blog placeholder

Het satirische blad Charlie Hebdo is een onafhankelijk Frans opinieblad dat, door middel van polemieken* uitsluitend uitgevoerd in satirische tekeningen, cartoons, rapporten, voorzien van korte grappig bedoelde teksten op een felle non-conformistische oneerbiedige toon, alle actuele, in hun ogen discutabele, onderwerpen op de hak neemt.

* Polemiek:
Het woord polemiek is afgeleid van het Griekse woord voor oorlog voeren, πόλεμέω póleméo. Een polimiek is een openlijk gevoerde pennenstrijd, die zich over het algemeen afspeelt tussen vakgenoten die op de manier hun conflicterende standpunten betogen. Polemieken kunnen zich manifesteren in elkaar opvolgende artikelen in tijdschriften of kranten, maar ook in boeken, internetfora en weblogs.

Ontstaan van het satirisch blad Charlie Hebdo:
De naam Charlie Hebdo is een verwijzing naar het zowel toentertijd al bestaande stripblad Charlie, als naar de Franse oud president Charles de Gaulle*. Het satirische blad Charlie Hebdo werd in 1969 door François Cavanna, Georges Bernier en Henri Roussel geïntroduceerd. Ik zeg bewust geïntroduceerd omdat het blad Charlie Hebdo een voortzetting was onder een andere naam van het in 1960 opgerichte maandelijkse verschijnende satirische tijdschrift Hara-Kiri. De reden dat het blad Charlie Hebdo onder die nieuwe naam werd geïntroduceerd was een door de Franse regering uitgevaardigd permanent verbod op het satirische tijdschrift Hara-Kiri omdat het satirische tijdschrift Hara-Kiri ook in 1961, 1966 al een langdurig publicatieverbod had gehad. Dit publicatieverbod wisten Cavanna, Bernier en Roussel te omzeilen door het blad voortaan uit te brengen onder de naam Charlie Hebdo.

Charles de Gaulle:
Charles André Joseph Marie de Gaulle was van 1959 tot 1969 de eerste president van de door hem ontworpen Vijfde Republiek wat het huidige Frankrijk ook nu nog is.

Is de vrijheid van meningsuiting heilig in Frankrijk?
Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo. Als je de reden van het ontstaan van het blad Charlie Hebdo weet zou je daar aan kunnen twijfelen. Maar misschien is de vrijheid van meningsuiting vanaf 1969 wel heilig in Frankrijk. Ik ben op zoek gegaan of dit echt zo is en vond al gauw dat het in Nederland verboden boek “Mein Kampf” van Adolf Hitler in Frankrijk vrij verkrijgbaar is. In Frankrijk blijken alleen publicaties die iemands privacy aantasten te kunnen worden verboden op grond van Artikel 29 van de Wet op de Pers smaad waarin smaad wordt omschreven als  ,,een feit bewerend dat de eer of het aanzien aantast van een persoon of van de groep waartoe hij of zij behoort”.

Kate Middleton & Mohammed

Mag je in Frankrijk spotprenten van de profeet Mohammed publiceren?
In 2012 verbood Frankrijk de publicatie van de foto’s waarop Kate Middleton topless was te zien, in datzelfde jaar werd een tekening in het blad Charlie Hebdo waarin de profeet Mohammed naakt wordt afgebeeld echter niet verboden. Beide beslissingen waren gebaseerd op hetzelfde Artikel 29 van de Wet op de Pers smaad waarin smaad wordt omschreven als  ,,een feit bewerend dat de eer of het aanzien aantast van een persoon of van de groep waartoe hij of zij behoort”.