blog placeholder

28 januari 2013

28 januari 2013 is de dag van de grote aankondiging. De dag waarop onze lieve koningin Beatrix aankondigt te willen stoppen met de invulling van haar ambt als koningin der Nederlanden na een periode van maar liefst 33 jaar. Een emotioneel moment voor ons allen. Er komt nu dan toch echt een einde aan het tijdperk Beatrix.  Na een periode van 113 jaar hebben we op 30 april jl. weer eindelijk een koning op de troon : geen Koning Willem IV maar koning Willem Alexander. Wat zal er allemaal gaan veranderen? Eén ding is zeker. Prins Willem Alexander zal een andere invulling geven aan zijn koningschap dan zijn moeder deed.

Toespraak Beatrix

Het was toch wel erg onverwachts gisteren, de toespraak van koningin Beatrix. Vol spanning zaten miljoenen Nederlanders voor de buis gekluisterd. Om ongeveer 19.00 kwam dan het hoge woord eruit. Koningin Beatrix zal dit jaar na 33 jaar afstand doen van de troon. 31 januari 2013 zal koningin Beatrix de leeftijd van 75 jaar bereiken. Daarnaast zal Nederland eind 2013 het 200-jarig bestaan van het koninkrijk der Nederlanden vieren. Naar aanleiding van deze twee bijzondere aangelegenheden heeft de koningin na jaren van overweging het besluit genomen om dit jaar af te treden. De reden is niet dat het ambt haar te zwaar valt. Volgens koningin Beatrix is het tijd dat de verantwoordelijkheid bij een nieuwe generatie gaat liggen.

Akte van abdicatie en inhuldiging

De troonsafstand zal plaatsvinden op 30 april 2013 in het koninklijk paleis in Amsterdam door ondertekening van de akte van abdicatie. Hiermee treedt prins Willem Alexander automatisch in zijn nieuwe functie. De inhuldiging zal daarna plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gedurende een openbare vergadering van de Staten-Generaal.

Koningsdag

Met ingang van volgend jaar zal voor het eerst op 26 april koningsdag gevierd worden. Vervolgens zal de jaren erna koningsdag op 27 april, “op de verjaardag van Willem Alexander” plaatsvinden.

Paleis

Prins Willem Alexander zal voorlopig blijven wonen in Wassenaar. Op termijn zal verhuizing plaatsvinden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dit paleis zal worden gebruikt als ontvangstpaleis. Paleis Noordeinde zal als werkpaleis worden gebruikt. Koningin Beatrix zal op termijn gaan verhuizen naar Drakensteyn in Lage Vuursche.

Wat gaat er veranderen?

Door de wisseling van de troon verandert de lijn van de troonopvolging:

Zodra Willem Alexander de troon bestijgt zal de eerste in de lijn van troonopvolging prinses CatharinaAmalia worden. Prinses Alexia en prinses Ariana zijn de tweede en derde in de lijn van troonopvolging. Als zij afzien van troonopvolging dan komen vervolgens prins Constantijn gevolgd door zijn 3 kinderen (gravin Eloise, graaf Claus-Casimir, gravin Leonore) in aanmerking. Als laatste in de lijn van troonopvolging is prinses Margriet. Door de troonbestijging van prins Willem Alexander verliezen de kinderen van prinses Margriet het recht op de troon.

Prins Willem Alexander heeft eerder te kennen gegeven dat hij bij de invulling van zijn nieuwe functie zijn oma als voorbeeld wil volgen. Koningin Juliana was een vorstin die dicht bij het volk stond, emotie toonde, was een warme persoonlijkheid, Koningin Beatrix daarentegen is erg afstandelijk, perfectionistisch en is een sterke leider.

De wisseling van de troon biedt kansen om bepaalde zaken in overeenstemming te brengen met deze tijd. Volgens een aantal politieke partijen past de vermindering van de politieke invloed van de koning(in) bij deze tijd.  De invloed van de koningin is reeds verminderd. Ze speelt sinds 2012 geen actieve rol meer in de kabinetsformatie. Sommige partijen willen dat de koning(in) helemaal uit de regering verdwijnt. Prins Willem Alexander heeft daarentegen te kennen gegeven niks te voelen voor een ceremonieel koningschap.

Overzicht koningen en koninginnen van Koninkrijk der Nederlanden

Koning Willem I: 1815-1840

Koning Willem II: 1840-1849

Koning Willem III: 1849-1890

Regentes Koningin Emma: 1890-1898

Koningin Wilhelmina: 1898-1948

Koningin Juliana: 1948-1980

Koningin Beatrix: 1980-2013

Koning Willem Alexander: 2013-

 

 Andere artikelen:

Wat is facebook, een korte gebruikershandleiding

tips om geld te besparen

to do lijstje trouwen

hoe kan je beter met geld omgaan