blog placeholder

Eindelijk na ruim een jaar van voorbereidingen is het zover, je 19 jarige zoon gaat voor 3 maanden stage lopen op een zorgboerderij voor gehandicapte wezen in India. (zie http://www.stichtingbalanand.nl). Hij heeft een rechtstreekse ticket gekregen van iemand die het geweldig vindt wat hij daar gaat doen. Nog niet zo lang geleden betekende dit dat je een maand of drie niet wist waar hij zich precies bevond en wat hij allemaal meemaakte. Tegenwoordig kun je hem zelfs als hij in het vliegtuig zit real time volgen op internet. Lees hier hoe je kunt zien waar zijn vliegtuig vliegt?

Hoe het allemaal begon:
Een paar jaar geleden werd mijn dochter via Hyves (een toentertijd in Nederland heel populair social media platform, (vergelijkbaar met het tegenwoordig Facebook) benaderd door de oprichter van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand. Hij wist haar naam omdat die voorkwam in de archieven van De Vereniging Wereldkinderen via welke zij een jaar of 12 daarvoor was geadopteerd vanuit India. Ze liet het ons zien en wij namen, ook via Hyves, contact op met de oprichter van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand. Naar aanleiding van dit contact ontvingen we een paar dagen later een nieuwsbrief van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand met daarbij een foto van onze zoon waarop hij nog maar een paar maanden oud was. Deze foto hadden wij nog nooit gezien dus dat was een leuke verrassing voor ons.

Hoe onstond onze band met Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand?
Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand en de babyfoto van onze zoon ontstond er een goed contact met de oprichter van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand en kregen we langzaam maar zeker een steeds sterkere band met de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand.

Waarom een stage op Umang:
Al gauw na het eerste contact gaf de oprichter van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand aan dat er mogelijkheden waren om in India vrijwilligerswerk te doen op de zorgboerderij voor gehandicapte wezen “Umang”  die mede door de financiële steun van de Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand is verwezenlijkt. Hij meldde hierbij dat personen die zelf in het aan “Umang” verbonden kindertehuis “Bal Anand” hadden gewoond, hierbij voorrang hadden. Op dat moment waren onze kinderen hier echter nog te jong voor. Vorig jaar kwam echter voor onze zoon de kans om voor zijn opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening stage te gaan lopen in het buitenland. Hij greep deze kans aan en nu een jaar later is hij op weg naar India.

Hoe je kunt zien waar je zoon vliegt:
We hebben hem vanmorgen naar Schiphol gebracht en uitgezwaaid. Eenmaal thuis was ik toch wel benieuwd waar hij vloog. Ik ging op zoek naar een website waar ik kon zien waar hij vloog. Ik vond al snel de website https://nl.flightaware.com . Daar kon ik, door de luchtvaartmaatschappij en zijn vluchtnummer in te vullen, het vliegtuig waar hij in zat realtime volgen.