blog placeholder

Er is veel veranderd de laatste jaren in de markt van pas afgestudeerde hoog geschoolden in de kantoor sector. Dit komt door meerdere factoren. De eerste en tevens belangrijkste factor is de financieel economische crisis waardoor heel veel goedbetaalde kantoorbanen verloren zijn gegaan. De tweede factor is de verregaande automatisering in met name de financiële sector waardoor heel veel zogenaamde desk employees oftewel balie medewerkers overbodig worden omdat de klanten van de financiële steeds meer zaken thuis via internet af kunnen handelen. De derde factor is de zogenaamde diploma inflatie, deze wordt veroorzaakt doordat teveel jongeren, gelokt door kantoorbanen met aanzien en een hoog salaris, een hogere opleiding in de financiële sfeer zijn gaan volgen waardoor er een overschot aan hoger financieel geschoolden is ontstaan.

Wat is een Yup of Yuppie:
Yuppie is de gangbare benaming voor een Yup. Het woord Yup staat voor een “Young urban professional”, vrij vertaald een “Jonge stedelijke vakman”. Volgens Wikipedia is een Yup een jong persoon met een goed verdienende (kantoor)baan. De yup kenmerkt zich door materialisme en streeft naar statusverhogende bezittingen zoals een auto van een gerenommeerd merk. Hij of zij leeft in de grootstedelijke (urbane) omgeving.

ouderwetse Yuppies

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?
Er bestaan nog wel jonge rijke yuppies in Nederland die voldoen aan de letterlijke betekenis van het woord “Yup”. Ze zijn jong, goed opgeleide hardwerkende vakmensen die in de stad wonen. De yuppies die voldoen aan de definitie van Wikipedia waarin staat dat yuppies naast dat yuppies leven in de grootstedelijke (urbane) omgeving zich kenmerken door een grote mate van materialisme en een sterk streven naar statusverhogende bezittingen zoals een auto van een gerenommeerd merk zijn echter nagenoeg van het toneel verdwenen.

Waar zijn de jonge rijke yuppies in Nederland gebleven?
Het verdwijnen van het grootste deel van deprototype yuppies die zich kenmerken door een grote mate van materialisme en een sterk streven naar statusverhogende bezittingen zoals een auto van een gerenommeerd merk is voor een deel het gevolg van het verdwijnen van veel goedbetaalde banen in de financiële sector en de lagere beloningen van de jonge pas afgestudeerden die gaan werken in de financiële sector maar voor een veel groter deel door het veranderen van de maatschappelijke normen en waarden. Dure spullen en een grote auto zijn namelijk geen statussymbolen meer. Het is helemaal niet cool meer om materialistisch te zijn. Je verwerft tegenwoordig pas echt status als je, onder het mom van maatschappelijke betrokkenheid, structureel behoorlijk veel geld uit kunt geven aan mensen die het minder hebben of organisaties die de natuur willen redden.

moderne Yuppie