blog placeholder

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de bouw van de Titanic klaar was. Na 2 jaar hard werken kon het schip nu voor de eerste keer te water gelaten worden. Iedereen was ervan overtuigd dat het schip niets kon gebeuren, maar we weten nu beter. In dit artikel alles over het schip, het ongeluk en de ontdekking van het wrak.

Het bedrijf de White Star Line gaf in 1907 de opdracht voor het ontwerp en de bouw van drie grote schepen. Het bedrijf deed mee in de grote concurrentiestrijd om de vaarroute van Europa naar America. Ze wilde goede zaken blijven doen door nog grotere en luxere schepen te bouwen. De schepen werden gebouwd door het bedrijf Harland and Wolff in Belfast en ze noemden de schepen: Olympic, Titanic en Gigantic die later Britannic zou gaan heten.
Op 31 mei 1909 begon men met de bouw van de Titanic. De bouw ging in die tijd heel anders dan tegenwoordig. Alles gebeurde met de hand van ruim 15.000 arbeiders. Na 2 jaar hard werken werd op 31 mei 1911 de Titanic voor de eerste keer tewater gelaten. Een hele tactische gekozen datum, maar eigenlijk was het schip nog helemaal niet klaar. Er stonden nog kasten, tafels en stoelen op de kade, die eigenlijk al binnen hadden moeten zijn. Ook waren nog niet alle WC potten geïnstalleerd en was de eerste klas nog niet ingericht. Waarschijnlijk hebben de bouwers onder zo'n grote druk gestaan om het in twee jaar af te krijgen, dat dit meer een moment is geworden voor de pers. Later hebben ze de inrichting alsnog afgemaakt.

Titanic te water

De totale kosten van de bouw waren ver boven budget uitgestegen. De kosten voor de bouw van Titanic waren 7,5 miljoen dollar. Helemaal voor die tijd was dit extreem duur!

In April 1912 begon de Titanic, samen met 2223 opvarenden aan haar eerste trans Atlantische reis van Southampton naar New York. In de koude nacht van 14 op 15 april werd om 23.40 uur alarm geslagen. Dit is vlak na het moment geweest waarop het schip een ijsberg geraakt had. Het eerste noodsignaal is echter pas om 00.15 uur uitgezonden. In die tijd werd het aantal reddingsboten berekend naar het gewicht van het schip. Dat aantal klopte wel. Maar nooit hadden alle opvarenden in de reddingsboten gepast. Hierdoor kon maar een klein aantal mensen in de reddingsboten. Wat wel een merkwaardig feit was, was dat in de reddingsboten die als eersten vertrokken er nog meerdere lege plaatsen waren. Deze waren niet gevuld. Misschien uit angst dat de boten dan te zwaar zouden worden? Dit heeft misschien wel een aantal levens gekost.
Feit is wel dat uiteindelijk het schip Carpathia, van een concurrerend bedrijf, als eerste ter plaatse was en de mensen uit de reddingsboten heeft opgepikt. Dit waren volgens onderzoeken 705 mensen. Er waren meer dan 1500 mensen niet meer gered. Op donderdag 18 april kwam de Carpathia onder grote belangstelling aan in New York.18 april 1912

Het was in die tijd erg moeilijk te achterhalen welke koers verschillende schepen precies hadden gevaren. Daarom dat het erg moeilijk was om de exacte locatie te vinden waar de Titanic echt zou zijn gezonken.
Het was in 1985 Robert Ballard die de Titanic vond. Maar hij deed dit met informatie van de Amerikaanse Defensie die in de regio onderzoek deed naar de reden van het zinken van twee onderzeeërs. Robert Ballard had de techniek om met een mini submarine onderzoek te doen onder water. Hij kon met deze apparatuur wel kilometers diep gaan. Hij had afgesproken om de Amerikanen te helpen met het onderzoek naar de twee gezonken onderzeeërs. Daarna kreeg hij geen tegenwerking om onderzoek te doen naar de Titanic die mogelijk op een locatie tussen deze twee onderzeeërs lag. Maar er werd wel duidelijk gemaakt dat hij ook geen toestemming kreeg.
Hij had nog twaalf dagen over om naar de Titanic te zoeken. Hij had de locatie berekend aan de hand van de laatst bekende locatie en dit gecombineerd met de stroming van de oceaan en het “vuilspoor” dat een schip achterlaat wanneer de onderdelen zinken. De zwaardere onderdelen zinken sneller dan de lichte onderdelen. Deze lichte onderdelen komen dus op een andere plek op de bodem neer dan de zwaardere. Zo krijg je een spoor dat je kan volgen. En dit werkte! Hij heeft het schip nog op tijd kunnen vinden. Het was heel herkenbaar aan het beeld van de boeg. Het was 1985 en de Titanic was weer gevonden!

De titanic 1985

Nu, honderden jaar later, is de exacte huidige locatie van de Titanic wel bekend. Maar het is op een bodem van ongeveer 4 kilometer diep. Het is dus voor de doorsnee mens erg lastig om daar te komen. Hiervoor heb je erg dure apparatuur nodig. Daarom zijn er op deze locatie nog minder mensen geweest dan op de maan. Toch maakt de hedendaagse media het mogelijk om hier als gewone sterveling naar toe te gaan. Het is de radio show van Jeroen van Inkel die de prijs weggeeft om echt naar de Titanic te gaan. Een prijs die door de pers als grootst wordt opgepakt en waar veel mensen over praten. Maar is er niet iets voor te zeggen om de Titanic gewoon de Titanic te laten en haar gewoon op de bodem van de oceaan te laten rusten?