alleen gebeurd, toen Stalin of Hitler aan de macht waren, maar kunnen ze de inaugurele rede van de gekozen presidenten uitleggen? Die toespraken bevatten angst voor de problemen van die tijd. Bush sprak over de terroristen, Obama sprak over de economische crisis, en er zijn nog veel meer voorbeelden. Er worden campagnes gevoerd voordat de kiezers gaan kiezen. De mensen van de campagnes houden zeer veel van propageren, omdat ze het idee hebben dat er geconcurreerd moet worden voordat je de leiding mag hebben. De doelen die ze opstellen als zij aan de leiding zullen komen zijn te vergelijken met het vastpakken van licht.

 

De bovengenoemde zaken zijn zaken die in de ‘democratische’ wereld bevinden. Ze zijn niet passief maar actief, omdat ze heel subtiel worden uitgevoerd. Op de lange termijn kunnen deze zaken leiden tot het herboren van totalitarisme en de mensen zullen het niet in de gaten hebben, zoals altijd.