blog placeholder

De Mont Saint-Michel is een klein eilandje vlak voor de kust van Frankrijk. Het is niet atijd een eilandje geweest. Heel lang geleden was Mont Saint-Michel een klein rotsachtig bergje dat in een bosrijk kustgebied lag. Op een dag werd het kustgebied door een vloedgolf getroffen en spoelde een deel van het bos weg.  Hierdoor werd het kustgebied zo laag dat het bij vloed door de zee  overstroomd wordt. Het rotsachtige bergje werd een eiland.

mont saint michel

Oorsprong abdij van Mont Saint Michel:
Toen de Mont Saint-Michel nog een nauwelijks door mensen bezocht klein rotsachtig bergje in het afgelegen bosrijke kustgebied was zonderde de monnik Aubert zich er regelmatig op af om er in alle eenzaamheid te bidden. Volgens de overlevering verscheen op een dag de aartsengel Michaël die hem beval om een kerk te bouwen op die plek. De monnik Aubert bouwde er in 709 een kapel waar 100 mensen in konden. Kort na het gereedkomen van de kapel vond in maart 709 de stormvloed plaats. Ervan overtuigd dat dit voorbestemd was vestigden meer monniken zich op de Mont Saint-Michel en bouwden er een klooster. De stenen waar de kerk en het klooster van gebouwd werden, komen van de eilanden Jersey en Guernsey, die 22 km van de rots vandaan liggen. De kloosterlingen kapten de stenen van de eilanden en brachten ze per schip tot aan de voet van de rots. Ze hijsten de stenen met een groot raderwiel, dat nu nog steeds binnen de kloostermuur staat, en dat werd rondgedraaid door 4 à 5 personen, langs de rotshelling naar boven.

mont saint michel

Oorsprong overig bewonders van Mont Saint Michel:
In het jaar 966, toen het eilandje Mont Saint-Michel alleen nog per boot te bereiken was, kwamen de Normandiërs (afstammelingen van de Noormannen) op Mont Saint-Michel bouwden onderaan en rondom het klooster op de rotshellingen, woonhuizen.

mont saint michel

Oorsprong schiereiland Mont Saint Michel:
Tot 2009 was Mont Saint-Michel een eilandje maar omdat de zee rondom het eilandje begon te verzanden werd besloten om een dijk met een weg erop aan te leggen naar het vaste land en de parkeerplaats bij de voet van de berg te verplaatsen naar een plek enkele kilometers voor het eiland. Het eilandje Mont Saint-Michel zelf, met zijn trapstraten, is nog steeds alleen toegankelijk voor voetgangers.

MEER WETEN:
Als je meer wilt weten over het eilandje Mont Saint-Michel kijk dan hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel.