blog placeholder

A.S.P.C.A. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals is een non-profit dierenbeschermingsorganisatie in Amerika.Mensen die getuigen zijn van dierenmishandeling kunnen dit melden bij de meldkamer van de organisatie.Na een melding worden de Animal Cops ingezet.De eigenaren van de dieren krijgen bezoek van deze inspecteurs.Na gesproken te hebben met elkaar wordt beslist of de eigenaar nog een kans krijgt om zijn dier te behouden.De omstandigheden waarin het dier zich bevindt zal moeten worden veranderd en dit is dan ook de rede waarom de inspecteurs nog een keer terugkomen.Als blijkt dat de eigenaar geluisterd heeft dan mag het dier bij de eigenaar blijven.Als de omstandigheden hetzelfde zijn gebleven dan wordt het dier meteen in beslag genomen en naar het asiel gebracht van de A.S.P.C.A.

A.S.P.C.A. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals is een non-profit dierenbeschermingsorganisatie in Amerika.De organisatie is opgericht in 1866 door Henry Bergh.Het hoofdkantoor van de A.S.P.C.A. bevindt zich in New York en is werkzaam in de hele Verenigde Staten.

De meldkamer van de organisatie ontvangt ieder jaar ruim 1000 meldingen van dierenmishandeling.Na een melding worden de speciaal opgeleide Animal Cops ingeschakeld om de leefomgeving van deze dieren te inspecteren.Bij twijfel over het welzijn van een dier word de eigenaar ondervraagd.De taak van de inspecteurs is ook om de eigenaars op de hoogte te brengen van eventuele belangrijke stappen die moeten worden ondernomen in het belang van het dier.Als na latere controle blijkt dat de eigenaar niet gehandeld heeft naar de adviezen van de inspecteur, wordt het dier in beslag genomen en eventueel vervolgt.

Soms worden de dieren in dusdanig slechte omstandigheden aangetroffen dat onmiddelijke inbeslagname noodzakelijk is.Er zijn uitgemergelde zwangere katten die aan hun lot worden overgelaten,honden die uit verlaten huizen worden gered vaak helemaal onder het bloed omdat hun baas ze voor hondengevechten hield,Beren die vastgeketend in een veel te kleine kooi gehouden worden zonder genoeg drinkwater of dode knaagdieren in huis die samen worden gehuisvest met soortgenootjes die nog in leven zijn.Allemaal gevallen van ernsige dierenmishandeling. Ieder dier dat binnenkomt bij de A.S.P.C.A. word voledig nagekeken en zo nodig geopereerd.Hierna worden ze allemaal verzorgt zolang als nodig is.Als de zaak voor komt heeft de eigenaar van het dier/de dieren nog de mogelijkheid zijn dier/dieren terug te krijgen middels de rechtzaak.Soms komt het voor dat er omstandigheden zijn waarin de rechter alsnog beslist de dieren aan de eigenaar terug te geven maar meestal is het zo dat de dieren overgedragen worden aan de A.S.P.C.A.Nadat de mishandelde dieren volledig opgeknapt zijn wordt er gekeken of ze ter adoptie kunnen worden aangeboden.Ze worden onderworpen aan een zogenaamde betrouwbaarheidstest.Hieruit kan worden opgemaakt of de dieren al dan niet vals zijn.Soms is het nodig dat een dier eerst opnieuw opgevoed wordt en een tijdje geplaatst wordt bij iemand die tijdelijke opvang aanbiedt.Tijdens de tijdelijke komt de gedragsdeskundige regelmatig langs om te kijken of het dier vordert in zijn gedrag..Pas als de dieren in perfecte geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeren,komen ze in aanmerking voor een nieuw baasje.

De A.S.P.C.A. heeft op dit moment meer dan 4.000 lieve dieren die wachten om geadopteerd te worden.