blog placeholder

Wanneer u het niet eens bent met een naheffingsaanslag parkeerbelasting of CJIB beschikking (bekeuring) kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Wat moet daar precies instaan? En hoe verloopt vervolgens de procedure die u moet doorlopen? En heeft het enige kans van slagen?

Soorten bekeuringen

Er zijn verschillende bekeuringen waartegen men bezwaar kunt maken:    

In het bestuursrecht:

De Wet Mulder beschikking: te herkennen aan de grote M op de CJIB beschikking
De Naheffingsaanslag (parkeerboete)

In het strafrecht:

Transactievoorstel: te herkennen aan de T op de CJIB beschikking
Strafbeschikking: te herkennen aan de S (of O) op de CJIB beschikking

Bezwaar maken tegen verkeersboete

Allereerst de bezwaarprocedure van de Wet Mulder beschikking.

Wie een dergelijke verkeersboete ontvangt, krijgt een bestuurlijke boete. Door het invoeren van de Wet Mulder kunnen overtredingen eenvoudiger afgehandeld worden en niet meer via het strafrecht behandeld zoals daarvoor. 

Bezwaarschrift verkeersboete schrijven

Stap 1 is het schrijven van een bezwaarschrift, waarin in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:    

  • Naam en adres    
  • Datum    
  • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt (kenmerken!) of een kopie van de beschikking
  • Redenen van het bezwaar    
  • Ondertekening  

Bezwaarschrift sturen naar de Officier van Justitie

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de CJIB beschikking verstuurd zijn naar de Officier van Justitie. U kunt binnen zestien weken een antwoord verwachten. 

Wachten met betalen verkeersboete. Je hoeft de CJIB beschikking niet te betalen tot er een antwoord is gekomen op het bezwaarschrift. 

De CVOM in Utrecht handelt deze bezwaren af en wijst praktisch alles geautomatiseerd af. Je moet dan door naar de kantonrechter.

Beroep bij de rechtbank sector Kanton

Als het bezwaarschrift is afgewezen, is in beroep gaan de volgende stap. U schrijft dan een beroepsschrift aan de rechtbank, sectie Kanton.
Dat moet u doen binnen een termijn van zes weken na de datum van de brief van het CJIB met de bevestiging van de afwijzing van het bezwaarschrift. Deze stuurt u naar de CVOM toe, die het vervolgens doorstuurt naar de kantonrechter. Heel vaak controleert de CVOM dan alsnog wel de bezwaargronden en wordt de beschikking alsnog vernietigd.

Bezwaar maken tegen parkeerboete

De parkeerboete is een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting die door de gemeente wordt opgelegd en wijkt af van een CJIB beschikking die door de Politie via het CJIB wordt opgelegd. Op een naheffingsaanslag moet altijd de term “Naheffingsaanslag” staan. Ook tegen een naheffingsaanslag is bezwaar mogelijk.

Procedure bezwaar tegen parkeerboete

Schrijf het bezwaarschrift (op dezelfde manier als bij Mulderbeschikkingen)
Stuur het bezwaarschrift naar de gemeente, binnen zes weken na de dagtekening van de naheffingsaanslag.

De termijn die de Gemeente heeft is tot het eind van het kalenderjaar. Meestal krijgt u een antwoord binnen enkele weken.

Mocht de uitspraak op bezwaar u niet bevallen dan kunt u vervolgens in beroep gaan bij de belastingrechter, binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel griffierecht betalen.

Bezwaar maken tegen transactievoorstel

Als u het niet eens bent met een transactievoorstel, moet u wachten met betalen van de acceptgiro. Echt bezwaarmaken is niet mogelijk.

Nu zijn er twee mogelijkheden: u krijgt een strafbeschikking (S) toegezonden of u ontvangt een dagvaarding. De dagvaarding is een niet-vrijblijvende uitnodiging om voor de rechter te verschijnen. Als u voor de rechter moet verschijnen, kunt u zich verweren om de rechter te overtuigen van uw gelijk. 

Bezwaar maken tegen Strafbeschikking

Als u het niet eens bent met een strafbeschikking, moet u direct actie ondernemen! Binnen 14 dagen na de dagtekening van de strafbeschikking moet u namelijk verzet hebben aangetekend bij de Officier van Justitie.

Vervolgens ontvangt u een dagvaarding. De dagvaarding is een niet-vrijblijvende uitnodiging om voor de rechter te verschijnen. Als u voor de rechter moet verschijnen, kunt u zich verweren om de rechter te overtuigen van uw gelijk. 

Conclusie: bezwaar maken tegen bekeuring

Allereerst moet u goed kijken met welke soort bekeuring u te maken hebt. Het gaat vaak om of een Mulderbeschikking, of om een naheffingsaanslag.

Op de beschikking zelf staan de adresgegevens van het bestuursorgaan waar u bezwaar kunt maken. De vervolgstap is het aantekenen van beroep tegen de bekeuring. Soms is de kantonrechter het einde van het traject maar afhankelijk van de hoogte van de boete (70 euro of hoger) kunt u in hoger beroep gaan bij het Hof in Leeuwarden.

Het is overigens zeer goed mogelijk om dit traject uit handen te geven. Er zijn zeer veel bedrijven die via internet aanbieden om no-cure no pay basis bezwaar te maken.