blog placeholder

Samurai vrouw

Ze zijn het toonbeeld van vrouwelijke kracht en onverzettelijkheid. Rond hun bestaan hangt al sinds eeuwen een zweem van geheimzinnigheid en zinderende spanning. Er is maar weinig bekent over deze Japanse  vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen. Bestaan ze echt of alleen maar in verhalen en legendes.

Historie Japanse vrouwelijke krijgers:
Aan het begin van onze jaartelling waren er in Japan heel veel  vrouwelijke krijgers. Zij werden onna-bugeisha genoemd en behoorden tot de Japanse hoogste klasse. Zij zagen het als hun plicht om zich aan te melden voor de strijd. Zij streden gewoonlijk zij aan zij met de mannelijke Samurai strijders. Ze waren lid van de bushi (samurai) klasse en werden getraind in het gebruik van wapens om hun huishouden, hun familie en hun eer te verdedigen in tijden van oorlog. Zij doorbraken ook de traditionele rol van de Japanse vrouw als “huisvrouw”. Ze worden soms ten onrechte aangeduid als vrouwelijke samurai, maar dit is een oversimplificatie. Onna bugeisha waren zeer belangrijke mensen in het oude Japan. Belangrijke iconen zoals Keizerin Jingu, Tomoe Gozen, Nakano Takeko en Hojo Masako waren allemaal onna bugeisha die significante invloed op Japan hadden.

Onna bugeisha Ishi jo, vrouw van Oboshi Yoshio

Moderne Japanse vrouwelijke krijgers:
Ook nu bestaan er nog Japanse vrouwelijke krijgers zei het minder als vroeger. Ze worden nog steeds onna-bugeisha genoemd maar hun rol in de Japanse samenleving is niet zo groot meer als vroeger. Japan voert sinds de tweede Wereldoorlog geen oorlogen meer dus zijn de Japanse vrouwelijke krijgers niet meer in actieve militaire dienst. Toch zijn er heel veel die de zware opleiding tot onna-bugeisha volgen, deels uit traditie maar ook omdat ze ook nu nog ten alle tijden bereid zijn om hun huishouden, hun familie en hun eer met hun leven te verdedigen.

samurai-girl

Moderne onna-bugeisha technieken:
De onna-bugeisha maken gebruik van de traditionele samurai gevechtstechnieken. De bij ons bekendste samurai gevechtsvorm is het Ken-jutsu of te wel het zwaardvechten. Dit is echter niet de enige samurai gevechtstechniek, andere belangrijke samurai gevechtstechnieken zijn Kyu-jutsu of te wel het gebruik van pijl en boog,  Sojutsu of te wel het gebruik van lans of speer en Ju-jitsu of te wel het ongewapend vechten.

onna-bugeisha

Onna-bugeisha technieken in het Westen:
Ook in het westen zijn steeds meer vrouwen die zich bekwamen in de diverse samurai gevechtstechnieken zoals op onderstaan filmpje te zien is.