blog placeholder

Zoals het er momenteel naar uit ziet gaan wij Westerlingen de strijd tegen de Islam nooit winnen. De Islam blijkt namelijk steeds weer in staat om, ook jonge, mensen zo ver te krijgen dat ze bereid zijn hun leven te geven voor de Jihad, de heilige oorlog. We moeten dus een keus maken, de ene optie is een eeuwigdurende strijd tegen de Islam, de andere optie is, ons bekeren tot de Islam. Of, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen, “If you can’t beat them, join them”.

If you can't beat them, join them

 

De ware Islam:

Alvorens we ons bekeren tot de Islam moeten we zeker weten dat we ons tot de ware Islam bekeren omdat we er anders nog niet veel mee op schieten. In dit artikel ga ik daarom op zoek naar de ware Islam. Hiervoor raadpleeg ik de meest objectieve bron die mij te binnen schiet namelijk Wikipedia. Volgens Wikipedia is een aanhanger van de islam iemand die zich overgeeft aan Gods wil en wetten die zijn vastgelegd in de Sharia. Een aanhanger van de islam iemand die zich overgeeft aan Gods wil en wetten die zijn vastgelegd in de Sharia zal ik hierna aanduiden met het woord “Moslim”. Het enige wat ik dus moet doen om een Moslim te worden is mij houden aan de Sharia.

Sharia:
Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia vind ik een beknopte beschrijving van de Sharia.
Moslims zijn er van overtuigd dat de Sharia in alles voorziet wat noodzakelijk is voor iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. De Sharia maakt het leven voor een Moslim dus heel eenvoudig. Alles wat hij moet doen en niet mag doen staat beschreven in de Sharia onder vermelding of de genoemde handeling verplicht, aanbevolen/verdienstelijk of toegestaan is of laakbaar/afkeurenswaardig of verboden is. Hierbij wordt bij een verplichting het doen beloond en het nalaten bestraft. Bij een aanbeveling/verdienstelijkheid wordt het doen beloond en het nalaten niet bestraft. Bij het toegestane het doen en het laten worden beloond noch bestraft. Bij laakbaar/afkeurenswaardig gedrag het doen niet wordt bestraft en het nalaten wordt beloond. En bij een verbod tenslotte, het doen wordt bestraft en het nalaten wordt beloond.

Sharia in de praktijk:
Als man gelden de volgende regels volgens de Sharia voor mij. Ik moet mijn haar en baard verzorgen.  Ik moet mijn lichaam van de navel tot de knie bedekt houden. Ik ben verplicht om vrouwen en kinderen te onderhouden. Ik mag met een christelijke of joodse vrouw huwen. Ik mag wanneer mijn vrouw in ernstige mate ongehoorzaam is na een traject van vermanen en vermijden, haar licht tuchtigen door middel van een symbolische, lichte tik met een miswak, een takje dat gebruikt wordt om de tanden te reinigen. Ik mag heer echter absoluut geen pijn doen en geen letsel veroorzaken. Ik mag, alleen als ik daar een goede reden heb, mijn vrouw verstoten. Verder mag ik niet stelen (tenzij ik van honger om dreig te komen), geen overspel plegen, niet liegen, niet in het openbaar alcohol drinken, alleen halal vlees eten, alles eten wat uit zee komt en alle andere soorten voedsel eten. En tenslotte moet ik alles doen om het milieu en de natuur te beschermen.

Conclusie: moslim zijn is voor mij makkelijk:
Als ik de regels van de Sharia zo lees is het voor mij eigenlijk heel makkelijk om Moslim te worden. Het enige wat ik veranderen moet is dat ik voortaan minimaal een kniebroek moet dragen en halal vlees moet eten. Dat laatste is erg lastig dus eet ik voortaan maar vegetarisch en vis. Als dit alles is om de eeuwige heilige strijd, de Jihad, te beëindigen, is het mij dat wel waard.