blog placeholder

Er is een hele beweging die gelooft dat de mensheid vroeger is bezocht door buitenaardse beschavingen. En dat zij ook hun sporen hebben achtergelaten in onze geschiedenis. Deze gedachtengang staat ook wel bekend als de ancient alien theorie. Men gelooft in principe allemaal hetzelfde, behalve dat er uiteraard nog wel verschil zit in gradaties van hoever dit gaat.

Algemeen:

In het algemeen geloven deze mensen dat de mensheid bezocht is in haar verleden door buitenaardse wezens en dat zij hun kennis hebben doorgegeven. Er zit wel verschil in wat men gelooft. Dit verschilt van dat wij gecreëerd zijn door buitenaardse wezens of ontstaan zijn door paringen met hen, tot de overtuiging dat zij ons gestuurd hebben in onze ontwikkeling door het doorgeven van kennis.

Bewijzen:

Hard bewijs is er niet echt, veel zaken staan namelijk open voor meerdere interpretaties. Wat wel interessant is, ongeacht of je nu in de mogelikheid van buitenaards leven geloofd of niet, is jezelf bepaalde dingen af te vragen.

Hoe konden bepaalde oude beschavingen gigantische bouwwerken die er nu nog steeds staan neerzetten. Terwijl zij volgens onze kennis alleen de beschikking hadden over de meest simpele gereedschappen? Er zijn verhalen die in de mythologie staan die erg lijken alsof men vliegtuigen of het gebruik van moderne wapens heeft gezien.. maar dan duizenden jaren geleden?

Geloven:

Of je erin geloofd dat is uiteraard altijd je eigen keuze. Want zoals ik al zei er zijn niet echt “harde” bewijzen. Aan de andere kant zijn er voor de grote religies ook niet echt “harde” wetenschappelijke bewijzen en is dat ook een kwestie van geloof..

Het is wel interessant om er in ieder geval eens naar te luisteren of je erin te verdiepen. Ook al ben je niet overtuigd het geeft je in ieder geval een andere kijk of onze geschiedenis en de prestaties die antieke beschavingen zoals de Egyptenaren of de Chinezen hebben weggezet.

Vreemde vogels:

Het is niet zo dat er een klein groepje mensen is die koste wat het kost dit wil geloven. Er is ook een aanzienlijke groep serieuze wetenschappers en historici die deze theorie aanhangen. Zij weten het ook te onderbouwen met harde geschiedkundige feiten (al zullen deze vaak ook anders te interpreteren zijn). Over het onderwerp zijn diverse boeken geschreven, en uiteraard vele artikelen in tijdschriften. Er is zelfs een programma dat hier volledig aan gewijd is en dat te zien is op the history channel.

 

Of je erin wil geloven moet iedereen voor zichzelf bepalen, het geeft je in ieder geval een andere kijk of de geschiedenis van de mensheid.