blog placeholder

Hier het tweede deel van de voorzetsels in de Noorse taal

 • deel 1: voorzetsels voor tijd en plaats
 • deel 2: voorzetsels van beweging en samenhang + uitzonderingen
 • deel 3: voorzetsels in vaste uitdrukkingen

De voorzetsels van beweging

Til

Til is het meest gebruikte voorzetsel om een beweging aan te geven. Het laat zich het beste veralen met het woordje naar.

 • Vi drar til byen
 • Jeg skal flytte til utlandet
 • Vi skal til legen

I en på:

Deze twee woorden kun je ook gebruiken om een beweging uit te drukken. Hier bestaan geen regels voor, dus je zult ze uit je hoofd moeten leren:

 • vi skal på kino
 • han gikk i kirke
 • de drar på landet
 • vi skal på fjellet og på hytte

Mot

De Nederlands vertaling van mot is tegen, maar mot kan ook gebruikt worden om een beweging uit te drukken:

 • de dro mot sentrum
 • fugler drar mot sør om vinteren
 • toget går mot Trondheim (maar til mag ook)

Fra:

Dit woordje vertelt waar iets vandaan komt:

 • de kommer fra bosnia
 • jeg kommer fra nederland
 • vi gikk fra trondheim til Oslo

Voorzetsel van eigendom

Deze voorzetsels worden gebruikt om aan te geven wie de eigenaar is van een bepaald voorwerp

Til

Til wordt gebruikt om aan te geven WIE de eigenaar is:

 • boken til peter
 • jeg låner boken til peter (peter is de eigenaar)
 • jeg passer huset til Per

På wordt gebruik om EIGENSCHAPPEN van iets aan te geven:

 • prisen på leiligheten
 • fargen på genseren
 • størrelsen på jakken

Av:

Av wordt gebruikt wanner iets ergens een GEDEELTE van is:

 • kanten av sjøen
 • slutten av semesteret
 • begynnelsen av boken
 • en rekke av politikerne

Overige voorzetsels en uitzonderingen

Med:

Med kan op verschillende manieren gebruikt worden:

 • samen met: jeg skal på kino med ham, vil du være med meg til byen
 • waarme je iets doet: jeg skriver med en penn, de sloss med kniv, jeg kommer med bilen min

Uten:

Ook uten kan op verschillende manieren gebruikt worden:

 • zonder: de går uten jakke, jeg har en hybbel uten kjøkken
 • na een heel werkwoord: de gikk uten å si farvel, du blir ikke friskere uten å trene

Til:

Til kan ook gebruikt worden om aan te geven wie de ontvanger is van iets:

 • hva sa du til henne
 • hva gir du til moren din

For:

For zegt iets over voor wie de uitspraak geldt:

 • norske preposisjoner er vanskelige for utlendinger
 • det er hyggelig for oss at du kommer

Av:

Av kun je ook gebruiken om te vertellen waar iets van gemaakt is of om een oorzaak en gevolg aan te geven:

 • oljen er laget av oliver
 • disser kaker ble lagt av hvetemel
 • hun grått av hjemmelengsel
 • han ble tatt av politi

Meer lezen?

Bronvermelding

 • Norsk grammatikk for fremmedspråklige
 • Nøkkel til Norge
 • Stein på stein
 • Her på Berget
 • ordbok (woordenboek) Nederlands-Norsk, Norsk-Nederlands
 • folkeuniversitetet
 • norsk språkrad